PPM Pro

Spårning av projekttid

Effektivisera resurstidsrapportering

Läs om du hur PPM Pros projektspårningskapacitet tillhandahåller den synlighet du behöver för att fatta bättre resursfördelningsbeslut.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Öka resursernas synlighet, och rör dig i raketfart mot framgångarna

  Att kunna se var resurserna spenderar tid kan ge mest valuta för pengarna när man arbetar med att öka projektframgångarna. Projekttidsrapportering hjälper dina team att förstå vad tiden läggs på och hur man kan fokusera på rätt arbete och fatta bättre beslut om resursallokering. Spåra resurstid för att:
  • förstå var resurser tillbringar sin tid och koncentrera den tiden på projekt som överensstämmer med verksamhetens strategiska mål
  • engagera intressenter i att prioritera projekt genom att förstå resursers verkliga kapacitet och efterfrågan
  • Förstå hur mycket tid som läggs på innovativa projekt kontra underhållsarbete för att hålla verksamheten fokuserad på värde och resultat
  • Förbättra produktiviteten genom att ta hänsyn till de anställdas verkliga arbetsbelastning, och se till att de inte är överbelastade med det arbete de tilldelats
  Rör dig bort från gamla normer för tidsspårning med tidsödande och manuella verktyg. Genom att använda Planview PPM Pros tidsspårningskapacitet för projekthantering blir fördelarna lätta att se – alla är mer produktiva, och projekten är på god väg mot framgång. Intressenter förstår vilka projekt som maximerar avkastningen på investeringen, och var det finns flaskhalsar, projektledare får bättre möjlighet att kommunicera behov och projekttidsfrister, och teammedlemmar har de verktyg som krävs för att visa mängden arbete som en given uppgift innebär.
 • Ligg steget före – ta kontroll över prognoser

  Prognostisering kan vara knepigt och felbenäget, och utan korrekta data som underlag kan det snabbt leda till orealistiska scenarier. Projektplanering och tidsspårning möts för att tillhandahålla de data som krävs för att exakt kunna bedöma hur lång tid ett projekt kommer att ta, hur många personer som behövs och vilka färdigheter som kommer att krävas. Gör tidsspårning till en del av planeringsprocessen genom att utnyttja historisk information, få aktuella snarare än tidigare beräkningar och ha möjlighet att se när en uppgift eller ett projekt blir mer krävande än det är värt. Förenkla tidsspårningen och se till att användarna inför tidsposter genom:
  • logga och kategorisera tid som projekttid, underhållstid eller administrativ tid för bättre rapportering
  • ange tidrapportsposter över flera perioder
  • automatisera intelligenta varningspåminnelser med enkel åtkomst till förfallna tidrapportsgodkännanden
  • skapa godkännanden för 1-stegsarbetsflöden, 2-stegsarbetsflöden, automatiska arbetsflöden eller arbetsflöden som inte kräver godkännande
  • använda mobilvänliga tidsrapporter för poster på språng
  • Spåra projektkostnadernas tillförlitlighet – kombinera tidspårning med kollaborativt arbete, och ge teammedlemmarna tillgång till arbetsytor där de kan utföra sitt arbete och skicka in sin PPM-tidrapport – allt på ett och samma ställe med Planview PPM Pros Team Member Plus
 • Hantera finansiell information för projekt

  Att leverera projekt i tid och enligt budget är avgörande för projektets framgång. Säkerställ att din finansiella information för projekt är aktuell och överensstämmer med tid- och utgiftsrapporter. Använd standardrapportmallar eller anpassa dina egna rapporter för att visa den information som är relevant för din verksamhet. Förstå var din budget spenderas och säkerställ att du är i fas att leverera projektet inom den anslagna budgeten. Säkerställ att du åtar dig projekt som passar den strategiska planen. Att ta hänsyn till resurstid är en enorm faktor för projektbudgeten, och det gör det enkelt för dina teammedlemmar att börja använda och se värdet i tidspårning. Kapitalisera arbetskraftskostnader, minska och leverantörskostnaderna och hantera återbetalningar samt fakturering med projekttidsrapportering. Ta kontroll över projektekonomin med tids- och kostnadsdata.
 • Låt inte regelefterlevnaden glida dig ur händerna

  Se till att dina projekt efterlever både interna regler och externa standarder, till exempel Sarbanes-Oxley eller andra reglerande enheter, genom korrekta, uppdaterade och granskade redovisningar av de anställdas tidsposter. Förenkla tidsrapporteringen och koppla den tid som används för arbete med ett projekt med programvara för tidsspårning som är enkel att arbeta med för både användare och ledare.
 • Den övergripande bilden av tidsrapportering

  Att få anställda att spåra tid är det första steget, men att veta vad man ska göra med den informationen är en annan bit av pusslet. Tidspårningsmjukvara för projektledning har både kortsiktiga och långsiktiga fördelar för verksamheten. Omedelbara vinster innefattar att veta var tid och resurser används och att säkerställa att de är anpassade till verksamheten, men de l¨ångsiktiga fördelarna är mycket större. Organisationer som kan rapportera om tid och insatser kan upptäcka tidiga varningstecken på projekteffektivitet och utvärdera huruvida de är värda fortsatt investering. Det ger även feedback för att förbättra var investeringar görs, och definiera framtida beräkningar mer noggrant. Genomförandet av intjänade värden av insatser bidrar även till att bestämma vilka projekt som är bäst för verksamheten baserat på den strategiska planen.
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Spårning av projekttid

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap