Underlätta en Ideation Management-process för att undersöka vilka effekter ny teknologi får Se

Underlätta en Ideation Management-process för att undersöka vilka effekter ny teknologi får

Underlätta en Ideation Management-process för att undersöka vilka effekter ny teknologi får

Hitta idéer med hög potential som förvandlar teknologitrender till innovationsinitiativ som förvandlar ditt företag. Centralisera uppfångandet, utvärderingen och prioriteringen av idéer från kunder, anställda och andra intressenter med hjälp av Planviews programvara Ideation Management.
  • Crowdsource Ideas

    Offer a collaborative, Web-based community and launch public or invitation-only ideation campaigns that automate idea capture, collaboration, and voting.

  • Evaluate and Prioritize Ideas

    Utvärdera idéer mot de första kriterierna så att livskraftiga idéer påskyndas under innovationsprocessen, medan mindre lovande idéer förkastas tidigt under processen.

  • Automated Workflows

    Automatically route ideas to the right teams and decision makers for further research and analysis.

Öka dina kunskaper om storskalig arkitektur

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret


Application and Technology Portfolio Management in action

Se demo • Application and Technology Portfolio Management in action