Projektledare

Förbättra planering och genomförande av projekt som driver affärsstrategin

med Planviews hanteringslösningar för arbete- och resurser för projektledare

Lösningar för alla typer av projektledare som hanterar alla typer av arbete


Hantera projektscheman, arbete och resurser över team, avdelningar och i organisationen som helhet.

Som projektledare är ditt jobb att leverera projekt i tid och enligt budget. Detta kräver synlighet, förmåga att hantera resurser och analyser i realtid för att fatta rätt beslut. Planviews programvara för projektledare möjliggör bättre hantering av projekt idag, och förbättrad planering för framtiden, så att företaget är rustat för framgång. Oavsett om det gäller PMP®-certifierade projektledare eller medarbetare som råkat ha blivit projektledare erbjuder Planview lösningar och verktyg, oavsett hur man arbetar.

 • Leverera i tid och enligt budget

  Hur du hanterar tiden för din personal och dina teammedlemmar har stor inverkan på dina projekts ekonomiska prestanda. Utan realtidsvyer av tid och utgifter som är förknippade med dina projekt riskerar du att ta på dig för mycket och underleverera. Med Planviews programvara får du en enda plats för att övervaka dina projekts tidsfaktorer, budgetar och utgifter. Skaffa fram uppgifter om uppskattningar jämfört med faktiska värden, och minska risken för att budgeten överskrids eller att tidsfristerna inte kan hållas.

  Läs mer • Läs mer om hur Planviews programvara för projekthantering hjälper till att hålla projekt på rätt spår i fråga om tid och budget
 • Hantera dina resurser effektivt

  Om du inte vet vad medarbetarna arbetar med famlar du i blindo. Se till att rätt resurser arbetar på rätt saker vid rätt tidpunkt: balansera, prioritera och schemalägg resurskapacitet med en realtidsvisning av både framtida efterfrågan och pågående arbete. Oavsett om du hanterar strategiska projekt, operativa projekt eller samarbetsprojekt erbjuder Planviews programvara för projektledare resurshanteringsförmågor som gör att du kan optimera resursanvändningen sorterat på roll, kompetens eller individ.

  Läs mer • Läs mer om resurshantering
 • Förbättra planering och utförande av alla typer av projekt

  Planera, hantera och leverera alla typer av arbete – traditionellt arbete, Agile-arbete, arbete av hybridkaraktär och samarbete, med alla verktyg för projekthantering som du behöver – allt på en och samma plats. Planviews PPM-programvaran innehåller Gantt-scheman, schemavyer, projektstatus, livscykelhantering, tidsspårning och mer för att förbättra projektplanering och utförande.

  Med hantering av kollaborativt arbete får teammedlemmar arbetsytor för att utföra uppgifter, samarbetsprojekt och pågående teamaktiviteter. Oavsett hur ni arbetar kan projektledare med hjälp av Planviews programvara använda rätt metodologi och optimera projektleveransen.

  Läs mer • Läs mer om lösningar för projektplanering
 • Analysera projektportföljens prestanda och fokusera på affärsvärdet

  Synlighet möjliggör bättre beslut och effektivare kommunikation. Få en tydlig bild av vad som händer med dina projekt och resurser. Konfigurerbara dashboards, ramöverskridande rapportering och interaktiva visualiseringar möjliggör realtidsdata och insikter i dina projekt sorterat på avdelning, program, portfölj eller individuellt projekt. På så sätt får du möjlighet att fatta informerade beslut. Borra enkelt ner från rapportering och dashboards för att få fram nyckeltalen (KPI:er) som du behöver för att förbättra projektutförandet.

  Läs mer • Läs mer om analyser och rapportering
 • Fånga viktig tidsrapportering och beräkna projektresursinsatser exakt

  Förenkla tidsrapporteringen och hantera resurskapaciteten samt efterfrågan med faktiska tidsvärden genom att sammanställa en tidrapport av PPM-klass i en kollaborativ arbetshanteringsupplevelse för teammedlemmar. Konsolidera alla projektdata i en enda lösning för att undvika dubbelarbete och dataförluster. Programvara för IT-hantering av projekt ger dig alla verktyg som behövs för att dina teammedlemmar inom kollaborativa arbetsytor ska kunna leda projektet till framgång. Den spårar enkelt insatserna för utförande i tid och enligt budget av projekt som är i linje med affärsverksamheten.

  Läs mer • ProjectPlace Project Management software
 • Har du inte PMP? Inga problem. Expandera utanför verktygen för IT-hantering av projekt

  Inte alla som hanterar ett projekt är en projektledare med formell utbildning. Om du märker att dina projekt omfattar ostrukturerat, ad hoc-präglat och tvärfunktionellt teamarbete behöver du ett verktyg för hantering av samarbetsprojekt. Ge dina teammedlemmar en lösning som är lätt att använda och anta och som förenar olika team så att de kan få jobbet gjort – vare sig det gäller arbete inom en avdelning, mellan olika avdelningar, olika geografiska områden eller med insatser av externa bidragsgivare.

  Läs mer • Learn more about Planview ProjectPlace

Läs vad en annan projektledare säger om Planviews lösningar

 • “ProjectPlace literally ticked every single box our CIO outlined – collaboration, task management, mobility, and ease of use.”

  Brian Tharp IT PMO-chef
Informationen du behöver

Planviews resurser för projektledare

Bläddra i faktablad, webbsändningar, analysrapportering med mera.

Gå till resurscentret

Planviews lösning för projektledare

Läs mer om Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser.