Hoppa till huvudinnehållet

Logga in

Populära sökningar

Capability and Technology Management
including Enterprise Architecture

Advance capabilities and technology for digital business

Driv fram affärsresultat genom att koppla teknik till affärskontext med programvara för storskalig arkitektur från Planview. Engagera berörda parter med kraftfulla visualiseringar så att ni tillsammans kan skapa teknikplaner som leder förmågorna framåt och realiserar digitala strategier.

Hantera dina applikationsutbud

Hantera dina applikationsutbud för att uppnå dina affärsmål

Hantera dina applikationsutbud
Hantera dina applikationsutbud
Se uppgifter om ditt applikationsutbud per organisation eller förmåga

Planviews lösning för storskalig arkitektur hjälper dig att förstå sambanden mellan din organisations affärsförmågor, applikationsutbud och den underliggande IT-stacken samt program, projekt och produkter. Till skillnad från kalkylblad och diagramverktyg levererar Planviews lösning för förmågor och teknik en kontinuerligt uppdaterad vy över ditt applikationsutbud.

Enterprise architecture visualization, modeling and analysis

Visualisera de komplexa relationerna mellan dina affärsförmågor och tekniker

Enterprise architecture visualization, modeling and analysis
Enterprise architecture visualization, modeling and analysis
Utvärdera förmågor med mått på värde och risk

Interaktiv analys kombinerat med omfattande modellering avslöjar beroendeförhållanden mellan applikationer och teknisk infrastruktur i en affärskontext. Detta hjälper företagsarkitekter att se effekterna och välja de bästa alternativen för att uppfylla affärsmålen.

Enterprise architecture governance and technology portfolio management

Standardisera din teknik och sänk kostnaderna, minska riskerna samt säkerställ efterlevnaden

Enterprise architecture governance and technology portfolio management
Enterprise architecture governance and technology portfolio management
Kommunicera färdplaner för tekniken över hela organisationen

Med sökbara tekniklivscyklar och visualiseringar gör Planviews programvara för storskalig arkitektur det möjligt för EA-grupperna att proaktivt planera och prioritera teknikuppdateringar och standardisering över hela företaget.

Strategic planning and roadmapping

Bygg en integrerad strategisk färdplan för att driva fram omvandling

Strategic planning and roadmapping
Strategic planning and roadmapping
Integrerad färdplan kopplar strategi, affärskapacitet, program, tillämpningar, teknik och investeringar

Definiera hur du vill uppnå din digitala strategi med hjälp av färdplaner som kopplar samman program, projekt, funktioner, applikationer, teknik och investeringar. Förstå avvägningar, skapa anpassning och fatta bättre beslut om prioriteringar.

Work collaboration for ea teams

Samarbeta med berörda parters grupper för att skapa teknikplaner

Work collaboration for ea teams
Work collaboration for ea teams
Gör en snabb visualisering av projektstatus och din grupps arbetsbelastning

Ställ snabbt in delade arbetsutrymmen för gemensamma EA-utrymmen och -processer. Företagsarkitekter kan organisera grupper, ta fram planer, tilldela och spåra arbete och dela dokument i Planview Projectplace och hålla kommunikation och framsteg transparent.

Ideation and technology innovation management

Utveckla idéer om hur tekniktrender påverkar affärsresultat

Ideation and technology innovation management
Ideation and technology innovation management
Ta tillvara applikationsidéer från interna och externa källor

Samla proaktivt in, utvärdera och prioritera nyskapande teknikidéer för affärsinitiativ med Planviews Ideation Management för storskalig arkitektur.

6 Affärscentrerade rapporter som ger företagsarkitekter nya möjligheter


Lär dig hur man svarar på frågor som "Vilka förmågor har redundanta applikationer och system, och vad kostar det oss?" "Hur ser färdplanen ut för systemförbättringar, och när kommer de att leverera resultat?" "Vilka är de mest strategiska förmågorna som hjälper oss att uppnå våra företagsmål?"

Läs e-boken: 6 Affärscentrerade rapporter som ger företagsarkitekter nya möjligheter

Enterprise Architecture software from Planview for Capability and Technology Management

Planview Enterprise One, Planview Projectplace och Planview Ideation Management tillhandahåller tillsammans en heltäckande företagsarkitekturlösning för hantering av förmågor och teknik. Denna lösning hjälper företagsarkitekter och teknikstrateger att ta fram effektivare teknikplaner för att leverera affärsresultat. Med Planview Enterprise One kan företagsarkitekter och PMO:er (Project Management Offices) arbeta tillsammans för att driva förändringsinitiativ genom att hantera strategi, arbete, resurser, applikationer och teknik i ett enda integrerat utbud.

Öka dina kunskaper om storskalig arkitektur

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

See our powerful Enterprise Architecture software and EA tools in action

Watch Demo: See our powerful Enterprise Architecture software and EA tools in action