Helsevesen og legemiddelfirmaer

Innovasjonsprogramvare nr. 1 for helsevesen og legemiddelfirmaer

Spigit hjelper helseselskaper med å oppnå maksimal effektivitet og fremdrift i pasientpleie med ideer fra de som kjenner virksomheten deres best.

Se demo: Planview Spigit-programvare for engasjering av ansatte

Verdens største legemiddelselskaper bruker Spigit til å drive innovasjonsprogrammene sine.

Se demoDrive frem en innovasjonskultur

Endring i helseindustrien


Hva har verdens største private helseforsikringsselskap og 4 av verdens 10 største legemiddelfirmaer til felles? Spigit.

Landskapet i helseindustrien har endret seg dramatisk de siste årene, drevet av endringer i forbruker/pasient-etterspørsel, digitale endringer og skyhøye utgifter for reseptbelagte legemidler.

Disse endringene har utfordret sykehus, legemiddelfirmaer og andre helsetjenester til å tenke og handle strategisk om hvordan de former institusjonene sine for å møte pasientenes behov mens de samtidig opprettholder en bærekraftig virksomhet i en bransje i endring. Men denne utfordringen er også en mulighet til å tenke nytt og vokse.

Noen selskaper har unike fordeler …

Bransjeledere har avdekket en ny tilnærming til nyskapning: dugnadsinnsamlet innovasjon – en mer strømlinjeformet tilnærming til innsamling av ideer fra en stor gruppe mennesker (dvs. ansatte), håndtert av programvare for innovasjonshåndtering.

Spigit forstår behovene for nyskapning i denne bransjen, og jobber som den største leverandøren av løsninger for innovasjonshåndtering blant annet med selskaper som UnitedHealth Group, Pfizer, Adventis Health og Cigna. Ved å bruke Spigit får kundene våre ideer som de implementerer for å få ned kostnader, forbedre pasientpleie og strømlinjeforme prosesser.

Spigit-programvaren for innovasjonsledelse ble designet for å hjelpe deg med å drive frem effektivitet og verdi i helsevesenet og legemiddelfirmaer

«I løpet av det siste året har vi, via [Spigit]-plattformen, utviklet 300 ideer. Det har vært utrolig vellykket for å forbedre kundeengasjement og involvering.»


Wendy Mayer

Viseadministrerende direktør for strategi og ny virksomhet innen nyskapende legemidler, Pfizer

Ledende helse- og legemiddelselskaper bruker Spigit til å drive frem forretningsresultater


  • Pfizer tenker nytt med Spigit

    Pfizer, et av verdens største legemiddelselskaper, bruker Spigit til å transformere sine 77 000 ansatte til en kilde til banebrytende ideer som har ført til 80 nyskapende behandlinger for dødelige infeksjoner, en reduksjon i kliniske kostnader på 60 % og mer.

    Se video Pfizer: Beste praksis for nyskapning innen helsetjenester
Insight from subject matter experts

Sjekk ut bloggen vår

Grundig, innsiktsfullt innhold om innovasjonsledelse, idéhåndtering og alt som har med nytenkning å gjøre.

Begynn å lære mer om innovasjonsledelse ved å lese Planview-bloggen i dag