Banker og forsikringsselskaper

Programvare nr. 1 for innovasjonsledelse i banker og forsikringsselskaper

Spigit hjelper banker og forsikringsselskaper med å få fart på transformasjonen sin med ideer fra de som kjenner virksomhetene deres best.

Se demoen

2 av 3 av verdens største forbruksbanker bruker Spigit til å drive innovasjonsprogrammene sine.

Se video: Drive frem en innovasjonskultur

Fremtidens innovasjon i økonomitjenester


Digital revolusjon. Endrede kundeforventninger. Et økende antall oppstartsbedrifter for økonomisk teknologi. Finansnæringen er i endring. Og den eneste måten å skalere på som bedrift er å opprettholde konkurransefortrinnet ved å tenke nytt.

Bransjen beveger seg for raskt til at selskaper kan legge innovasjon på hyllen og «ta det senere». Sannheten er at innovasjon er nøkkelen til suksess, og må derfor være førsteprioritet.

Mange av verdens meste kjente varemerker innen banker og forsikring har blitt påvirket av endringene i bransjen, som har ført dem til å oppsøke nye måter å konkurrere på for å fortsette å kunne tilby en verdi.

De mest suksessrike aktørene i bransjen forstår hvordan de utnytter kunnskapen og ekspertisen til sine ansatte for å drive frem innovasjon. Når de slipper løs disse ressursene, oppdager de muligheter til å forbedre driften, identifisere nye produkter og markeder og forbedre tjenester for å skape merverdi for både bedriften og kundene.

Hvordan engasjerer disse selskapene sine ansatte for å avdekke nye ideer? Dugnadsinnsamlet innovasjon, håndtert av programvare for innovasjonsledelse.

Som den største leverandøren av løsninger for innovasjonsledelse, forstår Spigit innovasjonsbehovene til finansbransjen. Noen av verdens største banker og forsikringsselskaper bruker Spigit til å implementere nyskapende ideer som senker kostnader og forbedrer kundens posisjon, og vi har erfaringen som beviser det.

Kunder tenker nytt med Spigit

«Med Spigit gjør vi de ansattes engasjement til ideer som tjener forsikringstakerne våre mer effektivt.»


David Underwood

Innsikts- og innovasjonsleder, CSAA Insurance Group

«Da vi undersøkte om vi skulle bruke Spigit, var det to ting som fanget oppmerksomheten vår. Den ene var programvarens evne til å integreres med vår teknologi, og den andre var plattformens evne til å oppskalere for en internasjonal organisasjon.»


Susan Andrews

Administrerende direktør, innovasjonsleder, Citi

Gode ideer starter med Spigit


Ledende banker og forsikringsselskaper i hele verden bruker Spigit til å drive frem forretningsresultater

  • Citi opprettet «Fremtiden for bankutfordringene» med Spigit

    Over 46 000 ansatte deltok, og sendte inn mer enn 2000 ideer. Avkastningen fra investeringen i de implementerte ideene var enorm.

  • KBC gjorde 38 000 ansatte i hele verden til en innovasjonsstyrke

    Det oppstod forstyrrelser i økonomitjenestene, og KBC trengte en måte å ligge foran de kommende forstyrrelsene på ved å dyrke en innovasjonskultur.

Insight from subject matter experts

Sjekk ut bloggen vår

Grundig, innsiktsfullt innhold om innovasjonsledelse, idéhåndtering og alt som har med nytenkning å gjøre.

Begynn å lære i dag