Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Programvara för projektledning hjälper teamen att se projekt från koncept till leverans, vilket säkerställer att projekten slutförs i tid, enligt budget och i rätt omfattning. "Projektledare" är en roll som kräver många färdigheter och som bäst utövas med hjälp av den bästa programvaran för projektledning.

Alla är projektledare

En studie och guide till framgångsrikt projektsamarbete

Se e-boken • Alla är projektledare

Gratis test av Projectplace

Registrera dig för en kostnadsfri utvärdering för dig och ditt team.

Starta en 30-dagars gratis provperiod • Gratis test av Projectplace
Med den bästa programvaran för projektledning kan du få projekt gjorda effektivt oavsett hur du arbetar.
Med den bästa programvaran för projektledning kan du få projekt gjorda effektivt oavsett hur du arbetar.

Den bästa programvaran för projektledning hjälper projektteamen att få jobbet gjort, oavsett var eller hur de arbetar. Enkelt samarbete med andra teammedlemmar är en förutsättning för att projektet ska lyckas.

Projektledningsinstitutet (PMI) konstaterar att varje projekt är unikt, och att slutföra ett projekt inte är ett rutinuppdrag. Därför är heller inte all programvara för projektledning likadan. Olika typer tjänar olika syften, så det kan ta tid och en del efterforskningar att hitta rätt typ för din organisation. Den här artikeln kommer att ta upp vilka funktioner du ska leta efter när du väljer programvara för projektledning, så att du kan hitta rätt lösning för dina behov.

Vad är programvara för projektledning?

Programvara för projektledning hjälper teamen att stödja projekt från början till slut, inklusive planering, budgetarbete, uppgiftshantering, tilldelning av resurser, att följa upp och rapportera framsteg och andra funktioner. Organisationer använder programvara för projektledning som en hjälp att slutföra projekt som driver på innovation, och att mer effektivt underlätta att målen uppnås.

Den bästa programvaran för projektledning ger projektteam möjlighet att arbeta tillsammans från vilken plats som helst för att slutföra projekt.

Organisationer i alla storlekar har vänt sig till programvara för projektledning för att driva funktioner som exempelvis:

 • Planering och schemaläggning av projekt
 • Tilldelning och hantering av resurser
 • Delning av relevanta företagstillgångar
 • Samarbets- och övervakningsarbete

Den bästa programvaran för projektledning är full av verktyg som hjälper team och projektledare att organisera, samordna och följa det arbete som krävs för att leverera ett framgångsrikt projekt från början till slut.

De bästa funktionerna för projektledning

Kriterierna för att välja bäst programvara för projektledning bör omfatta de funktioner som din organisation behöver för att hantera projekt på sitt eget sätt. Börja med de här viktigaste processerna. Var noga med att kontrollera funktionerna för hur programvaran implementeras som en långsiktig företagslösning för organisationen.

Nedan följer några av de viktigaste funktionerna att titta efter när du lanserar programvara för projektledning för dina team.

1. Samarbete i grupper

 • Enkelt samarbete med teammedlemmar som är interna, externa, sitter på distans och på olika platser
 • En virtuell arbetsyta uppmuntrar samarbete i projektplanering och arbetsflöden
 • Kommunikationsverktyg som appar för realtidsmeddelanden ersätter e-post
 • Konversationstrådar kopplar kommentarer, feedback, taggar och bilagor tillbaka till uppgifterna
 • Projektkalendrar hanteras, delas och synkas med personliga kalendrar
 • Personliga uppgiftslistor och påminnelser om deadlines hjälper enskilda teammedlemmar att hålla sina åtaganden
 • Onlinemöten planeras och sammankallas på den virtuella arbetsplatsen
 • Teammedlemmarna delar centraliserade data, dokument och kontakter
 • Virtuell arbetsplats- och projektinformation är tillgänglig på alla enheter

Must-have tool: Communication tool – Used in lieu of email, a communication tool lets team members share ideas, ask questions, attach files, and give feedback within the project management software. It keeps the conversation in the virtual workplace, where other team members can access the information, instead of dispersing information among siloed email inboxes that even the owners have trouble searching.

Teammedlemmar är mer engagerade när konversationstrådar samlas på ett ställe, och de kan snabbt komma igång med frågor. Taggade teammedlemmar får aviseringar om nya kommentarer och feedback i realtid. Hashtags för nyckelord gör det lätt att hitta ämnen i framtiden.

2. Uppgiftshantering

 • Lista, tilldela och prioritera uppgifter efter deadlines och beroenden
 • Organisera, spåra och uppdatera uppgiftslistor med status synlig för teamet
 • Använd Kanban-tavlor med uppgifter, filer och kommentarer på ett ställe
 • Personanpassa uppgiftshanteringen för enskilda teammedlemmar
 • Se vilka uppgifter som är försenade, pågående och planerade
 • Automatisera meddelanden om uppgiftsaktiviteter och deadlines
 • Visualisera dagliga uppgifter och framsteg i alla team och projekt
 • Utför flera projekt i tid, med rätt kvalitet och enligt budget

Verktyg som måste finnas: Kanban-tavla online – En Kanban-tavla är ett visuellt verktyg för att organisera och hantera projektteamets arbete. Varje uppgift motsvaras av ett kort på en Kanban-tavla inom programvaran för projektledning. Den teammedlem som har tilldelats uppgiften drar och släpper kortet mellan kolumnerna Planerat, Pågående och Klart.

Se till att projekten håller rätt kurs och att teamen är engagerade med en Kanban-tavla online i din programvara för projektledning.
Se till att projekten håller rätt kurs och att teamen är engagerade med en Kanban-tavla online i din programvara för projektledning.

Checklistor på Kanban-kort prioriterar åtgärder som ska slutföras innan korten flyttas. Varje kort centraliserar också konversationer om uppgiften.

Projektledare använder Kanban-tavlor för att snabbt bedöma status för leveranser under hela projektet. Kanban-tavlor kan anpassas och är idealiska för Agile projektledning.

3. Planering och schemaläggning

 • Sätt upp mål och planera hur du ska uppnå dem
 • Skapa virtuella projektteam med geografiskt utspridda medlemmar
 • Definiera och hantera projektkrav
 • Schemalägg uppgiftsvaraktighet, milstolpar och deadlines
 • Visualisera projektschema, uppgifter och beroenden med Gantt-diagram online
 • Använd projektmallar eller skapa dina egna
 • Bygg färdplaner för långsiktiga arbetsstrategier

Verktyg som måste finnas: Gantt-diagram online – Ett Gantt-diagram är ett horisontellt stapeldiagram som illustrerar projektuppgiftersvaraktighet och hierarki. Teammedlemmarna använder Gantt-diagram som har lagrats i projektledningsprogramvaran för att planera, samordna och följa specifika uppgifter som krävs för att producera projektleveranser och uppfylla mål.

Genom att använda Gantt-diagram i projektledningsprogramvara kan användare följa ett projekts status och se hur varje involverad persons arbete fortskrider.
Genom att använda Gantt-diagram i projektledningsprogramvara kan användare följa ett projekts status och se hur varje involverad persons arbete fortskrider.

Gantt-diagram kopplas till arbete som har lagts upp på Kanban-tavlor. Arbete som har angetts som klart på tavlan rapporteras automatiskt till projektschemat. Gantt-diagrammets realtidsvisualisering av hur projektet fortskrider gör att det inte behövs några ytterligare verktyg för framstegsrapportering.

4. Hantering av arbetsbelastning och resurser

 • Få överblick över aktuella och kommande arbetsåtaganden över team och projekt
 • Utse teammedlemmar och fördela resurser baserat på tillgänglighet och kapacitet
 • Se vem som arbetar med vad, vem som är överbelastad och vem som kan och inte kan ta sig an mer arbete
 • Tilldela nytt arbete eller balansera arbetsbördan för överbelastade teammedlemmar
 • Spåra projektbudget, aktuell kostnadsnivå och förväntat resultat per projekt
 • Hantera använda, planerade och schemalagda resurser efter användningskostnad

Verktyg som måste finnas: Självutvärdering av arbetsbelastning – Den här funktionen gör att projektets teammedlemmar kan utvärdera sina individuella arbetsbelastningar och ge feedback på nivån av arbetsbehov i sin programvara för projektledning. Huruvida en medlem är nöjd eller missnöjd med arbetsbelastningen kan påverka om projektledarna tilldelar mer arbete eller omfördelar arbete till andra teammedlemmar.

