Blueprint

Blueprint


Använd Tasktop för att integrera krav i Blueprint med utvecklings- och testverktyg och utnyttja den robusta spårbarheten i dessa produkter tillsammans med de agila utvecklingsfunktionerna i moderna utvecklingsverktyg

  • Låt dina team arbeta i det verktyg de valt samtidigt som informationen flödar sömlöst mellan de olika verktygen.
  • Improve cross department communication and collaboration to reduce rework and improve your time to market.
  • Vanliga användningsområden för Blueprint-integration är agil planering med Jira, testhantering med Micro Focus ALM och andra verktyg i produktens värdeflöde. Se den fullständiga listan över integrationer som stöds.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • tricentis-gateway
  • • microfocus-gateway
  • • ServiceNow
  • • azure-gateway
  • • bmc-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt