Innotas' historie

In 2016 kjøpte Planview opp Innotas for å forbedre sitt skybaserte tilbud for administrasjon av IT-prosjektporteføljer (PPM) for små til mellomstore organisasjoner. Med sammenslåingen av Innotas og Planview oppsto bransjens eneste leverandør av løsninger som dekker hele spekteret av arbeids- og ressurshåndtering (WRM), noe som svarer til behovene fra team, avdelinger og hele organisasjoner på alle nivåer, fra mellommarkedet til globale virksomheter.

Produktet tilbys i dag under navnet Planview PPM Pro.

Planview PPM Pro (tidligere Innotas) tilrettelegger for kommunikasjon med viktige interessenter gjennom konfigurerbare dashbord og rapporter for prosjektporteføljen.

Planview PPM Pro-ressurser