Changepoint History

In 2021, Planview acquired Changepoint to advance the company’s ability to accelerate strategy to delivery for enterprises.

Kombinationen av teknikerna skapar en unik plattform som gör det möjligt för organisationer att samarbeta, leverera och frodas. Kombinationen använder även TPG Capital och TA Associates och kan därför använda förmågorna hos båda leverantörer för att ge kunderna en unik nivå av expertis, IP och resurser för att se till att deras viktigaste resultat levereras effektivt, snabbt och transparent.

Changepoint Services Automation (now Planview ChangePoint) powers the quote-to-cash lifecycle by orchestrating services project portfolios and resources with business financials. ChangePoint is a complete PSA solution for customer projects and integrates with any CRM and ERP, replacing manual processes with intelligent capabilities that improve enterprise profitability.

Planview ChangePoint enables end-to-end professional services automation for services-first businesses to streamline quote-to-cash and drive profitability.

ChangePoint PPM (formerly Daptiv)

ChangePoint Project Portfolio Management (now Planview Daptiv) enables the acceleration of decisions and improved business outcomes across the enterprise.

ChangePoint EAM (formerly BarometerIT)

ChangePoint Enterprise Architecture Management (now Planview Barometer) enables organizations to assess the relationships between project, capability, application, and enterprise technology portfolios.

ChangePoint Resources