Projectplace

Online kanban paneler

Planlegg, visualiser, samarbeid, og rapporter arbeidet

Opplev hvordan integrerte Gantt-diagrammer, Kanban-paneler og andre samarbeidsprosjektledelsesverktøy kan hjelpe deg med å planlegge og administrere ditt neste prosjekt.

Prøv Projectplace gratis med alle funksjoner i en 30-dagers prøveperiode
 • Planlegg prosjekter med Kanban paneler

  Enten du administrerer globale mål eller dine egne oppgaver, har Kanban-tavler vist seg å være en av de beste måtene å få folk og team til å samarbeide på og få jobben gjort. Med Kanban-tavleprogrammet kan du visualisere arbeidet og sette det i sammenheng med andre oppgaver samtidig som du angir prioritet i forhold til målene. Hold farten oppe ved å opprette Scrum-tavler, og bruk dra og slipp-funksjonen slik at du kan tilpasse deg endringer når de dukker opp.

  Kanban panel støtter:

  • Motiver og engasjer teamet ved å la ressursene visualiseres og organisere alle oppgavene deres med en oversikt som viser oppgavestatus, prioritet og hvem som jobber med hva.
  • Å forme og styrke god teamoppførsel med en høy grad av synlighet og åpenhet, samtidig som det gir følelsen av å tilhøre en gruppe med felles mål.
  • Agile mål, med muligheten til enkelt å prioritere arbeid og oppgaver når det trengs.
 • Samarbeid og gjennomfør med Kanban-kort

  I Projectplace's online Kanban appen kan du tilordne arbeid til deg selv eller teammedlemmer via Kanban-kort; disse inkluderer forfallsdato og oppgavelister som genererer varslingsmeldinger for å beholde prosjekter i sikte så de kan ferdigstilles. Aktiver videre samarbeid ved å koble sammen kort, eller med aktiviteter som er tilknyttet, for å opprette relasjoner eller avhengigheter. Dette sikrer at de riktige tingene blir utført til rett tid, og gir alle gruppemedlemmer en oversikt over det store bildet.

 • Samarbeid med dokumenter

  Koble relevante dokumenter av nesten alle filtyper til Kanban kort, slik at alle har informasjonen de trenger, rett der de trenger det. Dokumenter lagres i Projectplace sikre dokumentrepositorium, med filversjoner og med robuste tilgangsrettigheter.

  Koble alle dokumenter som er viktige for prosjektet:

  • Microsoft Office-dokumenter
  • Videofiler
  • Bilder
  • Adobe PDF-filer
  • CAD-tegninger
  • Så å si alle filer som er nødvendig for prosjektet kan legges ved kortene
 • Kommuniser i sanntid

  Støtt mer samarbeidsorientert drift med sosiale nettverkslignende kommunikasjons-feed direkte tilgjengelig fra Kanban kort i Projectplace. Teammedlemmer kan chatte i sanntid om pågående oppgaver: Løse spørsmål, dele oppdateringer og mer, uansett sted eller tidssone. Alle involverte har et sentralt sted å sjekke inn raskt på og forstå hva som foregår.

 • Organiser ditt folk og ditt arbeid

  Projectplace gjør det enkelt å organisere folk og informasjon på en praktisk måte med "swim lane" i flyteskjemaformat. Ordne teamet ditt og arbeid for å raskt forstå hva som skjer, hvem gjør hva, og hva som må endres. Vri om på Kanban-visningen din for å gruppere etter teammedlemmer. Du får se hvor mange Kanban-kort hver person jobber med, og forstå umiddelbart hvem som er tilgjengelighet og hvem som er opptatt. Vri igjen for å gruppere etter kortets forfallsdato: Hvor mange er forsinkede, hva kommer opp, og hva trenger din oppmerksomhet akkurat nå?

  Nå kan du gjøre informerte avveininger, flytte kort mellom teammedlemmer for å sikre at riktig, høyt prioriterte arbeid blir gjort.

 • Tilpass Kanban panel

  Programvare for Kanban panelet fra Projectplace ble designet til å fungere til de forskjellige måtene du jobber på: Å tilpasse panelene og kortene for å imøtekomme prosjektene dine og teamets behov. du kan:

  • Endre statuskolonner for Kanban-kort, og varier dem etter arbeidsområde eller prosjekt. Dette er nyttig hvis team jobber med svært varierte prosjekter, eller prosjekter som spenner over ulike tidsperioder.
  • Tilpass feltene du sporer mot kort, og gi større forståelse av hva hvert kort innebærer for gruppemedlemmene dine. Dette gjør det mulig for organisasjonen å tilpasse hvilken informasjon som samles inn mot arbeidsobjekter.
  • Begrens antall kort som er tillatt i en kolonne for arbeid som pågår. Dette er nyttig for team som kontinuerlig opplever opphopning av arbeid og ikke klarer å overføre kort til andre og trenger muligheten til å kartlegge hvor det dannes flaskehalser i prosessen; det hindrer også redusert produktivitet på grunn av mange samtidige oppgaver.
  • Definere etiketter for prosjekter. Etiketter kan identifisere hvilken ferdighet som den som utfører arbeidet skal ha, eller typen arbeid som kortet representerer. Du kan deretter gruppere etter etikett, slik at du kan gruppere kortene på et brett for å forstå mer om det aktuelle settet av kort og ta beslutninger basert på denne informasjonen.
 • Rapporter om prosjektets suksess

  Projectplace hjelper deg å formidle suksessen til dine planer på fire måter:

