VALUE STREAM MANAGEMENT

Ett nytt sätt att leverera värde

Value Stream Management (VSM) är en ny disciplin inom programvaruleverans som opartiskt mäter och optimerar flödet av affärsvärde genom komplexa end-to-end-processer. Den här VSM-guiden förklarar hur VSM hjälper varje enskild medarbetare i en mängd olika specialiserade roller att uppnå bättre resultat.

VSM samlar in och analyserar data från alla viktiga och specialiserade discipliner som är involverade i att lansera digitala produkter på marknaden - genom idé-, skapande-, lanserings- och driftsfaserna - och gör dem bättre. I den interaktiva guiden nedan kan du läsa om hur det går till.

Varje disciplin har en superkraft

Klicka på en disciplin för att se hur Value Stream Management gör den starkare.

Idéfasen i värdeflödeshanteringen

1. Idéera

Skapa en fas i värdeflödeshanteringen

2. skapa

Releasefasen i värdeflödeshanteringen

3. Släpp ut

Operera fasen i värdeflödeshanteringen

4. Drift av