Så samordnar du dina produktutbud med affärsstrategin för att maximera värdet

Forrester: Adapting in Uncertainty: Best Practices for Effective Product Portfolio Management

Discover four core product portfolio management principles that can help you drive more strategic product decisions, reduce risk, and increase productivity.

Titta på webinar • Forrester: Adapting in Uncertainty

Den viktigaste köpguiden för lösningar för hantering av produktportföljer

Learn what capabilities to look for in a product portfolio management solution that enables a more adaptive product development strategy.

View the guide • Den viktigaste köpguiden för lösningar för hantering av produktportföljer

Companies that fill the product pipeline end-to-end, from new ideas to best sellers, can become overconfident about their ability to increase revenue. Even a company with the most innovative products and technology can lose its competitive edge if time-to-market is too slow or development costs are too high. The harsh reality is, 49 percent of organizations surveyed have seen a project fail in the past 12 months, in part because their projects and resources are not well aligned with business goals.

Use product portfolio management to alight projects to the strategic goals of the company.
Use product portfolio management to alight projects to the strategic goals of the company.

You can beat these odds by adopting a Product Portfolio Management approach that allocates the right resources to the right projects and balances the portfolio at every stage of the product development lifecycle. By making the process both efficient and repeatable, Product Portfolio Management yields a more profitable, high-value portfolio that generates a higher ROI throughout the product lifecycle.

Produkthanteringens utmaningar

Till detta ska man lägga alternativkostnaden för produktidéer som man inte gått vidare med samt bortslösade resurser. Det är de oöverstigliga utmaningarna och oåterkalleliga misstagen som i slutändan innebär att man inte går vidare med en lovande ny produkt eller att man lanserar en som är tveksam. Vissa företag gör helt enkelt felet att hantera produkter på samma sätt som de alltid har gjort. Det är något som kan orsaka problem i dag. Om man kommer in på marknaden för sent kanske konkurrenten redan dominerar försäljningen. Om man investerar för mycket i en produkt med lågt värde, eller för litet i en marknadsledare, kanske man aldrig får igen pengarna som man har lagt ut.

A failed product launch can be devastating. In the United States alone, new product failures cost some $260 billion annually.

När ledningen inte har strategiska kriterier för att utvärdera produkter gör de alltför ofta okloka val. Vad dessa företag saknar mest är ett beslutsstöd som tvingar dem att svänga bort från en misslyckad strategi och styra mot ett vinnande koncept. Bristen på insyn i produktlivscykeln, och den osäkerhet som orsakas av flera motstridiga informationskällor, kan leda till en förlamande obeslutsamhet.

Fördelar med hantering av produktutbud

Product Portfolio Management solves these problems by centralizing all the data and processes you use to identify, prioritize and manage products and projects. This data-driven approach empowers the bottom-up and top-down decision-making that makes companies more agile and responsive to market conditions. When you automate Product Portfolio Management functions with enterprise-level software, you can gain access to current, accurate data and real-time analytics to establish the criteria for success.

The Product Portfolio Management process groups connected products into portfolios, where they can be valued based on their cost and revenue potential. The portfolio can then be balanced based on alignment with strategic goals, acceptable risk and available resources.

Product portfolio management allows you to focus your resources on winning products.
Product portfolio management allows you to focus your resources on winning products.

Product Portfolio Management solutions eliminate issues related to lack of transparency. This approach gives you the visibility you need to make smart decisions about product mix, fit to strategy, risk vs. opportunity, resource allocation, investments, capacity and scaling. When you implement Product Portfolio Management, you buy-in to the fact that not every product will progress through the pipeline to development. You will pull and push products based on facts (not company politics, project team opinions or someone’s gut feeling).

I grund och botten handlar det om följande: hanteringen av produktutbud fyller kedjan med rätt produkter, stöder dessa produkter med rätt resurser vid rätt tidpunkt och ser till att produkterna kommer ut på marknaden i rätt tid och enligt budget.