Den bästa programvaran för projektledning gör att chefer kan hålla koll på individuell kapacitet och teamkapacitet.
Den bästa programvaran för projektledning gör att chefer kan hålla koll på individuell kapacitet och teamkapacitet.

Självutvärderingar av arbetsbelastningen avslöjar vem som är tillgänglig för mer arbete, vem som behöver hjälp och var det finns en risk att arbetet inte slutförs. Detta är avgörande för att minska förekomsten av flaskhalsar.

5. Dokumenthantering

 • Säker fildelning mellan teammedlemmar från flera enheter
 • Dela filer inifrån alla projektlednings- och samarbetsfunktioner
 • Håll alla uppdaterade med versionskontroll, ändringsspårning och dokumenthistorik
 • Skapa ett centralt bibliotek med dokumentförvaring för uppladdningar och bilagor
 • Hantera och arkivera projektfiler på ett säkert, strukturerat och tillgängligt sätt

Verktyg som måste finnas: Dokumentkontroll – Dokumentkontroll gör att filer kan hittas och delas enkelt och problemfritt. Detta verktyg gör att teammedlemmarna kan dra och släppa filer för att ladda upp dem, så att andra kan förhandsgranska, kommentera och samarbeta vid omarbetning av dem, allt inom organisationens programvara för projektledning.

Tillgång till rätt dokumentversioner i rätt tid är en viktig funktion i programvara för projektledning.
Tillgång till rätt dokumentversioner i rätt tid är en viktig funktion i programvara för projektledning.

Ett dokumentkontrollverktyg spårar ändringar och gör dem synliga i realtid. Att låsa filer förhindrar att ändringar skrivs över. Dokumenthistoriken avslöjar vem som har läst/redigerat filerna. Med dokumentkontroll har teammedlemmarna åtkomst till de mest aktuella versionerna av projektdokumenten.

6. Övervakning och rapportering

 • Få överblickar för att övervaka och följa hur alla projekt fungerar
 • Instrumentpaneler ger omedelbar översikt över projektförlopp, status och prestanda
 • Visuella mätvärden visar uppdateringar i realtid på KPI:er med tidslinjer, tabeller och diagram
 • Se teamets resultat och framsteg i förhållande till planen
 • Följ projekt med ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete
 • Centraliserade data ger en enda sanningskälla för rapportering
 • Spåra problem och analysera och hantera risker
 • Använd mallar eller skapa anpassade instrumentpaneler och rapporter

Verktyg som måste finnas: Instrumentpaneler för projekt – Ge projektledare, teammedlemmar och intressenter en omedelbar översikt över projektets status, förlopp och prestanda i organisationens programvara för projektledning.

Håll dig uppdaterad om projekt, fördela arbetsbelastningen på rätt sätt och få den rapportering du behöver med programvara för projektledning.
Håll dig uppdaterad om projekt, fördela arbetsbelastningen på rätt sätt och få den rapportering du behöver med programvara för projektledning.

Dynamiska widgets ger realtidsuppdateringar med visuella tabeller och diagram över mätvärden som exempelvis:

 • Slutförda uppgifter
 • Nästa steg
 • Tid till projektets slutförande
 • Genomsnittlig cykeltid för uppgifter
 • Kumulativt flöde av planerade, pågående och slutförda uppgifter

Instrumentpanelernas höga synlighetsnivå gör att alla är uppdaterade och fokuserar på målet.

7. En lösning i företagsklass

 • Pålitlig tjänst för molnbaserad projektledning
 • Försäkring om att det är ett ISO-certifierat system för informationssäkerhetshantering
 • Säkerhet som skyddar datasekretess, tillgänglighet och integritet
 • Tillhandahålls av leverantören, underhålls, uppdateras och stöds
 • Bevisad meritlista med hög tillgänglighet med minst 99,9 % drifttid
 • Automatiserade inmatningar av användarnamn och lösenord ger enkel inloggning med ett klick
 • Intuitiv användarupplevelse från nybörjar- till expertnivå
 • Användarmobilitet med mobilappar för smartphones och surfplattor
 • Anpassning med integrationstjänster och utvecklar-API:er
 • Bevisad användarbas med dokumenterad framgång
 • Leverantörslivslängd, intäktsstabilitet och anställdas djup
 • Utsedd kontoansvarig plus support via e-post, livechatt och telefon
 • Finns på flera språk
 • Gratis provperiod och transparent prissättning

Verktyg som måste finnas: Enkel inloggning – Ger enkel inloggning (SSO) åtkomst till projektledningsprogramvaran.

SSO är en autentiseringsprocess som tillåter användare att ange ett namn och lösenord en gång för att få tillgång till flera applikationer. Användare kan logga in via webbläsaren från vilken dator eller enhet som helst. Detta undanröjer behovet av flera lösenord och förenklar användaradministrationen utan att tumma på säkerheten.

Gör en checklista med dina nuvarande och framtida krav för att hitta rätt programvara för projektledning för din organisation. Tänk på:

 • Funktioner som företaget behöver mest
 • Funktioner som teammedlemmarna eller ledningen vill ha eller kan se ett framtida behov av (dvs. skalbarhet)
 • Bra-att-ha-funktioner som din organisation kanske eller kanske inte har budget för
 • Var du kan tänka dig att kompromissa med funktionaliteten om det behövs

Detta kommer att hjälpa dig att hitta programvara för projektledning som passar dig och ditt team bäst, och kan hjälpa dig att hantera nuvarande och framtida projekt mer effektivt.

Programvara för projektledning för team och företag

All programvara för projektledning är inte likadan. Vissa typer är specialiserade på teamsamarbete, och andra är byggda för projektledning för företag (EPM). Att välja rätt lösning beror på behoven i din organisation.

Projektledningsprogramvara för team innehåller funktioner som hjälper projektledare och team att slutföra projekt i tid och inom budget. Funktionerna kan vara:

 • Gantt-diagram och Kanban-tavlor för planering, genomförande och övervakning av arbetet
 • Kommunikationsverktyg och dokumenthantering för delning av viktiga filer, uppdateringar och projektinformation
 • Samarbetsverktyg som gör det enklare för team och chefer att planera och slutföra uppdrag
 • Projektplanmallar, projektrapportering osv.

Målet med teamlösningen är att minimera bakslagen så att projekten har större chans att bli framgångsrika.

Den bästa programvaran för projektledning för företag innehåller de arbetshanteringsverktyg som finns i teaminriktad programvara, utöver högnivåverktyg för ledande befattningshavare för att bättre planera, övervaka och optimera affärsverksamheten.

EPM-lösningar innehåller vanligen verktyg för:

 • Strategisk planering på hög nivå
 • Investeringsprioriteringar och ekonomisk planering
 • Hantering av efterfrågan
 • Scenario modeling
 • Kapacitetsplanering, fördjupad rapportering och mycket mer

Båda lösningarna är effektiva för att förbättra projektledningen, men programvara för företagsprojektledning går ett steg längre genom att hjälpa företag att förbättra hur verksamheten hanteras.

Användningsfall för programvara för projektledning

Projektledare som letar efter lösningar kanske överväger att använda konventionella väggdiagram eller skrivbordsverktyg, men erfarenheten visar att ungefär hälften av dessa verktyg är otillräckliga för komplexa projekt. I stället kan programvara för projektledning i företagsklass skapa ett säkert, virtuellt projektrum där projekten kan följas från koncept till slutförande.

Nedan följer några av användningsområdena för programvara för projektledning:

Att planera evenemang och produktlanseringar

Programvara för projektledning används för marknadsföringsprojekt och liknande satsningar, där kommunikation, samarbete över flera avdelningar och transparens i arbetsflöden är avgörande.

Produktutveckling

Produktutvecklingsprojekt kräver vanligtvis effektiv kommunikation och samarbete mellan interna och externa intressenter, utvecklare och marknadsförare. Programvara för projektledning gör att projektledarna kan hålla alla parter uppdaterade under hela projektets varaktighet, och visuella arbetsflödesverktyg hjälper chefer och team att anpassa sig till förändrade villkor och snabbt reagera på motgångar.

Fördjupad rapportering

Effektiv programvara för projektledning ger projektledare och intressenter mer insyn i projektets prestanda. De kan se hur resurser fördelas, uppskatta värdet och den påverkan projekten kommer att ha på sin organisation och identifiera potentiella bakslag innan de växer till större problem.

Varför är projektledning så komplicerat?

För att ett projekt ska lyckas måste projektteamet samarbeta för att slutföra uppgifterna i tid och inom budget. För att kunna göra det måste de använda sig av bästa tillgängliga färdigheter, tekniker och projektledningsprogramvara för att uppnå önskat kvalitetsresultat. Projekt misslyckas i en oroväckande takt, delvis på grund av att teammedlemmarna inte fungerar bra tillsammans. Enligt Planviews benchmarkrapport från 2017, "Project and Portfolio Management Landscape", är det så att:

Fyrtiosex procent av alla organisationer samarbetar inte bra om projekt. Det är inte förvånande att 49 procent av de organisationerna har sett projekt misslyckas under de senaste 12 månaderna.

PMI:s 10:e Globala projektledningsöversikt, "Pulse of the Profession" från 2018, pekar på att de främsta anledningarna till att projekt misslyckas är:

 • Otillräcklig vision eller otillräckliga mål
 • Att ändra projektmål
 • Felaktig insamling av krav
 • Ej tillräcklig uppgiftstid och resursuppskattningar
 • Dålig kommunikation

Fler än en av fem misslyckade projekt hade oerfarna projektledare. Dessa problem återspeglar vanliga utmaningar inom projektledning.

Dagens geografiskt spridda team gör det svårare att engagera och motivera teammedlemmar. Projektledare måste se till att alla håller sig till tidsplanen och inom budgeten och hantera kommunikation och dokumentation.

En Forrester-rapport om samarbetsverktyg visar att anställda tillbringar 24 procent av sin tid med att skriva och läsa e-post, dokument och presentationer. De lägger bara ungefär 18 procent av sin tid på att faktiskt arbeta med uppgiften. Tid slösas bort på att försöka hitta specifika e-postmeddelanden och deras bilagor, särskilt när teammedlemmar letar efter den senaste versionen av dokument som de har utbytt.

Den här typen av ineffektivitet slösar bort tid och resulterar i missade projektdeadlines, enligt mer än hälften av alla deltagare i Planviews studie av projektsamarbete från 2018, Alla är en projektledare. Den världsomspännande undersökningen upptäckte att teamen vanligen använder fem eller fler så kallade produktivitetsverktyg – appar för ljud- eller webbkonferenser och liknande – och att medlemmarna sällan använder samma programvara för projektledning, vilket gör den ineffektiv.

Utan rätt verktyg måste projektledarna övervinna betydande hinder, däribland ineffektiv kommunikation, budgetöverskridande, missade deadlines och dåliga resultat, för att slutföra projekt.

Planviews studie i projektsamarbete visade också att en femtedel av de yrkesverksamma är oavsiktliga projektledare, och två tredjedelar har ingen certifiering inom projektledning, vilket gör att det finns en utbildningslucka för rollen. Organisationerna måste hjälpa deras projektledare att bli mer effektiva för att inte riskera allvarliga konsekvenser.

Sammantaget utgör ineffektiv projektledning och dåligt samarbete en stor belastning, som kostar organisationerna motsvarande nio arbetsveckor per år i Nordamerika och nästan tre arbetsveckor per år i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Vanliga fel i programvaran för projektledning

Även organisationer som redan använder programvara för projektledning kämpar ibland med olika brister. Vissa applikationer har ett verktyg för varje uppgift, vilket gör saker och ting onödigt komplicerade. Följden blir att uppgifter tar längre tid än de borde.

