Logga in

Populära sökningar

Hantering av förmågor och teknik
(inklusive företagsarkitektur)

Advance capabilities and technology for digital business

Driv fram affärsresultat genom att koppla teknik till affärskontext med programvara för storskalig arkitektur från Planview. Engagera berörda parter med kraftfulla visualiseringar så att ni tillsammans kan skapa teknikplaner som leder förmågorna framåt och realiserar digitala strategier.

Hantera dina applikationsutbud

Hantera dina applikationsutbud för att uppnå dina affärsmål


Hantera dina applikationsutbud
Hantera dina applikationsutbud
Se uppgifter om ditt applikationsutbud per organisation eller förmåga

Planviews lösning för storskalig arkitektur hjälper dig att förstå sambanden mellan din organisations affärsförmågor, applikationsutbud och den underliggande IT-stacken samt program, projekt och produkter. Till skillnad från kalkylblad och diagramverktyg levererar Planviews lösning för förmågor och teknik en kontinuerligt uppdaterad vy över ditt applikationsutbud.

Storskalig arkitektur: visualisering, modellering och analys

Visualisera de komplexa relationerna mellan dina affärsförmågor och tekniker


Storskalig arkitektur: visualisering, modellering och analys
Storskalig arkitektur: visualisering, modellering och analys
Utvärdera förmågor med mått på värde och risk

Interaktiv analys kombinerat med omfattande modellering avslöjar beroendeförhållanden mellan applikationer och teknisk infrastruktur i en affärskontext. Detta hjälper företagsarkitekter att se effekterna och välja de bästa alternativen för att uppfylla affärsmålen.

Styrning av storskalig arkitektur och hantering av teknikutbud

Standardisera din teknik och sänk kostnaderna, minska riskerna samt säkerställ efterlevnaden


Styrning av storskalig arkitektur och hantering av teknikutbud
Styrning av storskalig arkitektur och hantering av teknikutbud
Kommunicera färdplaner för tekniken över hela organisationen

Med sökbara tekniklivscyklar och visualiseringar gör Planviews programvara för storskalig arkitektur det möjligt för EA-grupperna att proaktivt planera och prioritera teknikuppdateringar och standardisering över hela företaget.

Strategisk planering och färdplanering

Bygg en integrerad strategisk färdplan för att driva fram omvandling


Strategisk planering och färdplanering
Strategisk planering och färdplanering
Integrerad färdplan kopplar strategi, affärskapacitet, program, tillämpningar, teknik och investeringar

Definiera hur du vill uppnå din digitala strategi med hjälp av färdplaner som kopplar samman program, projekt, funktioner, applikationer, teknik och investeringar. Förstå avvägningar, skapa anpassning och fatta bättre beslut om prioriteringar.

Samarbete för EA-grupper

Samarbeta med berörda parters grupper för att skapa teknikplaner


Samarbete för EA-grupper
Samarbete för EA-grupper
Gör en snabb visualisering av projektstatus och din grupps arbetsbelastning

Ställ snabbt in delade arbetsutrymmen för gemensamma EA-utrymmen och -processer. Företagsarkitekter kan organisera grupper, ta fram planer, tilldela och spåra arbete och dela dokument i Planview Projectplace och hålla kommunikation och framsteg transparent.

Hantering av ideation och tekniska innovationer

Utveckla idéer om hur tekniktrender påverkar affärsresultat


Hantering av ideation och tekniska innovationer
Hantering av ideation och tekniska innovationer
Ta tillvara applikationsidéer från interna och externa källor

Samla proaktivt in, utvärdera och prioritera nyskapande teknikidéer för affärsinitiativ med Planviews Ideation Management för storskalig arkitektur.

6 Affärscentrerade rapporter som ger företagsarkitekter nya möjligheter


Lär dig hur man svarar på frågor som "Vilka förmågor har redundanta applikationer och system, och vad kostar det oss?" "Hur ser färdplanen ut för systemförbättringar, och när kommer de att leverera resultat?" "Vilka är de mest strategiska förmågorna som hjälper oss att uppnå våra företagsmål?"

Läs e-boken: 6 Affärscentrerade rapporter som ger företagsarkitekter nya möjligheter

Programvara för storskalig arkitektur från Planview för hantering av förmågor och teknik

Planview Enterprise One, Planview Projectplace och Planview Ideation Management tillhandahåller tillsammans en heltäckande företagsarkitekturlösning för hantering av förmågor och teknik. Denna lösning hjälper företagsarkitekter och teknikstrateger att ta fram effektivare teknikplaner för att leverera affärsresultat. Med Planview Enterprise One kan företagsarkitekter och PMO:er (Project Management Offices) arbeta tillsammans för att driva förändringsinitiativ genom att hantera strategi, arbete, resurser, applikationer och teknik i ett enda integrerat utbud.

Öka dina kunskaper om storskalig arkitektur

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se våra kraftfulla program för storskalig arkitektur och EA-verktyg i aktion

Se demonstration: Se hur vår kraftfulla programvara för företagsarkitektur och FA-verktyg fungerar