PPM Pro

Verktyg för projektgruppssamarbete

Synkronisera traditionellt och kollaborativt arbete

Planera och övervaka status för både traditionellt och kollaborativt arbete med hjälp av Planview PPM Pro plus verktygen för projektgruppssamarbete i Planview Projectplace.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Driv på teammedlemmarnas effektivitet och PMO-framgång

  Alla projekt kräver inte traditionella projektledningsmetoder. Ibland föredrar team ett mindre strukturerat angreppssätt för att hantera sitt arbete. Men dessa teams arbete är ofta en avgörande del av strategiska projekt som leds av PMO. Planview erbjuder en unik lösning som gör det möjligt för portföljförvaltare att planera och övervaka projekt med hjälp av funktioner för hantering av projektportföljer i Planview PPM Pro och samtidigt ge teamen flexibiliteten att hantera sitt arbete med hjälp av webbaserade verktyg för projektsamarbete. Planview-programvaran ger det bästa från två världar – lösningar för hantering av projektportföljer kompletterade med kollaborativa projektledningsverktyg. Portföljhanterare kan få en kombinerad vy över resurser och sina insatskostnader, som spänner över traditionellt och kollaborativt arbete, inom ramen för organisationens projektportfölj. Projektteamen kan samtidigt:
  • hantera projektuppgifter med hjälp av kanbantavlor
  • omedelbart dela frågor, återkoppling och idéer med hjälp av samtalsverktyg i realtid.
  • dela och samarbeta med versionskontrollerade projektdokument.
  Planview PPM-lösningar erbjuder kraftfull kapacitet till PMO, projektledare, resurschefer och teammedlemmar i hela din organisation.
 • Sammanför team och samarbeta för att få arbetet gjort

  Projekt som leds av funktionella team med hjälp av e-post, kalkylblad och korridorsamtal kan vara en mardröm för PMO-ledare med uppgiften att framgångsrikt leverera viktiga projekt. Planview-lösningen för kollaborativ arbetshantering eliminerar kaos genom att tillhandahålla centraliserade arbetsutrymmen där projektteam kan samarbeta och får arbetet gjort. Med Planview Projectplace gör den här kraftfulla appen för teamsamarbete det möjligt för projektledare, teamledare och teammedlemmar att övervaka status för uppgifter och resurser, på vilken enhet som helst och när som helst. Planview Projectplace gör det möjligt att:
  • anpassa: Planera projektarbete mellan avdelningar och skapa ett gemensamt mål med åtgärdbara tidslinjer
  • Minska på e-postkaoset: samla alla projektrelaterade diskussioner i ett centralt arkiv och i en kontext med projektuppgifter och leverabler
  • spåra projektdokument: spara alla projektrelaterade dokument i ett centrallager och använd integrerad versionskontroll för att säkerställa att alla har tillgång till den mest aktuella informationen
  • Visualisera arbetsbelastningen: du kan enkelt se hur mycket arbete som gruppmedlemmarna har tilldelats och var någonstans som arbetsbelastning bör justeras
  • få tillgång till samarbetsprojekt på språng. Planview är mer än en kanban-app och erbjuder mobilappar som gör det möjligt för teammedlemmar att hålla kontakten med sitt team och det aktuella arbetet för varje arbetsutrymme och dokument.
  Läs mer om arbetsledning för team
 • Tidrapport i PPM-klass för resurshantering

  Som en del av de flesta PPM-införanden måste teammedlemmar, de personer som levandegör projekt, vanligtvis skicka in en tidrapport. Tidrapporter är avgörande för bättre resurshantering, men ställer också nya krav på redan upptagna teammedlemmar. Med Team Member Plus får varje gruppmedlem en PPM-tidrapport som är integrerad med Planview PPM Pro och som används för att spåra framsteg som görs inom strukturerat arbete. Detta gör det möjligt för PMO att utföra kapacitetsplanering, resurshantering och spårning av projektekonomi. Öka effektiviteten i hela utbudet och minska risken som är relaterad till projektleveransen genom att förstå hur resursernas arbetsbelastning ser ut, och omfördela resurser mot strategiska projekt som levererar värde till organisationen.
 • Samarbetsinriktade arbetsutrymmen för alla typer av arbete

  Genom att använda Planview PPM Pro och Planview Projectplace, kan PMO:er planera och prioritera projekt och sedan göra det möjligt för projektledare och funktionella teamledare att hantera projektgenomförande med hjälp av intuitiva Kanban-tavlor och kort. En webbaserad Kanban-tavla gör det enkelt att visualisera projektstatus i realtid med hjälp av anpassningsbara progressionskartor. Med hjälp av Kanban-tavlor kan teamen:
  • organisera arbetet: teammedlemmarna kan dela upp uppgifter i kort och ta fram korten från utestående uppgifter i enlighet med deras tillgängliga bandbredd
  • visualisera teamets uppgiftsspårare: Teammedlemmar kan lätt kommunicera uppgiftsstatus genom att helt enkelt flytta sina kort mellan simbanor
  • samarbeta med interna och externa teammedlemmar: frågor, återkoppling och idéer kan delas via kommentarer fästa på kort, så att kommunikationstrådar lagras med andra projektuppgifter istället för att komma bort bland e-brev
  • ta en snabbtitt på varje projekts förlopp: Koppla samman planer med Gantt-scheman och kanbantavlor för att visualisera aktiviteter mot milstolpar.
  Med Kanban-verktyget i Planview Projectplace kan projektgrupper utföra sitt arbete snabbt och smidigt samtidigt som PMO och andra berörda parter får insyn i realtid i hur arbetet framskrider. Läs mer om Kanban-tavlor med Planview Projectplace
 • Centralisera dokumenthanteringen

  Projekt genererar ofta många filer, inklusive dokument och bilder. Det är mycket viktig att lagrings- och versionshantering av filer utförs på ett säkert, strukturerat och lättillgängligt sätt när det gäller samarbetsverktyg för projektledning. Samarbetsverktygen för dokument i Planview Projectplace gör det möjligt för teammedlemmar att bifoga relevanta filer direkt på kanbantavlor och bjuda in andra att läsa och redigera filerna. De kraftfulla verktygen för dokumenthantering i Planview Projectplace ger projektteam möjligheten att:
  • Dela viktiga dokument: samarbeta på projektrelaterade dokument, bilder och andra viktiga filer inom en säker, tillgänglig plattform
  • organisera projekttillgångar: lagra all projektrelaterad information på en plats för att hålla samman och tillgänglighålla information
  • Versionshantering: Planview Projectplace spårar automatiskt dokumentändringar och säkerställer att teammedlemmar alltid har tillgång till den senaste versionen
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Verktyg för projektgruppssamarbete

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap