Aptage historia

Vid tidpunkten för förvärvet var Aptage teknikledande och pionjär inom tillämpningen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) på portföljhantering och Work Management. Aptages expertis inom datavetenskap kombinerades med unik domänkännedom om utvecklingsekonomi inom Agile och projektmetoder.

Företagets teknik och immateriella tillgångar (IP) fokuserade på tillämpningen av AI/ML i mjukvara för företag och erbjöd kunderna tidiga insikter och insyn i förväntade värde- och leveransrisker inom traditionell projektledning och Agile-metoder.

Aptages egen IP grundades 2016 och utformades för att tillgodose de små datamängder (small data) som är karakteristiska för Agile och traditionella projekt, för att kontinuerligt lära sig, förutsäga och ge handlingskraftiga råd hela vägen från strategi till leverans.

Skala upp AI/ML-teknik till portföljhantering och Work Management

Aptages teknik har testats i pilotprojekt och är redo att skalas upp till den breda marknaden med hjälp av Planview. Det innebär att Planviews kunder får tillgång till mer precisa prognoser för projektresultat, oavsett vilka arbetsmetoder och processer som använts för att utföra arbetet. Aptages innovativa AI/ML-teknik skapar insyn i projektvärde och leveransrisker och förbättrar och stärker vägen från strategi till leverans. Planview kommer att införliva Aptages AI/ML-teknik i hela sin produktportfölj.

Aptages grundare bidrar med unik expertis till Planview

John Heintz, Aptages medgrundare och VD, och Dr Murray Cantor, Aptages medgrundare och CTO, har anslutit sig till Planview, vilket ger företaget omfattande erfarenhet och unik expertis. Heintz är en erkänd tankeledare inom Agile och Lean med 20 års praktisk erfarenhet. Han leder nu produkthanteringen för Planviews AI/ML-teknik. Dr Cantor anslöt sig till Planview som företagets Chief Data Scientist, vilket är en ny roll som skapades för att bekräfta slagkraften inom datavetenskapen och tillämpningen av AI/ML i mjukvara för företag.

Mer resurser

Planview förvärvar Aptage, marknadsledande inom AI och maskininlärning
Läs detta pressmeddelande för mer information om förvärvet av Aptage.