Planview VSM-plattform (tidigare Tasktop VSM)

Sluta "göra" Agile. Börja "vara" agil.

 • Mäta agila leveranser mot affärsresultat
 • Få insyn från början till slut i dina värdeflöden
 • Lokalisera flaskhalsar som bromsar teamet uppströms
 • Identifiera för mycket WIP, teknisk skuld och andra begränsningar.
 • Övergången från tryck- till dragmekanism
 • Spåra framstegen i den iterativa Agile-resan

Koppla ihop teknisk smidighet med affärsmässig smidighet

Koppla ihop teknisk smidighet med affärsmässig smidighet

Genomför ni Agile-ceremonier men är inte säkra på om ni levererar värde till verksamheten? Planviews VSM-plattform mäter och optimerar er Agile-transformation. Produkt- och IT-chefer får insikter i realtid som visar hur agil deras organisation verkligen är enligt era kunder - och vad de behöver göra för att bli bättre.

 • Koppla agila leveranser till konkreta affärsresultat
 • Avlasta överbelastade team för att öka produktiviteten och glädjen.
 • upptäcka dolda problem för att förhindra hinder för befintlig och framtida acceleration
 • Mät din resa för ständiga förbättringar för att spåra framstegen
 • Förbättra beslutsfattandet kring investeringar och resurser för att gå snabbare och snabbare.
 • Faktablad

  The Age of Value Stream Management (VSM): Beyond Agile and DevOps

  Läs faktablad
 • eBook

  Datadriven värdeflödeshantering - påskynda din marknadsrespons och anpassningsförmåga

  Skaffa e-boken
 • Faktablad

  Mätning av din SAFe®-omvandling med flödesmätning

  Läs faktablad

Är du redo att prata? Låt oss boka ett samtal.

Kontakta oss