Katalysera din SAFe®-resa

Scaled Agile Framework® erbjuder många möjligheter att anpassa teknisk smidighet till affärsmässig smidighet. Men vilken är rätt för dig? Och hur hjälper du din organisation att ta till sig förändringen?

Genom att följa upp effekten av ändringarna i förhållande till affärsmålen. Flow Metric - från Flow Framework® och antagen av SAFe - mäter effektiviteten hos dina värdeflöden från kundens synvinkel.

Bevisa vad som fungerar för att du ska kunna dubbla din satsning (och vad som inte fungerar för att du ska kunna korrigera kursen snabbare). Bygg ett starkt datadrivet fall som motiverar verkliga förändringar som driver din verksamhet framåt.

Om SAFe® är din karta, blir Flow Metrics din GPS.

Om SAFe® är din karta, blir Flow Metrics din GPS.

Med Planview® Tasktop Viz - den enda nyckelfärdiga Flow Metrics-lösningen - kan du kvantifiera din SAFe-investering på ledar- och gruppnivå.

 • Mät dina SAFe-praktiker - såsom sprintmål, funktionshypoteser och PI-mål - mot affärsresultat för att se till att du faktiskt förbättrar dig över tiden.
 • Svara på kritiska frågor som:
  • Kan vi reagera snabbt på marknadsförändringar?
  • Levererar vi med varje PI rätt blandning av arbete?
  • Blir tiden för att komma ut på marknaden allt kortare?
  • Förbättras kvaliteten?
  • Är våra team aktivt engagerade eller återgår de till gamla arbetssätt (t.ex. Waterfall)?
  • Har vi insyn i flaskhalsar uppströms och nedströms?

"Flödesmätningsområdet har starkt påverkats av Mik Kerstens arbete. Hans ramverk för flöde innehåller fem mätvärden som kan användas för att mäta olika aspekter av flöde. Eftersom SAFe är ett flödesbaserat system är var och en av dessa mätvärden direkt tillämpbara och ingår nu i SAFe-kunskapen."


Skalad agilitet

 • eBook

  Hur man använder flödesmått i SAFe®-kadensen

  Skaffa e-boken
 • eBook

  Förändring är möjlig: En resultatdriven strategi för SAFe® framgång

  Skaffa e-boken
 • Blogg

  Återuppta din SAFe®-resa med flödesmätning

  Read the blog

Är du redo att prata? Låt oss boka ett samtal.

Kontakta oss