Andra tillhandahåller inte verktyg för enkla funktioner som aviseringar. När teammedlemmar arbetar hårt med sina tilldelade uppgifter måste projektledarna ständigt påminna dem om förestående milstolpar, deadlines och leveranser.

Vissa typer av programvara för projektledning stöder inte den nivå av transparens och synlighet som organisationerna förväntar sig, vilket begränsar statusrapporteringen till ett fåtal utvalda mottagare. Ett resultat av detta är att de flesta teammedlemmarna inte vet hur projektet fortskrider och om det finns problem att lösa.

Sammantaget prioriterar färre än 40 procent av organisationerna att utveckla de teknik-, ledarskaps- och affärsfärdigheter som krävs för projektledning, enligt PMI:s undersökning Pulse of the Profession för 2017.

Utan adekvat utbildning i programvara och tekniker för projektledning är det osannolikt att projektledarna har den kapacitet som krävs för att uppnå projektmålen. Programvara för projektledning blir en belastning i stället för en tillgång när brist på utbildning bidrar till bakslag eller misslyckande i projekt.

Med tanke på alla dessa brister är det inte förvånande att många projektledare är i underläge.

Although these trends indicate problems are widespread, they are not insurmountable. Using intuitive tools for project management and collaboration can reverse the trends and produce real gains in project team productivity.

Den idealiska lösningen bör fungera för alla typer av projektledare, oavsett avdelning, roll eller erfarenhet.

Den bör koppla samman team som sitter på olika platser i lättillgängliga stationära och mobila appar. Och tekniken bör effektivisera upplevelsen, oavsett vilken typ av projekt som ska levereras.

Med den bästa programvaran för projektledning för organisationen (och utan de improduktiva) kan projektteamen förvänta sig att:

 • Slösa mindre tid
 • Upplev färre förseningar
 • Undvika överutgifter
 • Få högre kvalitet på arbetet

När teammedlemmar arbetar bra tillsammans och slösar mindre tid på ineffektiva processer är de mer produktiva och kan bättre uppfylla sina åtaganden. Bättre verktyg innebär bättre resultat.

Vilken är den bästa programvaran för projektledning för din organisation?

Den bästa projektledningsprogramvaran för din organisation främjar teamsamarbete och förbättrar projektresultaten. Innan du kan välja rätt lösning behöver du en grundmurad förståelse för hur projektledningsflöden och processer för närvarande fungerar i din organisation, vad projektteamen skulle kunna göra bättre och vilka verktyg som underpresterar.

Know what project management styles (Agile vs. waterfall) your teams use, typical team sizes and project complexity, and whether you plan to integrate the project management software with other applications such as project portfolio management. Gather the technical requirements and integration points for data transfer from your legacy systems.

En varning:

Byt aldrig ut flexibiliteten i att leda projekt som du vill mot några utsmyckningsfunktioner som kanske egentligen inte behövs.

Om du skulle nämna en funktion som kan få ett projekt att lyckas eller misslyckas, vad skulle det vara då? Den bästa projektledningsprogramvaran för din organisation är den som utför den funktionen bättre än någon annan. Det kan vara planering, schemaläggning, uppgiftshantering, teamsamarbete eller någon annan uppgift.

Nästan hälften av de organisationer som Planview har undersökt har samarbete som sin svaga punkt. Forrester Wave™ -rapporten om samarbetshantering i företagsklass (CWM) listar 25 kriterier för utvärdering av CWM-lösningar som gör att användare kan:

 • Centralisera samarbetet
 • Dela levererbara produkter
 • Fånga upp samtal och åtaganden
 • Planera och schemalägg uppgifter
 • Övervaka och hantera arbetsbelastningar

Den bästa programvaran för projektledning spårar konversationer, trådar, feedback och åtaganden som leder till åtgärder. Uppgifter kan planeras, fördelas och följas så att teamet vet vem som arbetar med vad och vilken kapacitet som finns för att ta på sig mer arbete.

Vad användare av programvara för projektledning säger

Du vet att du har infört den bästa projektledningsprogramvaran för ditt företag när projektteamen kommer in och börjar spara tid omgående, från att de lägger mindre tid på att leta efter projektinformation till att de har färre improduktiva möten. De kommer att få bättre förståelse för sina åtaganden och de verktyg de behöver för att uppfylla sina deadlines.

Oavsett om de arbetar på ett kontor med andra teammedlemmar eller på distans på satellitkontor eller hemifrån har varje teammedlem åtkomst till kommunikation i realtid, uppdaterade dokument, aktuella uppgiftstilldelningar samt projektstatus och -schema. Instrumentpaneler med visuella mätvärden och rapporter håller alla informerade, så att beslut kan fattas under arbetets gång för att undvika misstag, mildra risker och optimera resultaten.

Den bästa programvaran för projektledning hjälper alla användare, inklusive internationella organisationer med team som är spridda över olika avdelningar, affärsgrupper och länder, att bli bättre sammankopplade, mer uppdaterade och mindre stressade. Ledningen förstår hur tid och resurser används, teammedlemmar på olika platser har åtkomst till projektdokument och kommunikation på ett ställe och ingen slösar bort tid på att söka igenom e-postmeddelanden efter den senaste versionen av dokumenten.

Sammanfattningsvis

En av de mest intressanta utvecklingslinjerna inom projektledning är hur projektteam samlas. Team kan samlas på traditionellt sätt eller självorganiseras från avlägsna platser och skilda organisationer. Projektets teammedlemmar kan:

 • Ha olika kompetensnivåer
 • Kommer från olika fackområden
 • Arbeta inom organisationen eller åt externa partners, entreprenörer, leverantörer och kunder

Projektledarna kan ha bakgrunder som sträcker sig från certifierad inom projektledning till "oavsiktlig" projektledare, och ha roller som ligger utanför deras expertområden. Oavsett var de arbetar och vilka färdigheter de tar med sig in i arbetet behöver projektteam rätt verktyg för att kommunicera, samarbeta och arbeta med uppgifter.

När personer som vanligtvis inte arbetar tillsammans bildar ett team för att uppnå ett mål måste processen hanteras väl för att ge önskat resultat. En kraftfull kombination av programvara för projektledning och verktyg för teamsamarbete kan leverera den funktionalitet som din organisation behöver för att kunna hantera projekt från inledning till avslutning.

Planviews Projectplace erbjuder en balanserad arbets- och samarbetsupplevelse, med robust samarbete och flexibel uppgiftshantering. Den här programvaran för projektledning förbättrar teamproduktiviteten och tillåter projektteam att arbeta som de vill arbeta.

Med sin nya inställning till samarbetsströmmar ger Projectplace team möjlighet att:

 • Samarbeta från vilken plats som helst med stationära och mobila appar
 • Kommunicera och dela dokument på ett ställe
 • Självorganisera olika virtuella team
 • Planerar och genomför projekt i tid
 • Få insyn för hantering av arbetsbelastningen
 • Övervaka projektstatus i portföljen
 • Följa framstegen i realtid med visuella instrumentpaneler

Projectplace centraliserade virtuella arbetsyta ger de verktyg som projektteam behöver för att få saker gjorda. Detta innefattar:

 • Gantt-diagram och Kanban-tavlor
 • Konversationsverktyg
 • Säker fildelning och versionskontrollfunktioner
 • Synkade kalendrar och aviseringar
 • Onlinemöten
 • Visuella instrumentpaneler, rapporter och portföljöversikt
 • Anpassningsbara projektmallar och andra verktyg för projektledning och samarbete

Projectplace ger den säkerhet (kryptering, verifiering, certifiering), pålitlighet (99,9 procent drifttid, redundans, acceleration) och kontroll (åtkomst, granskning, enkel inloggning) du förväntar dig att en molntjänst i företagsklass.

Läs fallstudierna, se recensioner och betyg och följ trenderna som en del av utvärderingsprocessen för projektledningsprogramvaran. När du är klar kan du registrera dig för en gratis provversion av Projectplace för att få uppleva projektledning genom samarbete på egen hand.