Integreringar och tillägg i Planview AdaptiveWork

Integrera Planview AdaptiveWork med dina befintliga företagsprogram och få tillgång till ett växande urval av tillägg.

Öka kraften och värdet av Planview AdaptiveWork

Se listan över integreringar och tillägg. Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss för att ta reda på om din app stöds.

Agile teamleverans

Atlassian JIRA

Koppla arbetet i JIRA till Planview AdaptiveWork för att få fullständig transparens, korrekt rapportering och förbättrad portföljplanering. Du kommer snabbt att kunna se fördelarna med att ha en enda sanningskälla mellan olika team, oavsett hur de föredrar att arbeta.

Läs mer • Atlassian JIRA

Automatisering och produktivitet

Värmekarta över resurser

Generera en värmekarta för att identifiera potentiella över- och underbelastade resurser. Din värmekarta för resursplanering är ett valfritt visuellt verktyg som hjälper organisationer att hålla koll på resurstilldelningen.

Läs mer • /products-solutions/products/clarizen/resource-heat-map/

Automatisering och produktivitet

Organisationsschema

Lägger till ett interaktivt organisationsschema som visar den anställdes direkta chef, teammedlemmar och direktrapporter från en teammedlem till en personmodul.

Läs mer • Organisationsschema

Automatisering och produktivitet

Arbetsposter och snabb uppgiftsimport

Lägg till arbetsposter till alla arbetsförfrågningar och konvertera strukturerad text till strukturerat arbete. Snabb uppgiftsimport gör det möjligt att ta rader från en textfil eller ett e-postmeddelande och snabbt konvertera dem till uppgifter, antingen som personliga att göra-uppgifter, nytt arbete för ett projekts arbetsplan eller som projektåtgärder som inte påverkar arbetsplanen.

Läs mer • Arbetsposter och snabb uppgiftsimport

Automatisering och produktivitet

Livscykel

Livscykelpanelen visar vilket skede en begäran befinner sig i, samt andra giltiga skeden i dess livscykel.

Läs mer • Livscykel

Automatisering och produktivitet

Undvik nedbrytning av arbetsuppgifter

Undvik att uppgifter som redan har tidsposter, faktiska insatser eller %complete bryts ner ytterligare.

Läs mer • Undvik nedbrytning av arbetsuppgifter

Automatisering och produktivitet

Automatisk baslinje

Ställ automatiskt in en baslinje när du aktiverar ett utkastprojekt och skriv ett meddelande i projektets diskussionstråd.

Läs mer • Automatisk baslinje

Automatisering och produktivitet

Obligatoriskt meddelande för avbrutna projekt

Se till att projektledare inkluderar avslutsmeddelanden innan den avbryter ett projekt.

Läs mer • Obligatoriskt meddelande för avbrutna projekt

Automatisering och produktivitet

Förhindra rapportering på fel arbetspost

Förhindrar att användare oavsiktligt rapporterar framsteg för arbetspost som inte utförts (vanligtvis arbetsposter som är beroende av en arbetspost som inte slutförts).

Läs mer • Förhindra rapportering på fel arbetspost

Automatisering och produktivitet

Ändrad ärendestatus: fyll automatiskt i livscykelfält

Fyll automatiskt i ärendets "Löst av", lösningsdatum samt resten av livscykelfälten när statusen uppdateras.

Läs mer • Ändrad ärendestatus: fyll automatiskt i livscykelfält

Automatisering och produktivitet

Flytta till arkiv

Gör det möjligt att flytta arbetsposter som inte är relevanta till ett projektarkiv genom att kicka på den anpassade åtgärden "Flytta till arkiv". 

Läs mer • Flytta till arkiv

Automatisering och produktivitet

Hårda beroenden

Förhindrar att användare oavsiktligt rapporterar framsteg för arbetspost som inte utförts (vanligtvis arbetsposter som är beroende av en arbetspost som inte slutförts).

Läs mer • Hårda beroenden

Automatisering och produktivitet

Att göra-uppgifter från diskussionsgruppen till projekt

Gör om uppgifterna som skapats i en diskussionsgrupp till ett formellt projekt med bara några klick.

Läs mer • Att göra-uppgifter från diskussionsgruppen till projekt

Automatisering och produktivitet

Bifoga e-post till en arbetspost

Clarizen’s patent-pending InterAct email engine lets users trigger virtually any action in AdaptiveWork with an email. This App creates an InterAct inbox that allows users to attach the email they send, along with attachments, to a work item.

Läs mer • Bifoga e-post till en arbetspost

Automatisering och produktivitet

Konvertera en förfrågan till ett projekt

En anpassad åtgärd som skapar ett nytt projekt från ett förbättringsförslag och kopplar förslaget till det nya projektet.

Läs mer • Konvertera en förfrågan till ett projekt

Automatisering och produktivitet

Automatiskt uppdaterade relaterade problem

Uppdatera arbetsposternas relaterade problem när de ändras. Markerar problem som är kopplade till en arbetspost som "lösta" när arbetsposten är slutförd. Uppdatera problemens förfallodatum när arbetspostens datum ändras.

Läs mer • Automatiskt uppdaterade relaterade problem

Automatisering och produktivitet

Ändra uppgiftens standardarbete

Ändra värdet för uppgiftens standardarbete.

Läs mer • Ändra uppgiftens standardarbete

Automatisering och produktivitet

Hämta helgdagar

Load in national, local, and religious holidays into your organizational or specific user group calendars in AdaptiveWork as calendar exceptions.

Läs mer • Hämta helgdagar

Automatisering och produktivitet

Schemaläggning för efterträdare

Ändrar automatiskt schemat för efterträdaren om den som arbetar på posten innan är klar tidigare eller är försenad.

Läs mer • Schemaläggning för efterträdare

Automatisering och produktivitet

Återkommande möten

Om du använder återkommande uppgifter för att beskriva projektets möten ska du installera denna app för att se till att arbetsbördan beräknas korrekt för alla resurser.

Läs mer • Återkommande möten

Automatisering och produktivitet

Projektnumrering

Tilldela automatiskt sekventiella projektnummer till nya projekt.

Läs mer • Projektnumrering

Automatisering och produktivitet

Skapa snabbt en uppgift

Skapa snabbt uppgifter.

Läs mer • Skapa snabbt en uppgift

Automatisering och produktivitet

Skapa en uppgift från ett ärende

Skapar en uppgift från ett ärende (förfrågan, problem, bugg eller risk) och kopplar ärendet till den nya uppgiften. 

Läs mer • Skapa en uppgift från ett ärende

Automatisering och produktivitet

Avtalshanterare på tjänstenivå

Dirigera automatiskt problem efter kategori, allvarlighetsgrad och status.

Läs mer • Avtalshanterare på tjänstenivå

Varumärkeshantering

Portalsida

En enkel och elegant portalsida med en rubrik och 3 enkla knappar som enkelt kan anpassas med dina företagsbilder och ditt varumärke. Portalsidan är fullt anpassningsbar för att passa din organisations varumärkes- och bildspråk.

Läs mer • Portalsida

Varumärkeshantering

Temaredigerare

Anpassa Clarizens utseende och känsla för att passa din organisations varumärkesstil.

Läs mer • Temaredigerare

Kommunikation

Microsoft Teams

Bring Planview AdaptiveWork project data and workflows to your teams via our project to channel integration. The Planview AdaptiveWork Teams App is a comprehensive productivity interface, designed to enhance collaboration and streamline communication between project teams, within the Microsoft Teams ecosystem. Whether you are managing a small team or collaborating on a large-scale project, the AdaptiveWork app empowers teams to scale their work more efficiently and effectively within Microsoft Teams.

Läs mer • AdaptiveWork Bot for Teams

Kommunikation

Slack

Activate Planview AdaptiveWork Bot and transform Slack into a powerful work management tool. Planview AdaptiveWork Bot lets you stay up-to-date with your projects without leaving Slack. Our bot is your personal assistant into Planview AdaptiveWork. Get the immediate information you need without having to remember tricky commands. Once you’ve connected with Planview AdaptiveWork, Planview AdaptiveWork Bot can retrieve project status for you, notify you when things go off-track, and check in on your behalf.

Läs mer • Slack

Hantering av kundrelationer

Salesforce

Skapa en uppkopplad kundresa över alla kontaktpunkter som är mätbar, rapporterbar och upprepbar. Detta gynnar inte bara dina kunder – det kommer även att öka produktiviteten, förbättra kundens livstidsvärde och leda till bättre affärsresultat.

Läs mer • AdaptiveWork Salesforce edition

Dataimport och dataexport

Export av datalager

Schemalägg regelbundna dataexporter av alla valfria enheter som exponeras av er API. Du kan exportera data till Amazon Redshift, Amazon S3, Box och Microsoft Azure Blob Storage.

Läs mer • Data warehouse export

Dataimport och dataexport

Datahämtare

The AdaptiveWork Data Loader is a web based tool that does not require installation. It can be launched from within AdaptiveWork so that no login is required. Just follow a few simple steps and the data you always wanted to see inside AdaptiveWork will be available.

Läs mer • Data loader

Prioritering och hantering av efterfrågan

Prioriterad automatisering

Gör det möjligt att automatiskt justera prioriteringar baserat på kriterier som en försenad arbetspost, ett projekt som går över budget eller som har resursproblem.

Läs mer • Prioriterad automatisering

Prioritering och hantering av efterfrågan

Nytt projektkrav – förfrågan

Ett enkelt formulär för att skapa nya projektförfrågningar som måste gå igenom en ny cykel för förfrågningar innan de kan göras om till ett projekt. Formuläret kan enkelt utökas för att uppfylla din organisations specifika krav.

Läs mer • Nytt projektkrav – förfrågan

Dokumenthantering

SharePoint

Anslut dokumenthanteringsfunktionen i SharePoint med de kraftfulla funktionerna för projekthantering i Planview Clarizen. Den här inbyggda anslutningen hjälper till att eliminera "SharePoint-utbredning" genom att öka projektets synlighet och sammanhang i dina SharePoint-dokument.

Dokumenthantering

Box

Keep all of the security and document management capabilities of Box and combine it with the project and portfolio visibility and control that Planview AdaptiveWork brings. In addition, Planview AdaptiveWork data can be exported to Box automatically, so it can be utilized by common business intelligence tools.

Dokumenthantering

Google G Suite

Ta med Planview AdaptiveWorks kraftfulla projekt- och portföljhantering samt samarbetsmöjligheter till de delade dokumentskapande funktionerna i G Suite.

Dokumenthantering

Ziflow

Funktionen för korrekturläsning online effektiviserar gransknings- och godkännandeprocessen när ni skapar digitalt innehåll och levererar projektet snabbare.

Läs mer • Digital proofing with Ziflow

Finansiell hantering

SAP

Använd Planview AdaptiveWorks flexibla integration med SAP-ekonomi för att kombinera viktiga ekonomiska delar i projektet från Planview AdaptiveWork med huvudboken och faktureringskapaciteten hos SAP.

Finansiell hantering

NetSuite

Använd Planview AdaptiveWorks flexibla integrering med NetSuites backoffice-funktioner och finansiella affärsprocesser för att kombinera viktiga ekonomiska delar i Planview AdaptiveWork med modulerna för resursspårning, projektekonomi, tidrapportering och kostnadshantering i NetSuite.

Finansiell hantering

Oracle

Använd Planview AdaptiveWorks flexibla integration med Oracles E-Business Suite (EBS) för att kombinera viktiga ekonomiska delar i projektet i Planview AdaptiveWork med din ekonomiska planering och redovisning i Oracle.

Finansiell hantering

Panel för viktig ekonomisk information

Panelen ger projektledare en snabb överblick över den viktigaste ekonomiska informationen som är relaterad till projektet, och alla fält och formler går att anpassa. Panelen använder också villkorlig formatering för att visa nyckeltal som är markerade med grönt (hälsosamt) och rött (problematiskt). 

Läs mer • Panel för viktig ekonomisk information

IT-servicehantering

ServiceNow

Börja servicehanteringen i ServiceNow och skicka alla projektdata till Planview AdaptiveWork för att få den kraftfulla spårning, det engagemang, den synlighet och den resurshantering som ditt team behöver.

IT-servicehantering

Zendesk

Bring transparency across your support and project teams. Use Zendesk tickets to trigger actions and workflow in Planview AdaptiveWork and provide project teams with visibility into customer and case information in Zendesk. Bring project data back into Zendesk to keep support teams informed of progress.

Mobil åtkomst

Planview AdaptiveWork for Android

Enables your mobile workforce to get all the information they need from AdaptiveWork at the critical moment they need it. Users will have the ability to collaborate, review their work (tasks and issues), report on progress and timesheets, and even submit new work items from the field.

Läs mer • AdaptiveWork for Android

Mobil åtkomst

Planview AdaptiveWork for iPhone

Access all the information you need from AdaptiveWork wherever and whenever you need it. Collaborate, review your work and cases, view files, report on progress, timesheets, and expenses and create new items.

Läs mer • AdaptiveWork for iPhone

Notifications

Aktivitetsström

Helps you and your team stay up to date with the most important updates to your tasks, milestones, projects, files and other AdaptiveWork items.

