Användningsfall för värdeflödeshantering

Värdeströmshantering vid programvaruleveranser är en viktig metod för att lyckas i det digitala landskapet. Planview erbjuder lösningar för digital transformation för en mängd olika branscher, teamroller och behov. Hitta de lösningar för programvaruleverans nedan som bäst passar dina affärs- och teambehov.

Enligt kategori

 • Projekt till produkt

  Att övergå från kortsiktig projektorienterad IT till en produktfokuserad organisation kan dramatiskt påskynda flödet av värde till era kunder. Planviews VSM-plattform tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för hantering av värdeströmmar som kan göra denna resa så smärtfri som möjligt.

  Läs mer
 • Flow Framework®

  Flow Framework® introducerades för första gången i Mik Kerstens bästsäljande bok Project to Product och ger organisationer en plan för att genomföra en värdeflödeshantering som kopplar IT till verksamheten.

  Läs mer
 • SAFe®

  Genomgår din organisation en SAFe®-transformation (Scaled Agile Framework)? Planviews värdeflödeshantering är en SAFe® som säkerställer att ni spårar framsteg och levererar resultat.

  Läs mer
 • Agile

  Saker och ting händer snabbt, marknaderna förändras och kundernas krav och önskemål skiftar hela tiden. Om ditt företag inte är utrustat för att anpassa sig i farten kan det innebära en katastrof när det gäller programvaruleveranser. Värdeflödeshantering är ett sätt att se till att dina team närmar sig Agile utifrån en datadriven beslutsfattning.

  Läs mer
 • DevOps

  Eftersom många organisationer lutar sig mot DevOps som standard för att leverera mjukvara till marknaden blir det allt viktigare att anpassa alla team inom organisationen för att säkerställa en framgångsrik DevOps-anpassning. Värdeflödeshantering gör det möjligt att anpassa team till varandra.

  Läs mer
 • Hantering av värdeströmmar

  Value Stream Management är ett tillvägagångssätt för att mäta och förbättra flödet av affärsnytta och vinner mark bland högpresterande organisationer som söker säkerhet i sin omvandlingsresa.

  Läs mer

Per bransch

 • Fordon

  Eftersom mjukvara utgör en stor del av det som ingår i bilar är det viktigt att ha en plattform för värdeflödeshantering för att säkerställa att ni är drivande i branschens digitala framtid.

  Läs mer
 • Hälso- och sjukvård

  IT-organisationer inom hälso- och sjukvård levererar mjukvara för att förbättra den virtuella patientupplevelsen och implementera digitala processer för många vårdgivare. VSM har blivit avgörande för att hantera denna enorma förändring.

  Läs mer
 • Förbundsrepubliken

  IT-organisationer inom den federala förvaltningen ändrar sitt sätt att leverera mjukvara genom att anta en flexibel modell som styrs av data och värde. Behovet av värdeflödeshantering har ökat eftersom byråer strävar efter att få insyn och anpassning mellan teamen.

  Läs mer
 • Finansiella tjänster

  Fintech-startups och digitala företag kan snabbt leverera kundinriktad programvara genom att arbeta i produktvärdesflöden och optimera affärsvärdeflödet. Ledarna inom finansiella tjänster inför liknande arbetssätt för att hålla jämna steg.

  Läs mer
 • Telecommunications

  För de ledande telekomleverantörerna finns det en ständig press på att ligga i framkant när det gäller innovation och säkerställa snabb leverans av digitala produkter som gör kunderna nöjda. Värdeflödeshantering ger ökad flexibilitet i en mycket konkurrensutsatt bransch.

  Läs mer

Avdelning

 • PMO

  PMO kan dra nytta av att använda en plattform för värdeflödeshantering eftersom de får den insyn som krävs för att hjälpa ledningen med strategin och hanteringen av resurser och prioriteringar. VSM blir allt viktigare för PMO:ns roll när det gäller att hjälpa organisationer att fatta smartare investeringsbeslut.

  Läs mer
 • Företagsledare

  Idag har ledningsgrupper till uppgift att vara mer strategiska när det gäller var de investerar sina insatser. Att ha insyn i vad som fungerar och vad som hämmar tillväxten är en prioritet. Det är här Planviews lösningar för värdeflödeshantering kan hjälpa företagsledare.

  Läs mer
 • Product Leaders

  Produktledare drar nytta av att ha en plattform för värdeflödeshantering eftersom de äntligen kan bevisa den affärseffekt som deras team levererar. Få de data du behöver för att optimera insatserna utifrån kundernas behov och operativa arbetsflöden.

  Läs mer
 • Utvecklingsledare

  Få fram de data du behöver för att kunna skapa ett ordentligt affärsfall om hur investeringar i teamets arbete kommer att påverka organisationens avkastning. Genom att implementera en plattform för värdeflödeshantering förbättrar du teamets samarbete och kan koppla insatserna till affärsnyttan.

  Läs mer