Hantering av värdeströmmar

Ett nytt sätt att leverera värde

Value Stream Management (VSM eller värdeflödeshantering) är en ny disciplin inom programvaruleverans som opartiskt mäter och optimerar affärsvärdets flöde genom komplexa processer från början till slut. Den här VSM-guiden förklarar hur VSM hjälper varje enskild medarbetare som har flera olika specialiserade roller att uppnå bättre resultat.

VSM samlar in och analyserar data från alla nödvändiga och specialiserade discipliner som är involverade i att lansera digitala produkter på marknaden – från idé-, skapande-, lanserings- och driftsfaserna – och gör dem ännu bättre. Lär dig hur det går till i den interaktiva guiden nedan.

Varje disciplin har en superkraft

Klicka på en disciplin för att se hur hanteringen av värdeflöden (VSM) gör den starkare.

Idéfasen i värdeflödeshanteringen

1. Generera idéer

Skapa en fas i värdeflödeshanteringen

2. skapa

Releasefasen i värdeflödeshanteringen

3. Releasa

Driftfasen i värdeflödeshanteringen

4. Driva