Projectplace

Gantt-tabeller online

Se dina planer realiseras

Upplev hur integrerade Gantt-tabeller, Kanban-tavlor och andra verktyg för hantering av samarbetsprojekt kan hjälpa dig planera och hantera ditt nästa projekt.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Planera för framgång med Gantt-tabeller online

  Online-program med Gantt-tabeller från Projectplace är ett verktyg som är lätt att använda och ett enkelt sätt att hjälpa dina grupper nå dina organisatoriska mål. Klicka bara på musen för att skapa en struktur för analys av arbetet (Work Breakdown Structure, WBS) som innehåller:

  • Projektets start- och slutdatum
  • Milstolpar och aktiviteter inom projektet
  • Datum för milstolparna
  • Aktiviteternas start- och slutdatum
  • Definierade beroenden mellan aktiviteter

  Skapa en så överskådlig nivå som du behöver, eller var så granulär som krävs. Projectplace online-Gantt-tabeller stöder både enkla och komplexa, överordnade/underordnade relationer för att säkerställa att din plan återspeglar din organisations mål.

  Resultatet blir att du och alla dina gruppmedlemmar får en visuell förståelse av projektets helhet. Dessutom säkerställer automatiserad länkning till Kanban-tavlor och -kort att utförandet sker i enlighet med planen.

 • Använd mallar för Gantt-tabeller för snabb installation

  Projectplace innehåller mallar för Gantt-tabeller som hjälper dig att komma igång snabbt. Grupper kan utnyttja dessa mallar för att rivstarta över många organisationer:

  • Marknadsföring
  • HR
  • Tjänster
  • Resurser
  • IT

  Tack vare att dessa mallar för Gantt-tabeller bygger på bästa praxis och tusentals användningstimmar inom företag världen över kommer de att hjälpa dig att säkra dina framgångar. Du anpassar dem enkelt till ditt eget arbetssätt.

  Marknadsföringsgrupper hittar till exempel färdiga och förkonfigurerade mallar bland annat för händelseplanering. Denna specifika mall innehåller förkonfigurerade aktiviteter som:

  • Brainstormning för att hitta teman
  • Digital och traditionell marknadsföring av händelsen
  • Val och förberedelse av platsen
  • Val av talare
  • Mat, dryck och förberedelser
  • Hantering av den pågående händelsen
  • Och mycket mer – och detta är bara en av hundratals mallar som du kan använda i Projectplace

  Det ingår även en mall för projektets tidslinje som visar samtliga kritiska aktiviteter, milstolpar och tidsfrister på en linje, från projektets start fram till att det avslutas. Den här mallen sammanfattar ett projekt visuellt, och den hjälper projektledaren att kommunicera projektets status till ledningen och till andra berörda parter.

 • Anpassa till förändringar med interaktivitet

  Projectplace levererar enkla Gantt-tabeller med ett modernt och intuitivt gränssnitt, men funktionaliteten är robust och flexibel för Lean-företaget.

  Du drar och släpper enkelt Gantt-staplarna för att uppdatera datum när efterfrågan förändras. Detta är centralt i dagens miljö där grupper måste anpassa sig till glidningar i omfattning på grund av nya kundförfrågningar, oväntade meddelanden från konkurrenter, förändringar i lagkrav, störningar i leveranskedjan, förändringar av medarbetarstaben, eller helt enkelt på grund av att man inser att arbetet kommer att ta längre tid än förväntat.

  Du justerar tidslinjen med ett klick och ser omedelbart hur din ändring återspeglas i WBS. Därmed förstår du hur ändringen som du har gjort påverkar de olika överordnade/underordnade relationerna i din plan och alla länkade aktiviteter.

 • Djupgående och detaljerat samarbete i Gantt-tabellen

  Gantt-tabellerna i Projectplace underlättar samarbetet i din grupp. Bifoga relevanta dokument i nästan vilken filtyp som helst till aktiviteter i Gantt-tabellerna som du arbetar med online. På det sättet får alla gruppmedlemmar den information de behöver, och den är tillgänglig där de behöver den. Dokument lagras i Projectplace mycket säkra dokumentarkiv, med fullständiga versionshanteringsrättigheter och granulära åtkomsträttigheter. Bifoga alla dokument som är viktiga för projektet:

  • Microsoft Office-dokument
  • Videofiler
  • Bilder
  • Adobe PDF-filer
  • CAD-ritningar
  • Praktiskt taget alla filer som du behöver för ditt projekt kan bifogas till dina planer

  I Projectplace Gantt-tabell finns även ett samtalsflöde för samarbete i realtid. Genom att referera till gruppmedlemmar, eller e-posta andra personer med ämnesexpertis – antingen inom eller utanför organisationen – kan alla som arbetar med projektet, oavsett var de befinner sig, snabbt och enkelt göra följande:

  • Lösa frågor
  • Diskutera ny information
  • Snabbt kalla till ett virtuellt möte

  Samtalen är kontextualiserade mot en specifik aktivitet, så att alla enkelt förstår varandra, och de loggas så att man snabbt kan referera till dem i framtiden.

 • Projekthantering med hjälp av din Gantt-tabell

  Uppmuntra gruppmedlemmarna att rapportera tid mot aktiviteter. På detta sätt säkrar du att de har koll på arbetet som de har utfört medan projektledarna enkelt får inblick i vilka aktiviteter som upptar alltför många resurser, vilka uppgifter som inte blir gjorda och vilka gruppmedlemmar som behöver lite hjälp.

  Skapa Kanban-kort direkt från aktiviteten i en Gantt-tabell så att utförandet kan ske i linje med målen och att en automatisk länk skapas mellan tabellen och kortet. Detta kommer att hålla tabellen och kortet kopplade till varandra , och det fungerar som stöd för en anpassad metod för själva utförandet.

 • Se en vy med samarbetsarbetsflöden

  Tack vare att samarbetsflöden är möjliga integreras planering och utförande mellan Gantt-tabeller och Kanban-tavlor på ett unikt sätt i Projectplace. När gruppmedlemmarna flyttar ett Kanban-kort till den "låsta" kolumnen på en Kanban-tavla visas denna åtgärd i din Gantt-tabell, och på så sätt får du och alla berörda parter en snabb överblick över hur arbetet framskrider.

  När du kopplar aktiviteter i Gantt-tabellen till Kanban-tavlor skapar du ett effektivare samspel mellan aktiviteter, tavlor och kort som:

  • Ger en enda, samlad vy över alla uppgifter som krävs för att slutföra en av planens aktiviteter
  • Gör det möjligt för projektledare och grupper att samarbeta och analysera arbetet i en enda vy
  • Ger gruppmedlemmarna möjlighet att rensa upp i Kanban-tavlorna med långa listor som innehåller slutförda kort
 • Rapportera och prognosticera

  Den visuella aspekten av Projectplace Gantt-tabeller online (vissa kallar dem Gantt-diagram) minimerar den tid som krävs för att förstå var i ett projekt som flaskhalsarna befinner sig. Projektledare kan snabbt uppdatera berörda parter om deras projekts status:

  • Vad löper på enligt planerna?
  • Resursproblem
  • Prognosticering i realtid av flaskhalsar
  • Vad krävs för att kunna leverera i tid och enligt budget

Gantt-tabeller online

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Testa gratis Projectplace programvara för hantering av samarbetsprojekt

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick