Planview PPM Pro

Planview PPM Pro


Integrera Planview PPM Pro™ med de verktyg som används i hela er organisation för programvaruleveranser. PMO:er kan med fördel använda Planview PPM Pro™ (tidigare Innotas®) eftersom det hjälper dem att se prioriteringar och flytta resurser till initiativ som ger mest värde för organisationen. Med Tasktop Integration Hub kan teamen få en ännu effektivare process på plats eftersom användare av verktyg i hela värdeflödet direkt kan se PMO:s uppdateringar återspeglas i deras eget verktyg.

  • Anslut med verktyg som Micro Focus ALM eller Jama Connect
  • Förbättra rapporteringen av programvaruleveranser
  • Öka medarbetarnas produktivitet
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • microfocus-gateway
  • • broadcom-gateway
  • • git-gateway
  • • bugzilla-gateway
  • • ibm-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt