INTEGRATION AV JIRA OCH AZURE DEVOPS

Det har aldrig varit enklare att integrera Azure DevOps och Jira

Dubbelriktad synkronisering av Jira-funktioner, berättelser, defekter, uppgifter och många andra arbetsobjekt till Microsoft Azure DevOps Server eller Services för att omedelbart återspegla aktuella data och status i tavlor, rapporter och instrumentpaneler.

Varför integrera Jira med Azure DevOps?

Det är inte ovanligt att en och samma organisation använder flera utvecklingsverktyg eller flera instanser av ett specifikt verktyg. Detta kan bero på teamets preferenser, sammanslagningar och förvärv eller skilda tekniska behov. Oavsett anledning behöver teamen fortfarande samarbeta och cheferna behöver fortfarande kunna se utvecklingsaktiviteter och resultat från olika verktyg.

Om dina ingenjörsteam använder en kombination av Jira och Azure DevOps och har svårt att samarbeta effektivt är integration lösningen. Integrationen synkroniserar arbetsobjekt och efterföljande uppdateringar inom några sekunder, inklusive status, fält, relationer, kommentarer och bilagor.

Med integration kan dina team utnyttja Jiras funktioner för problemspårning och planering tillsammans med Azure DevOps utvecklingsverktyg, samtidigt som de underlättar spårning och samordning av framsteg, utan några omkostnader:

  • Spara tid för dina ingenjörer: Eliminera dubblering av data eller byte av verktyg
  • Förbättra uppgifternas noggrannhet och kvalitet: Undvik mänskliga fel och dålig datafidelitet
  • Öka samarbetet: Få uppdateringar och utbyt kommentarer direkt
  • Centralisera synligheten för chefer: Se enkelt status för arbetet från en enda plats
  • Automatisera spårbarhet: Luta dig tillbaka och låt integrationen infoga bakåtlänkar för sömlösa revisioner
  • Ge mer självständighet: Låt varje utvecklingsteam använda det verktyg som bäst uppfyller deras behov

Behöver du spårbarhet över verktygsgränserna för efterlevnads- och revisionsändamål? Integrationen skapar automatiskt spårbara länkar mellan arbetsobjekt för att ge mer exakt rapportering om efterlevnad.

Det har aldrig varit enklare att integrera Azure DevOps och Jira. Se en demonstrationsvideo sida vid sida.

Hur man integrerar Azure DevOps och Jira Software Server med Planview Hub


Planview Hub tillhandahåller skalbara, sofistikerade integrationer i nära realtid för att eliminera manuellt arbete och omkostnader. Med vår intuitiva applikation utan kod kan administratörer snabbt och enkelt implementera integrationsscenarier som är skräddarsydda efter era specifika behov. Planview Hub är 4x snabbare att installera och 10x enklare att underhålla och skala än någon annan integrationslösning på marknaden.


Se hur teamen samarbetar i ett projekt som går över verktygsgränserna. Se hur en funktion i Azure DevOps blir en epic i Jira, och hur underordnade berättelser som skapas i Jira flödar tillbaka till ADO som underordnade PBI:er (product backlog items).

Se integrationsdemoJira + Azure DevOps

Planview Hub levererar programvaruintegrationer för varje verktyg i ert värdeflöde

Få fler människor att bygga programvara och färre människor att manuellt duplicera information mellan verktyg. Med Planview-integrationer kan du återställa tiotusentals timmar av produktivitet för din personalstyrka. Låt teamen arbeta i de verktyg de valt och låt Planview ta hand om datautbytet.

Utforska andra integrationer programvaruintegrationer i varje verktyg

"[Planview] hjälper oss att förbättra effektiviteten genom integrering av de bästa verktygen, utan att göra avkall på samarbete, synlighet eller spårbarhet. Varje applikation har ändamålsenliga funktioner som mina specialister behöver för att kunna utföra sitt arbete mer effektivt. Integrationen hanterar datautbytet mellan verktygen på ett tillförlitligt sätt, så att vi kan fokusera på att bygga de bästa digitala hälsoprodukterna i branschen."

Telus Health

Jody Kieran

Chef för teknik, leverans och mjukvaruutveckling, Telus Health

Läs fallstudie

"Vad har förändrats sedan vi började använda Planview? BMW har omvandlat sig själv till en helt agil arbetsorganisation. Idag kan vi integrera olika programvaruprodukter mycket snabbare än tidigare."

BMW Group

René Te-Strote

Senior It-projektledare, geometrisk utvecklingsdesign, BMW Group

Läs fallstudie

"Med Planview har vi hittat en partner som kan ersätta flera manuella åtgärder och interna verktyg med en enda robust och tillförlitlig spårbarhetslösning."

Panasonic Automotive

Michael Zey

Chef för IT Tooling, Panasonic Automotive Systems Europe

Läs fallstudie

Ta en produkttur med Planview Hub


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSe Planview Hub i aktion