Läs mer • Aktivitetsström

Notifications

E-postmeddelandehanterare

Gör det möjligt att skicka e-postmeddelanden vid flera scenarier, till exempel uppgifter som ligger efter, resurstilldelning, borttagna tilldelningar eller borttagning av poster.

Läs mer • E-postmeddelandehanterare

Notifications

Skicka uppdateringsbegäran automatiskt

Skickar automatiskt en uppdateringsbegäran till alla resurser när en milstolpe uppdateras till At Risk.

Läs mer • Skicka uppdateringsbegäran automatiskt

Notifications

InterAct Samples

Clarizen’s patented InterAct email engine lets users trigger virtually any action in AdaptiveWork with a simple email. This collection of sample mailboxes and rules will give you a baseline structure to begin working with InterAct.

Läs mer • InterAct Samples

Notifications

Problemhantering med InterAct

Clarizen’s patented InterAct Issue Management email engine lets users trigger virtually any action in the AdaptiveWork project management software with a simple email. This Issue Management App features a complete issue life cycle management, all with email messages.

Läs mer • Problemhantering med InterAct

Notifications

Resursmeddelanden

Meddela en resurs när de har tilldelats eller tagits bort från en uppgift, och skicka ett meddelande till resursens direkta chef vid tilldelning.

Läs mer • Resursmeddelanden

Andra sätt att ansluta

ProSymmetry Tempus Resource

Samla dina resursdata på en plats för effektivare kapacitetsplanering när du arbetar med flera arbetsledningssystem.

Andra sätt att ansluta

Zapier

Anslut Planview AdaptiveWork direkt med över 2000 appar för att automatisera ditt arbete mellan olika program och upptäck fler superkrafter hos produkterna.

Läs mer • Zapier

Projektplanering

Procore

Effektiviserar företagsplaneringen, ger synlighet genom hela projektets livscykel, inklusive konstruktionen, och underlättar samarbetet mellan alla intressenter, inklusive kunder.

Läs mer • Procore

Projektplanering och schemaläggning

PERT Effort Estimation

Inkluderar en anpassad åtgärd för att hjälpa projektledaren att uppskatta arbetsinsatsen för WBS med hjälp av PERT-tekniken. 

Läs mer • PERT Effort Estimation

Projektplanering och schemaläggning

Ställ in faktiska startdatum

Ställ in en uppgifts faktiska startdatum när aktiviteten registreras. Detta är särskilt användbart när du använder vyerna "planerad kontra faktisk resursbelastning" eller din färdplan.

Läs mer • Ställ in faktiska startdatum

Projektplanering och schemaläggning

Uppfyll slutdatum

Förhindrar användare från att manuellt sätta ett slutdatum senare än det datumet de åtagit sig.

Läs mer • Uppfyll slutdatum

Projektplanering och schemaläggning

Total extra tid

Den här appen skapar ett kundfält som visar hur sen en arbetspost kan vara utan att påverka projektets slutdatum.

Läs mer • Total extra tid

Rapportering och dashboards

Slide Publisher-app

Produce branded, executive-quality Microsoft PowerPoint presentations with up-to-date insights from AdaptiveWork One.

Läs mer • Slide Publisher-app

Rapportering och dashboards

Rapporter i form av ögonblicksbilder av projektversion

En uppsättning exempel för god praxis-rapporter som ger projektledare möjlighet att spåra förändringar i planer över tid.

Läs mer • Rapporter i form av ögonblicksbilder av projektversion

Rapportering och dashboards

Programpanel och rapporter

Ett exempel på en skärmpanel och rapport enligt god praxis för programansvariga som lyfter fram kommande milstolpar, nyligen avslutade uppgifter, sammanställda problem, risker, förfrågningar och buggar, sammanställda resursteam, CAPEX/OPEX-budgetar och andra insikter för den ekonomiska planeringen.

Läs mer • Programpanel och rapporter

Rapportering och dashboards

Projektrapport för höjdpunkter

Ger senaste veckans och den kommande veckans höjdpunkter, såväl som projektinformation på hög nivå, risker, förfrågningar och problem. 

Läs mer • Projektrapport för höjdpunkter

Rapportering och dashboards

Dagliga ögonblicksbilder av trender

Fångar faktiska och förväntade framsteg, faktiska och återstående insatser, planerat arbete, ej godkända tidsrapporter och KPI:er för schemaläggningsstatus som dagliga ögonblicksbilder för dataobjekt som kan användas för trendrapportering och mer.

Läs mer • Daily trend Snapshots

Rapportering och dashboards

Portföljens tidslinjer

Se visualiseringar av projektets tidslinje för portföljprojekt (visa underordnade projekt och genvägar), kunder (kopplade projekt) eller individuella användare (projekt som de hanterar).

Läs mer • Portföljens tidslinjer

Rapportering och dashboards

Periodisk projektrapport

Generera en projektrapport med grundläggande projektinformation, färdplan, information om milstolpar, uppgifter (slutförda, aktiva och i riskzonen eller efter schemat), risker, förfrågningar, problem, buggar och tidsrapporter.

Läs mer • Periodisk projektrapport

Rapportering och dashboards

Document Publisher

Document Publisher lets you dynamically create reports in the Microsoft Word (.docx), PowerPoint (.pptx and .pptm) file formats based on AdaptiveWork data. 

Läs mer • Document Publisher

Rapportering och visualisering

Microsoft Excel

För över information från Planview AdaptiveWork till Excel för användning offline och importera sedan datan tillbaka in i Planview AdaptiveWork. Integrationen gör det möjligt för användare att behålla sina anpassade arbetsflöden och funktionerna i Excel samtidigt som de använder Planview AdaptiveWorks samarbets- och projektledningsfunktioner.

Läs mer • AdaptiveWork excel add-in

Rapportering och visualisering

Tableau

Använd data från Planview AdaptiveWork i Tableau för att kombinera med data från andra affärskritiska system för fler analyser och insikter.

Rapportering och visualisering

Gainsight

Maintain transparency and alignment across your Sales, Professional Services and Customer Success teams by providing a clear view of the customer’s experience during onboarding, adoption, and retention stages both in AdaptiveWork and Gainsight.

Läs mer • Gainsight

Rapportering och visualisering

Användaranalyser

Användaranalyser spårar inloggningen för administratörer, för att hålla reda på deras dagliga aktiva användare (DAU).

Läs mer • Användaranalyser

Resurshantering

Lägg till resurschef som arbetspostansvarig

När en användare tilldelas som en resurs utses deras direkta överordnade automatiskt till ansvarig för arbetsposten, så att de kan byta resurser med andra teammedlemmar.

Läs mer • Lägg till resurschef som arbetspostansvarig

Resurshantering

Add Project Creator as a Manager

Lägger till skaparen av ett projekt som en ytterligare chef.

Läs mer • Add Project Creator as a Manager

Resurshantering

Tillgänglighet av kompetenta resurser

Tilldela ett kompetenskrav till en uppgift, så visar panelen en lista över användare med den kompetensen och deras tillgänglighet under samma arbetsvecka.

Läs mer • Tillgänglighet av kompetenta resurser

Resurshantering

Automatisk tilldelning i uppgiftshanteraren

Tilldelar automatiskt en uppgift till en chef.

Läs mer • Automatisk tilldelning i uppgiftshanteraren

Säkerhet

McAfee

Anpassa dig enkelt till organisationens säkerhetsbehov genom att tillämpa befintliga datasäkerhetsåtgärder, förebyggande åtgärder för hot samt lednings- och efterlevnadspolicyer på Planview AdaptiveWork genom API-anslutningar till McAfee MVISION Cloud.

Läs mer • McAfee

Tidsspårning

Regelefterlevnad vid tidsrapportering

Effektivisera processen för påminnelse och spårning för tidsrapportering. Regelefterlevnad för tidrapportering är en operativ KPI som hjälper organisationer hålla koll på vad deras medarbetare ägnar tid åt.

Läs mer • Regelefterlevnad vid tidsrapportering

Tidsspårning

Förhindra underrapportering av tidsrapporter

Hindra användare från att rapportera mindre än 8 timmar per dag.

Läs mer • Förhindra underrapportering av tidsrapporter

Tidsspårning

Förhindra framtida rapportering

Förhindra tidrapporter för datum i framtiden.

Läs mer • Förhindra framtida rapportering

Training

Utbildningsnav

Utbildningsnavet är en förkonfigurerad, utökbar sida där allt material som är relaterat till att få ut det mesta av Clarizen finns samlat.

Läs mer • Utbildningsnav

Användaradministration

Aktivt register

Automate the synchronization of your network’s selected Active Directory groups and users into your AdaptiveWork organization with Active Directory User Sync.

Läs mer • Aktivt register

Användaradministration

Gruppmedlemmar som extra ansvariga

Automatisera rolltilldelning för organisationer som har aktiverat flera ansvariga och har vissa grupper som bör ha ytterligare behörigheter (redigera) i vissa projekt.

Läs mer • Gruppmedlemmar som extra ansvariga