Vad företagsledningen behöver veta

Your C-level executives not only manage their individual functional areas such as finance, operations, technology and marketing but also help lead the company toward strategic goals and objectives. To achieve the company’s vision for the future, the senior leadership team needs access to the right information at the right time. A Product Portfolio Management solution provides visibility into product portfolio strategies, customer insights, new product development (NPD) pipeline performance, product lifecycle management, governance and other areas. Powerful analysis and reporting tools guarantee transparency throughout the Product Portfolio Management process.

To achieve the company’s vision for the future, the senior leadership team needs access to the right information at the right time. A product portfolio management solution provides visibility into product portfolio strategies, customer insights, new product development (NPD) pipeline performance, product lifecycle management, governance and other areas.

Strategisk anpassning

När du har en färdplan för att vägleda ditt företag mot strategiska mål kan du se hur väl produkter och varumärken är placerade på planen. Utbudsägare kan definiera kriterier och mått för prioriteringen av produkter baserat på hur de passar med strategin. Produktfärdplaner avslöjar hur väl du tilldelar resurser enligt dessa prioriteringar. Om du kopplar rätt projekt och produkter till din strategiska plan minskar riskerna, och därmed kan du utnyttja samma resurser inom ett integrerat produktutbud. När prestanda kontra strategi mäts med realtidsanalyser kan man göra snabba och exakta korrigeringar under arbetets gång.

Use a product roadmap tool to eliminate the manual struggle of developing roadmaps via slideware.
Use a product roadmap tool to eliminate the manual struggle of developing roadmaps via slideware.

Allt som allt kommer ett strategiskt utbud som balanserar varaktighet, kostnader, marknad och risk att prestera bättre, och det ökar värdet på slutresultatet.

Customer insights

En vinnande strategi börjar naturligtvis med att man levererar värde till kunderna. Om man inte vet vad kunderna vill ha, vad de behöver eller vad de köper har man tagit det första steget mot att misslyckas, vilket illustreras av ett antal minnesvärda misslyckanden. Ändå finns det fortfarande företag som inte samlar in alla fakta om kundernas preferenser, krav, tillfredsställelse, lojalitet och klagomål. Du bör få bekräftat att marknadsföringsavdelningen har genomfört kundkontrollen och validerat produktefterfrågan. En lösning för hantering av produktutbud kan hjälpa dig att analysera de marknadsdata som kalkylerar in att vissa produkter får grönt ljus medan andra begravs.

Marknadsföringsfunktionen kan samla in viktig information som kan användas när man granskar idéer, prioriterar projekt och väljer vilka produkter som ska läggas fram. Det kan innebära att man inventerar produkter, identifierar luckor och överlappningar samt poängsätter både styrkor och svagheter. Som en del av produktutbudshanteringens databas kan information om kundens tankesätt indikera hur väl produktutbuden är positionerade för att leverera värde.

Pipeline visibility

När det blir tydligare hur NPD-kedjan presterar ökar oddsen för att produkten ska bli framgångsrik om man arbetar med proaktiv kedjehantering. Med sifferuppgifter i realtid kan man ta välgrundade beslut om resurstilldelning, kapacitetsplanering och andra funktioner. Alla typer av arbete som sker under processens gång – Agile, samarbeten, iterativt arbete och projektarbete – kan övervakas och hanteras inom grupper, avdelningar, geografiska områden och företaget genom att man arbetar med hantering av produktutbud. Dessutom får man ökade insikter om vad som inte fungerar – flaskhalsar i kedjan, hinder inom projektet eller andra problem som kan sabotera ett i övrigt framgångsrikt projekt. Genom att upptäcka och ta bort hinder på vägen kan du få ut nya produkter på marknaden snabbare och bana väg för nya intäktsflöden tidigare i processen.

När företagsledningen har en tydlig siktlinje in mot produktkedjan kan de mer effektivt forma strategier, fastställa prioriteringar, styra resurser och distribuera tillgångar från tvärfunktionella områden. Detta bidrar till att öka den totala avkastningen på dina produktinnovationsinvesteringar.

Optimering av produktlivscykeln

From early ideas to retired flagships, products can run their course in a matter of days, months or years. Picking a winning idea and shepherding it through the product innovation lifecycle takes team members from multiple areas, including engineering, production, sourcing, supply chain, quality management, sales, marketing and legal. Your team needs to validate projects and make critical decisions at each checkpoint in the gated process, informed by the best-available data. Product Portfolio Management improves time-to-market by streamlining communications and removing barriers to collaboration to make the gated process more efficient.

Automate gated development processes to accelerate product commercialization.
Automate gated development processes to accelerate product commercialization.

Denna hanteringsmetod optimerar livscykeln för produktinnovationer end-to-end. Den börjar med nya initiativ och sträcker sig genom pågående projekt till produkter som befinner sig på gränsen till pension. Hanteringen av produktutbud ser bortom enskilda projekt och produkter. Den tillhandahåller de realtidsdata du behöver för att tilldela relativa värderingar och prioriteringar inom ramen för hela utbudet. Du kan använda analyser för att upptäcka luckor och överlappningar i dina erbjudanden, balansera om utbud, felsöka problem, prognosticera prestanda mot strategiska mål och fastställa tidpunkten för slutet på livscykeln.

Denna process hjälper dig att fatta beslut om huruvida en produkt ska avvecklas tidigare i utvecklingscykeln, så du kan gallra ut produkter med lågt värde innan de tömmer dina resurser. Om du skapar en livscykel för produktinnovationer som innehåller fler kontrollpunkter har du fler chanser att granska produktdata och besluta om arbetet ska avslutas, om man ska fortsätta eller pausa för att genomföra förändringar. Detta resulterar i en större andel framgångsrika produkter med högre värden.

Styrning

Tillsynen över produktutvecklingsprocessen sköts vanligtvis av chefer som förstår vilka tvärfunktionella komplexiteter som kan uppstå från det att en idé är ett koncept fram till att den lanseras. Denna process skiljer sig ofta åt beroende på region, produktlinje, myndighetskrav och kundsegment. Att hantera denna variation och mäta status manuellt resulterar i bortkastat arbete och att beslut fattas för sent. En lösning för hantering av produktutbud kan förse dig med korrekt information i rätt tid, vilket är avgörande för att du ska kunna leverera produkter i tid och enligt budget. God styrning säkerställer att produktbeslut balanserar många berörda parters intressen, så att företaget investerar i rätt produkter och utbud vid rätt tidpunkt.

Verktyg för beslutsfattande

Från företagsledningens översiktliga nivå behövs en allomfattande inblick i hur utbud presterar. Funktionerna föranalys och rapportering i lösningarna för hantering av produktutbud levererar denna inblick direkt till din vd:s inkorg. Den seniora ledningsgruppen kan fatta objektiva produktbeslut baserat på den mest aktuella informationen om strategi, ekonomi, kapacitet och risker. Produktutbudshanterare kan svara på tuffa frågor från företagsledningen med hjälp av en automatiserad lösning som borrar ner till aktuell utbudsstatistik och mått med ett enda klick.

Improve product portfolio performance with highly visual, real-time analytics.
Improve product portfolio performance with highly visual, real-time analytics.

Instrumentpaneler för hantering av produktutbud är specifikt utformade för att tillhandahålla de nyckeltal (KPI:er) som din grupp behöver för att uppnå bättre produktutbudsresultat. Du kan övervaka faktorer som driver innovation och påverkar den totala utvecklingskostnaden för varje produkt, produktlinje och varumärke, och justera din kurs mot målmarginalerna och -intäkterna. En gated instrumentpanel för projekt rapporterar kostnads- och intäktsberäkningar så att du tidigare under kommersialiseringsprocessen kan ta beslutet om att döda produkter som sannolikt kommer att misslyckas.

There is no substitute for fast, accurate and insightful reporting when it comes to making better decisions about your company’s product portfolios.

Slutsats

Företag som inför hantering av produktutbud rapporterar konsekvent intäktsökningar som är kopplade till framgångsrika produktval och förbättrad tid till marknaden. När tidsslöseriet minskar och färre resurser spenderas på lågvärdesprojekt bidrar detta direkt starkare marginaler och högre avkastning på investeringar. I slutändan är det mer sannolikt att produkter som är anpassade till strategiska affärsmål och som får rätt resurser vid rätt tidpunkt ska bli lönsamma och hållbara.