Spigit-utfordringer for direkte ideer

Se eksempler på dugnadsinnsamlede innovasjonsutfordringer av Spigit

Verdens mest vellykkede selskaper tenker nytt med Spigit


Se hvem som bruker Spigit og hvordan de tenker nytt.

United Nations’ Unite Ideas

United Nations’ Unite Ideas


Foren ideer i et internasjonal fellesskap for individer, team og organisasjoner, og slå dere sammen med FN for å utvikle og bruk teknologi for innvirkning på samfunnet.

Se nettstedet: FN forener ideer
Siemens

Siemens


Siemens' frontlinjeprogram engasjerer oppstartsbedrifter som bruker Spigit til å gjenkjenne bransjefremskritt og løsninger til presserende utfordringer innen produksjon, som til syvende og sist transformerer hele bransjen.

Se nettstedet: Siemens' frontlinjeprogram