Prioriterad automatisering

Gör det möjligt att automatiskt justera prioriteringar baserat på kriterier som en försenad arbetspost, ett projekt som går över budget eller som har resursproblem.

About This App

Allows you to automatically adjust priority based on criteria such as a work item running late, going over budget, or when an active task has no resources.

Workflow Rules List

EntityRule NameDescription
Work ItemDouble priority when over budgetingThe following workflow rule doubles the priority whenever a work item goes above budget
TaskDouble priority for overdue taskThe following business rule doubles an active task priority, whenever it is becomes overdue
TaskDouble Priority when task has no resourcesThe following workflow rule doubles the priority whenever an active task has no resources