Logga in

Populära sökningar

Stegvis planering av program – Program Increment (PI) Planning Se

Stegvis planering av program – Program Increment (PI) Planning

Stegvis planering av program – Program Increment (PI) Planning

Underlätta tvärfunktionell teamplanering för att initiera samarbete, anpassa till prioriteringar, identifiera beroenden och fördela arbete mellan team baserat på kapacitet och teamens hastighet.

 • Prioritering av funktioner

  Prioritera funktioner baserat på viktiga mått som storlek, kapacitet, hastighet och kundvärde. Använd visuella tavlor och rapportering för att balansera prioriteringar och tydligt kommunicera en realistisk leveransbild.

 • Kartlägg prioriteringar och kapacitet mellan teamen

  Utnyttja stegvis planering för att kartlägga och modellera kapaciteten över teamen, i syfte att få en förståelse för hur det prioriterade arbetet delas upp mellan teamen och när arbetet levereras.

 • Genomför iterationsplanering

  Visualisera iterationen och dess förhållande till epos och funktioner med företagsinriktade kanban-tavlor i rätt storleksordning. Dela upp arbetet i mindre leveranscykler och identifiera beroenden.

Hantering av beroenden Se

Hantering av beroenden

Hantering av beroenden

Hantera beroenden mellan teamen med flera, sammankopplade tavlor för att spåra arbetsflödet och visualisera leveransrisker.

 • Bryt ner arbetet och identifiera sammankopplingar

  Bryt ner funktioner i berättelser och uppgifter. Sammankoppla relaterade objekt för att förstå beroenden.

 • Visualisera beroenden

  Se beroenden gällande arbetet och tillhörande beroenden mellan teamen för att proaktivt identifiera och minska eventuella leveransförseningar. Använd visuella tavlor för att bestämma arbetsordning och förhindra ytterligare beroendekonflikter.

 • Dirigera om arbetet för att upprätthålla flödet

  Identifiera problem som är under uppsegling eller potentiella förseningar. Omfördela arbete till team med stor kapacitet, eller omdirigera arbete för att möjliggöra leverans i korrekta sekvenser.

Flexibilitet i arbetsleveranserna Se

Flexibilitet i arbetsleveranserna

Flexibilitet i arbetsleveranserna

Få en fullständig bild av arbetsleveransens flexibilitet för att spåra framstegen hos centrala initiativ och program, säkerställa strategisk anpassning och hålla berörda parter informerade.

 • Teamdefinierade arbetsflöden

  Främja teamens autonomi och arbetssätt. Låt teamen definiera den process eller metodologi som de föredrar, till exempel Scrum, Kanban, Scrumban eller en anpassad metod.

 • Anslut verktyg för utförande av Agile samt instanser

  Koppla samman team över olika Agile-verktyg för utförandet och instanser med ett flexibelt integrationslager. Förstå status, samordna arbete och hantera beroenden, oavsett vilka verktyg eller processer det gäller.

 • Portföljanpassning och affärsresultat

  Gör framstegen synliga för att säkerställa att de bästa initiativen och investeringarna inom företaget stöder det maximala produkt-, portfölj- och kundvärdet.

Lär dig mer om Lean och Agile leverans

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se hur vår kraftfulla programvara för Lean och Agile leverans fungerar

Se demonstration: Se hur vår kraftfulla programvarulösning för Lean och Agile leverans fungerar