  • Kumulative flytskjemaer: Dette viser fordelingen av oppgaver og aktiviteter i de ulike fasene av prosessen i teamet, fra inntak til ferdigstillelse. Hvor mye er underveis, hvor mye er fullført? Dette er en enkel måte å etablere status for arbeid, problemer, og flaskehalser.
  • Lead Time Diagram: Dette måler tiden fra når en forespørsel ble gjort og angitt som et kort på Kanban-panelet til alle aktiviteter ble fullført og sluttproduktet ble levert.
  • Cycle Time Diagram: Dette måler hvor mye tid ditt team jobber på en ny forespørsel, fra det tidspunktet et Kanban-kort flyttes inn i teamets "arbeids"- kolonne fra kolonnen "etterslep" eller "Venter på å bli jobbet på".
  • Burndown Chart: Dette er en grafisk fremstilling av arbeid som gjenstår opp mot tid som gjenstår, og hjelper deg med å forutsi når alt arbeidet skal fullføres.
 • Se alt i ett samarbeidsperspektiv

  Projectplace integrerer unik planlegging mellom Gantt-diagrammer og Kanban-paneler med samarbeidsorientert Workstreams-kapasitet. Når teammedlemmer flytter et Kanban-kort til kolonnen "lukket", kan du se denne handlingen reflektert i Gantt-diagrammet, noe som gir deg og alle aktører en rask oversikt over fremdriften.

  Når du kobler Gantt kartaktiviteter til Kanban-kortet, lager du et mer strømlinjeformet samspill mellom aktiviteter, brett og kort som:

  • Gir én konsolidert visning av alle oppgaver som er nødvendige for å fullføre en aktivitet på planen
  • Tillater prosjektledere og team å samarbeide og bryte ned arbeidet i én enkelt visning
  • Gjør teammedlemmer til enklere brett som inneholder lange lister over ferdige kort

Online kanban paneler

er bare én kraftig Projectplace


Å få gjort arbeidet er lett når teamet har de beste verktøyene for prosjektstyring.

 • Felles prosjektplanlegging og arbeidsflyt

  Lag en prosjektplan ved hjelp av integrerte Kanban-paneler og Gantt-diagrammer og koble gjenstander fra prosjektets arbeidsflyt opp mot aktiviteter og milepæler.

 • Sporing av prosjektet

  Øk prosjektgruppens effektivitet ved å fremlegge en kortversjon av kommende, pågående, og forfalt arbeid for deg selv, teamene, og dine arbeidsområder.

 • Online kanban paneler

  Visualiser arbeidsflyt og fremgang i alle gruppens prosjekter og forpliktelser.

 • Integrerte Zoom-møter på nett

  Start et Zoom-møte direkte fra Projectplace, eller ha daglige møter og teamsynkroniseringer, i tillegg til spontane møter – alt er en del av Projectplace-miljøet hvor teamet sitt arbeid faktisk skjer.

 • Felles prosjektplanlegging og arbeidsflyt

  Gi gruppeledere og administratorer et komplett bilde av aktivitetsfordelinger og forpliktelser på alle prosjekter.

 • Fildeling og dokumentadministrasjon

  Del filer og samarbeid på prosjektdokumenter og la medlemmer fra teamet legge til relevante filer fra forskjellige kilder direkte på Kanban-panelene.

 • Veikart av prosjekt

  Prosjektledere kan vise, administrere og utføre planlegging av veikart på et høyt nivå som dekker deres langsiktige arbeidsstrategi.

 • Online Gantt-diagrammer

  Hold deg på toppen av prosjektets fremgang ved å visualisere dine mål og planer og med alle de viktigste trinnene i moderniserte klassiske Gantt-diagrammer.

 • Prosjektdashbord og rapporteringsmaler

  Bruk prosjektoversikter og rapporter for å visualisere fremgang, å spore hvor langt teamet er fra å innfri tidsfrister og for å identifisere hvor hindringer kan ha oppstått.

 • Mobilapper for prosjektforvaltning

  Bruk iOS- og Androidapper til prosjektforvaltning for å få tilgang til arbeid, å oppdatere din status og oppdrag, og for å gjennomgå dokumenter og for å samarbeide med andre team medlemmer.

 • Maler for prosjektplanlegging

  Sett opp nye arbeidsområder og prosjekter raskt med forhåndsdefinerte maler for prosjektledelse basert på beste fremgangsmåter.

 • Prosjektporteføljer

  Gi aktører mulighet til å spore ytelse på tvers av prosjekter som er viktige for dem og til å identifisere og adressere prosjekter som trenger oppmerksomhet.

 • Forespørsler

  Få ideer for nye arbeidsområder utført på Projectplace.

 • Tidssporing

  Gjør det enkelt for brukerne å spore og administrere tid, med tidsrapporteringskapasiteter av alle oppgaver og aktiviteter.

 • Teamkommunikasjon i sanntid

  Engasjer gruppemedlemmene ved å gi dem muligheten til å øyeblikkelig dele tilbakemeldinger, ideer og spørsmål.

 • Integrasjoner/API

  Bygg egendefinerte programmer og tilleggsprogrammer som gir integrasjon i andre systemer – for eksempel selskapets intranett eller mobilapper.

Se flere funksjoner

Den har alt inkludert


Ingen nivåer. Ingen glipp. En enkel prisplan leverer alle Projectplace-funksjoner med ubegrensede prosjekter og ubegrensede team medlemmer.

Tusenvis av organisasjoner over hele verden bruker Projectplace

 • Users 1,100,000+
 • Selskaper 2,000+
 • Land 25+
 • Administrerte prosjekter 185,000+

Koble til programmene du allerede bruker


Å få gjort arbeidet er lett når teamet har de beste verktøyene for prosjektstyring.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Prøv programvare for Projectplace kollaborative prosjektadministrasjon gratis

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick