Storskalig arkitektur

Främja förmågor och teknik för digitala affärer

Driv fram affärsresultat genom att koppla teknik till affärskontext med programvara för storskalig arkitektur från Planview. Engagera berörda parter med kraftfulla visualiseringar så att ni tillsammans kan skapa teknikplaner som leder förmågorna framåt och realiserar digitala strategier.

6 Affärscentrerade rapporter som ger företagsarkitekter nya möjligheter


Lär dig hur man svarar på frågor som "Vilka förmågor har redundanta applikationer och system, och vad kostar det oss?" "Hur ser färdplanen ut för systemförbättringar, och när kommer de att leverera resultat?" "Vilka är de mest strategiska förmågorna som hjälper oss att uppnå våra företagsmål?"

Read the eBook • 6 Affärscentrerade rapporter som ger företagsarkitekter nya möjligheter

Programvara för storskalig arkitektur från Planview

Programvarorna Planview Enterprise One, Planview Projectplace och Planview Ideation Management tillhandahåller tillsammans en heltäckande företagsarkitekturlösning. Denna lösning hjälper företagsarkitekter och teknikstrateger att ta fram effektivare teknikplaner för att leverera affärsresultat. Med Planview Enterprise One kan företagsarkitekter och PMO:er (Project Management Offices) arbeta tillsammans för att driva på förändringsinitiativ genom att hantera strategi, arbete, resurser, applikationer och teknik i ett enda integrerat utbud.

Öka dina kunskaper om storskalig arkitektur

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se våra kraftfulla program för storskalig arkitektur och EA-verktyg i aktion

Se demoSkapa teknikplaner som leder förmågorna framåt. Se hur.