Micro Focus ALM Octane

Micro Focus ALM Octane


Micro Focus ALM Octane är nästa generation av Application Lifecycle Management, särskilt inriktad på organisationer som vill starta eller utöka sina Agile- eller DevOps-initiativ. Men det är inte alla läkare som vill, eller kan, använda Micro Focus ALM Octane direkt. Vissa organisationer vill använda andra Agile-planeringsverktyg eller testhanteringsverktyg, eller vill ha verktyg för kravhantering eller helpdesk som är särskilt anpassade för dessa uppgifter. Och i en DevOps-värld är det viktigt att Micro Focus ALM Octane kan anslutas till ett brett sortiment av verktyg för IT-automatisering, automatiserad testning, upptäckt av säkerhetsproblem och kontinuerlig integration. När så är fallet är framgången för dina Agile- eller DevOps-initiativ beroende av att du har en robust integrationslösning som kan hantera den komplexitet som ligger i att väva samman dessa olika verktyg.

  • Integration med verktyg som Jira och ServiceNow®.
  • Eliminerar förvirring och tidsspillan i samband med manuell dubbelinmatning.
  • Hjälp dina team att vara på samma sida från idé till skapande.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • broadcom-gateway
  • • ptc-gateway
  • • git-gateway
  • • pivotal-tracker-gateway
  • • codebeamer-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt