Informationschefer

Driv tillväxt och omvandling snabbt

med Planviews hanteringslösningar för arbete och resurs för företagets CIO

Var den CIO som driver innovation och snabbar på digital omvandling


När CIO:er går över från att vara operationella chefer till att bli strategisk ledare måste de flytta sitt fokus och sin organisation mot digital omvandling och kundupplevelseinitiativ för att uppnå VD:ns tillväxtagenda.

Planviews programvara för CIO:er snabbar upp det strategiska utförandet genom att integrera affärs- och teknologiplanering, optimera alla resurser och snabba upp leveransen av banbrytande produkter, tjänster och kundupplevelser. Med en helhetsinblick i utförandet och ekonomin kan din organisation snabbt iterera och anpassa sig. Utnyttja Planviews programvara för att organisera allt arbete, alla medarbetare, förmågor och teknologier för att tippa balansen från driftsmässiga affärsaktiviteter till att driva innovationer som kommer att förändra företaget.

 • Blås liv i din digitala strategi över hela företaget

  Digital affärsverksamhet kräver en ny metod för att översätta strategi till leverans, en som anpassar sig till förändringar, bedömer effekterna av tillväxtteknologier och förenar organisatoriska silos. Planviews programvara för informationschefer ger ditt team möjlighet att bygga scenarier som analyserar teknologitrender, att optimera finansiering samt resursfördelning över potentiella investeringar samt initiativ och jämföra avvägningar i syfte att driva bättre beslut. Staka ut riktningen med integrerade roadmaps för att genomföra strategiska, operativa och teknologiska förändringar.

  Läs mer • Läs mer om hanteringslösningar för arbete och resurser
 • Välkomna planeringsosäkerheten i en digital värld

  Bli en mästare på iterativ planering. Var villig att omprioritera regelbundet och genomföra beslut om avvägningar – det ger din organisation flexibilitet att prova nya idéer och testa ny teknologi för att driva innovation snabbt. Stabila ekonomiska funktioner i Planviews programvara gör det möjligt för dig att ställa upp realistiska mål, förstå hur den strategiska finansieringen används och omfördela enligt behoven under räkenskapsperioden. Oavsett om du spårar kapitalutgifter eller gör prognoser över inkrementella intäkter kan ekonomisk planering användas för att effektivt planera, spåra och mäta bidragen från IT-investeringarna genom deras påverkan på affärsmässiga KPI:er och strategiska resultat.

  Läs mer • Läs mer om strategisk planering
 • Åstadkom organisatorisk smidighet för strategiskt genomförande – i digital hastighet

  Med digital omvandling är det av avgörande betydelse att implementera smidiga arbetssätt för att snabbt flytta strategi, processer, människor och teknologi mot värdeskapande möjligheter. För att uppnå agilitet måste man använda en rad olika arbetsmetoder. Din programvaruutveckling, IT Ops- och DevOps-team utnyttjar principerna för Lean-Agile för en processcentrerad arbetsmetod som stödjer kontinuerlig leverans. Ditt PMO-team måste gå över från att enbart arbeta med traditionell milstolpedriven projektledning och implementera hybrid iterativ arbetshantering. Virtuella team över hela företaget kan få mer gjort genom att använda kollaborativa arbetsytor. Planviews plattform för arbets- och resurshantering ger dig rätt verktyg, oavsett hur du arbetar, och dessutom möjligheten att föra in rätt nivå av synlighet till portföljnivån för att planera resurskapacitet, hantera ekonomin och mäta framsteg mot den strategiska roadmappen.

  Läs mer • Läs mer om resurshantering för CIO:er
 • För fram affärsmöjligheter som möjliggör digital omvandling

  Varför är det idag så viktigt att affärsförmågorna är strategiska? Förmågor är den kompetensuppsättning som ett företag måste ha för att utföra affärsstrategin eller uppfylla sin mission. De är planritningen över vad ett företag gör. Affärsmöjligheter måste utvärderas mot din digitala strategi för att identifiera effekter och föreslå investeringar för att förbättra eller skapa nya förmågor. Planviews programvara för arbets- och resurshantering sammanför dina team inom företagsarkitektur med PMO-teamen med hjälp av integrerade portföljer som kopplar dessa investeringar, strategier och förmågor till tekniklandskapet, vilket gör att de kan definiera en roadmap, skapa leveransåtaganden och mäta framsteg.

  Läs mer • Läs mer om resurskartläggning av affärsförmågor
 • Skapa resurskapacitet för innovation och omvandling

  Om du inte vet vad medarbetarna arbetar med famlar du i blindo. Skapa kapacitet för strategiska initiativ samtidigt som arbetet hålls igång genom proaktiv hantering och analys. Operationalisera din strategiska roadmap genom att optimera portföljer och allokera resurser för att staka ut riktningen för utförandet. Identifiera den bästa metoden med hänsyn till kapacitetsbegränsningar med hjälp av konsekvensanalyser och scenarieplanering. Ditt PMO kan säkerställa att rätt resurser arbetar med rätt arbetsuppgifter vid rätt tidpunkt. Balansera, prioritera och schemalägg resurskapacitet med en realtidsvisning av både framtida efterfrågan och pågående arbete.

  Läs mer • Läs mer om resurshantering och kapacitetsplanering
 • Få insikt i resultatet

  Synlighet ger dig möjlighet att fatta bättre beslut. Fatta bättre beslut snabbare med mycket visuell rapportering och kraftfulla analyser för att få insikt i efterfrågan, planer, arbete, resurser, teknologi och förmågor. Borra enkelt ner från ledningens dashboards för att få fram de viktigaste resultatindikatorerna (KPI:er) som du behöver för att maximera den organisatoriska prestandan och därmed uppnå strategiska mål – i den takt som din affärsverksamhet kräver.

  Läs mer • Läs mer om analyser och rapportering
Informationen du behöver

Planviews resurser för CIO:er

Bläddra i faktablad, webbsändningar, analysrapportering med mera.

Gå till resurscentret

Planviews lösningar för informationschefer

Läs mer om Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser.