Micro Focus Solutions Business Manager

Micro Focus Solutions Business Manager


För att möjliggöra samarbete mellan olika team i realtid behöver du ansluta Micro Focus Solutions Business Manager (SBM) till andra ALM-system. Tasktop gör det möjligt genom att ta information som tidigare varit instängd i silos för programvaruleveranser och synkronisera den med SBM. Detta ger enhetlig rapportering och styrning från Micro Focus Solutions Business Manager, och omfattande synlighet och spårbarhet genom hela livscykeln.

  • Dessa integrationer möjliggör en dramatisk ökning av produktiviteten genom samarbete mellan olika team
  • Anslut till ALM-verktyg, som Micro Focus ALM Octane, och få enhetlig rapportering, spårbarhet och centraliserad styrning från SBM.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • ibm-gateway
  • • polarion-gateway
  • • bugzilla-gateway
  • • codebeamer-gateway
  • • azure-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt