Logga in

Populära sökningar

Nya produktutvecklingschefer

Omvandla bra idéer till fantastiska produkter

med Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser för nya produktutvecklingschefer

Advancing the gated process for new product development managers


Prioritera de bästa NPD-projekten och säkerställ resurstillgänglighet för att leverera produkter till marknaden i tid

Planviews programvara för nya produktutvecklingschefer ger möjlighet att välja produkterna med högst värde för portföljen och effektivt hantera gated kommersialiseringsprocessen, vilket resulterar i ökade intäkter, förbättrad tid till marknaden, minskade risker och smart användning av NPD-resurser – både vad gäller medarbetare och pengar.

 • Speed time-to-market

  Snabba upp utslussningen av nya produkter på marknaden för att uppnå intäktsmål och vinna över konkurrensen. Tillhandahåll mallar, innehållshantering och flexibel rapportering för att förbättra konsekvensen, repeterbarheten och effektiviteten. Döda projekt med lägre värde som blockerar din produktkedja. Med hjälp av Planviews programvara för hantering av produktutveckling övervakar du de projekt som ni arbetar med just nu för att eliminera vägspärrar som kan hota lanseringsdatumen.

  Learn more about gated project management

 • Prioritize the project pipeline to achieve your product strategy

  Utvärdera och jämför flera produktportföljer för att säkerställa den bästa blandningen av initiativ så att du uppnår företagsmålen. Modellera olika scenarier och marknadsförhållanden med hjälp av automatiserad portföljanalys. Fastställ vilken kombination av projekt och nödvändiga resurser som kommer att hjälpa din organisation att nå de angivna ekonomiska målen. Låt produktutvecklingschefer få insyn i kedjan.

  Learn more about product portfolio management

 • Focus your resources on the most valuable projects

  Gör prognoser över resurskapacitet för att säkra att rätt resurser är tillgängliga för ny produktutveckling. Planera och kontrollera resursanvändningen effektivt med ramöverskridande bemanningsrapportering för att minska övernyttjande av resurser och det kaos som kan uppstå med manuella kalkylblad. Omfördela teammedlemmar enkelt mellan projekt när prioriteringar och kundkrav förändras. Använd historiska faktiska värden för att bättre kunna uppskatta framtida projektbehov.

  Learn more about resource management for product teams

 • Share NPD portfolio performance dashboards

  Leverera den insyn du behöver för att fatta snabba produktbeslut. Svara snabbt på marknadsförändringar och konkurrens med konfigurerbara analyser. Börja från projektportföljsnivån och borra ner till de enskilda uppgifterna som orsakar förseningar. Med Planviews nya programvara för produktutveckling (NPD-programvara) kan du se till att resurser finns tillgängliga för att arbeta med de mest innovativa idéerna, och att produkterna lanseras i tid.

  Learn more about product portfolio reporting and analytics

 • Centralize the idea-to-launch process

  Lägg ner försöken att använda manuella, stationära verktyg för att hantera din gated kommersialiseringsprocess. Utnyttja en specialbyggd lösning för att utföra leverabler och övervaka NPD-portföljprestanda. Ge grindvakter ett enkelt sätt att ge grönt ljus åt projekt och att döda dåliga idéer. Planviews NPD-programvara hjälper produktorganisationer att samla in de kritiska data som krävs för att fatta beslut snabbare.

  Learn more about integrated systems to execute your product development projects

 • Förbättra effektiviteten med projektsamarbete

  Se till att viktiga konversationer mellan både interna och externa projektteammedlemmar inte försvinner i e-posten. Gör det enkelt att samarbeta och dela dokument via en webbläsare eller mobilappen. Minska tiden som slösas bort på projektstatusmöten, och öka teamens ansvarstagande med hjälp av intuitiva kanban-tavlor. Öka repeterbarheten genom att använda produktlanseringsmallar och arbetsytor för roadmaps.

  Learn more about Work Management for Teams

Informationen du behöver

Planviews resurser för nya produktutvecklingschefer

Bläddra i faktablad, webbsändningar, analysrapportering med mera.

Gå till resurscentret

Planviews lösningar för nya produktutvecklingschefer

Läs mer om Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser.