Projectplace

Prosjektporteføljer

Øk ytelsen for prosjektporteføljen

Prosjektporteføljer som er tett integrert med bransjeledende løsninger for prosjekt- og porteføljeforvaltning.

Prøv Projectplace gratis med alle funksjoner i en 30-dagers prøveperiode
 • Kjør bedre ytelse på tvers av prosjekter

  Prosjektporteføljeadministrasjonsverktøy er avgjørende for enhver organisasjon som trenger synlighet i alle sine prosjekter, for å forstå hvordan folk utfører prosjekter, den kjører bedre beslutningsprosesser som igjen vil gjøre ytelsen optimal.

  Projectplace prosjektporteføljer tillater deg å organisere prosjekter på et enkelt sted og konsekvent og enkelt gi konsolidert rapportering mot hele porteføljen for alle interessenter. Aktører fra hvert hjørne av organisasjonen får muligheten til å raskt og enkelt:

  • Spore ytelse på tvers av prosjektene som har betydning for dem
  • Stake ut prosjekter som kan behøve oppmerksomhet eller inneholder potensielle flaskehalser
  • Identifisere toppspillere eller ressurser som er overutnyttet

  Denne muligheten til å organisere prosjekter i porteføljer og spore og styre deres resultater på en konsistent måte, fører til forbedret prosjekteroptimalisering, samt flere folk og finansielle ressurser i hele organisasjonen.

 • Vit og rapporter

  Projectplace PPM-verktøyet forenkler rapporteringen av prosjektstatus. En rapporteringsfane i hvert prosjekt gjør at prosjektledere kan levere det som trengs med enkle klikk og kommentarbokser. Dette sikrer at alle de involverte får et konsistent bilde av prosjektets tilstand og fremdrift, og man unngår å måtte behandle store berg av innsamlet data i siste minutt hvert kvartal når ledelsen vil vite hva som skjer.

  Prosjekt- og porteføljeadministrasjon blir ytterligere støttet ved å la porteføljeadministratorer velge hvor ofte disse statusoppdateringene skal utføres; en enkel e-post varsler prosjektledere om at det er på tide å utføre oppdateringene. Alle prosjektstatusrapporter rulles opp for å gi et bilde av tilstanden til hele prosjektporteføljen, i konsise porsjoner for enkel visning og rask oversikt.

  For å forstå hvilke prosjekter som kan utgjøre et problem i fremtiden, er det enkelt å stykke opp informasjonen med et enkelt klikk eller bruke den robuste søkefunksjonen. Se forrige gang en portefølje ble oppdatert, prosjektlederen, prosjektets prioritering og prosjekt-KPIer.

  Prosjekt- og porteføljerapporter kan lastes ned med ett klikk i et lettlest Word-dokument omtale. Dette er et ideelt alternativ for store møter, for presentasjon til ledelsen, eller bare for å føre en historisk logg.

 • Berik deg med erfaring fra Power BI

  Opplevelsen av Projectplace porteføljerapportering blir enda bedre når du utnytter integreringen med Microsoft Power BI for å dykke dypere ned og se mer om prosjektene og porteføljen. Med Projectplace innholdspakke for Power BI får du viktig prosjektstatistikk interaktivt; du kan finne ut hvem som er de mest aktive og produktive teammedlemmene og identifisert usikre prosjekter og porteføljer.

  Du kan utvide instrumentbordet som er klart til bruk og rapportere for å få innsikter som er viktigst for deg, eller for å utforme nøyaktig de rapportene du trenger. Projectplace og Power BI gjør det enkelt. Power BI gjør det enkelt å fokusere på analyser, fra visninger på høyt nivå til tallene som skapte disse visningene.

  Siden det er et nettbasert verktøy, kan du se instrumentbordet til Power BI overalt, og selv aktører uten Projectplace-konto kan se analysene.

 • Spor det som betyr noe: KPIer (kritisk prestasjonsindikator)

  Prosjektporteføljeansvarlige, administratorer, prosjektledere, ledelsesinteressenter: Hver gruppe har forskjellige daglige krav, men alle av dem driver an mot de samme bedriftsmålene. Målinger på prosjekt- og porteføljeytelse og tidsfrister må settes og spores for å sikre at suksess både er godt definerte og oppnåelige.

  Projectplace prosjektporteføljer gjør det mulig for porteføljeadministratorer å sette inn kritiske prestasjonsindikatorer for alle prosjekter raskt og enkelt. Applikasjonen blir levert med beste praksis KPIer (kritiske prestasjonsindikatorer) og klare til bruk og inkluderer elementer som:

  • Prosjektstatus
  • Budsjett
  • Faktiske vs planlagte kostnader
  • Potensiell sparing
  • Risikoer
  • Kvalitet
  • Time
  • Milepæler
  • Arbeid
  • Og mange andre

  Mange organisasjoner har sine egne ytelsesindikatorer, ofte basert på industrien, skattebetingelser og andre forhold. På den måten gjør Projectplace det enkelt å opprette dine egne KPIer, innrettet mot behovene til organisasjonen eller prosjektet.

  Når de er valgt, kan de tilpassede kritisk prestasjonsindikatorene som er klare til bruk justeres, legges til eller fjernes lett, noe som resulterer i et sett av kritisk prestasjonsindikatorer som hjelper aktører til å fokusere på det som faktisk betyr noe. Dette gjør det også mulig å ha forskjellige sett med KPIer for de ulike porteføljene.

  Du kan også se trenden for en kritisk prestasjonsindikator når et prosjekt går videre. Vurder raskt om en bestemt kritisk prestasjonsindikator trenger ekstra oppmerksomhet, og se på endringer, risikoer og uregelmessigheter for alle de kritiske prestasjonsindikatone.

  Kritiske prestasjonsindikatorer kan sortere i seks forskjellige typer:

  • Databaserte
  • Monetære
  • Numeriske
  • Status
  • Velg/valgliste
  • Tekst-basert/tilpasset

  Denne sorteringen gjør at de som ser på rapporter raskt kan sortere etter type.

  KPIer (kritisk prestasjonsindikatorer) kan videre tildeles i en av tre kategorier:

  • Budsjett
  • General
  • Avvik

  Disse tildelingene er fargekodede, og statusoppsummeringene viser raskt hvilke prosjekter som er i fare for å avvike fra planen. Fargene definerer alvorlighetsgraden på avviket, og prosjektledere kan også legge til kommentarer for å gi sammenheng og grunner til hvorfor en kritisk prestasjonsindikator faller utover de forventede grensene.

 • Kommuniser over hele organisasjonen

  Det er viktig å formidle løpende status og endelige resultater for et prosjekt til hele organisasjonen, men ikke alle trenger samme detaljnivå. Projectplace tilbyr tre forskjellige visninger slik at alle får akkurat det de trenger:

  • En oversikt over hele porteføljen med alle prosjekter og deres porteføljer og kritisk prestasjonsindikatorer
  • En oversikt over porteføljens tidslinje på høyt nivå med start- og sluttdato og milepæler
  • En rask sjekk av sammendraget på porteføljens helse

  Du kan også bruke instant messaging-lignende samarbeidsfunksjoner bakt inn i alle aspekter av Projectplace for å sikre optimal portefølje optimalisering. Fortsett samtaler om prosjekter og porteføljen, få raske svar på vanskelige spørsmål – selv når teammedlemmer er på fjerntliggende kontinenter. Og fordi Projectplace stempler alle samtaler med tid og dato, har du en historisk kopi av samarbeidet ditt, uten å måtte søke gjennom lange og kompliserte e-poststrenger for å finne dem.

 • Mobilapper holder deg oppdatert

  Enten det er Android eller iOS: Projectplace har apper for begge, og de er utformet slik at alle aktørene tilknyttet prosjektene og porteføljene blir innlemmet og oppdatert, uansett hvor de befinner seg.

  Med robust funksjonalitet kombinert med et intuitivt grensesnitt, sikrer Projectplace mobile apper at du kan koble deg opp hvor som helst. Se oppdateringer i sanntidstidsstatus, legg igjen kommentarer og grav i rapporterte avvik, selv når du er på farten. Så uansett hvor du er, kan du være fullt involvert og oppdatert.

Prosjektporteføljer

er bare én kraftig Projectplace


Å få gjort arbeidet er lett når teamet har de beste verktøyene for prosjektstyring.

 • Felles prosjektplanlegging og arbeidsflyt

  Lag en prosjektplan ved hjelp av integrerte Kanban-paneler og Gantt-diagrammer og koble gjenstander fra prosjektets arbeidsflyt opp mot aktiviteter og milepæler.

 • Sporing av prosjektet

  Øk prosjektgruppens effektivitet ved å fremlegge en kortversjon av kommende, pågående, og forfalt arbeid for deg selv, teamene, og dine arbeidsområder.

 • Online kanban paneler

  Visualiser arbeidsflyt og fremgang i alle gruppens prosjekter og forpliktelser.

 • Integrerte Zoom-møter på nett

  Start et Zoom-møte direkte fra Projectplace, eller ha daglige møter og teamsynkroniseringer, i tillegg til spontane møter – alt er en del av Projectplace-miljøet hvor teamet sitt arbeid faktisk skjer.

 • Felles prosjektplanlegging og arbeidsflyt

  Gi gruppeledere og administratorer et komplett bilde av aktivitetsfordelinger og forpliktelser på alle prosjekter.

 • Fildeling og dokumentadministrasjon

  Del filer og samarbeid på prosjektdokumenter og la medlemmer fra teamet legge til relevante filer fra forskjellige kilder direkte på Kanban-panelene.

 • Veikart av prosjekt

  Prosjektledere kan vise, administrere og utføre planlegging av veikart på et høyt nivå som dekker deres langsiktige arbeidsstrategi.

 • Online Gantt-diagrammer

  Hold deg på toppen av prosjektets fremgang ved å visualisere dine mål og planer og med alle de viktigste trinnene i moderniserte klassiske Gantt-diagrammer.

 • Prosjektdashbord og rapporteringsmaler

  Bruk prosjektoversikter og rapporter for å visualisere fremgang, å spore hvor langt teamet er fra å innfri tidsfrister og for å identifisere hvor hindringer kan ha oppstått.

 • Mobilapper for prosjektforvaltning

  Bruk iOS- og Androidapper til prosjektforvaltning for å få tilgang til arbeid, å oppdatere din status og oppdrag, og for å gjennomgå dokumenter og for å samarbeide med andre team medlemmer.

 • Maler for prosjektplanlegging

  Sett opp nye arbeidsområder og prosjekter raskt med forhåndsdefinerte maler for prosjektledelse basert på beste fremgangsmåter.

 • Prosjektporteføljer

  Gi aktører mulighet til å spore ytelse på tvers av prosjekter som er viktige for dem og til å identifisere og adressere prosjekter som trenger oppmerksomhet.

 • Forespørsler

  Få ideer for nye arbeidsområder utført på Projectplace.

 • Tidssporing

  Gjør det enkelt for brukerne å spore og administrere tid, med tidsrapporteringskapasiteter av alle oppgaver og aktiviteter.

 • Teamkommunikasjon i sanntid

  Engasjer gruppemedlemmene ved å gi dem muligheten til å øyeblikkelig dele tilbakemeldinger, ideer og spørsmål.

 • Integrasjoner/API

  Bygg egendefinerte programmer og tilleggsprogrammer som gir integrasjon i andre systemer – for eksempel selskapets intranett eller mobilapper.

Se flere funksjoner

Den har alt inkludert


Ingen nivåer. Ingen glipp. En enkel prisplan leverer alle Projectplace-funksjoner med ubegrensede prosjekter og ubegrensede team medlemmer.

Tusenvis av organisasjoner over hele verden bruker Projectplace

 • Users 1,100,000+
 • Selskaper 2,000+
 • Land 25+
 • Administrerte prosjekter 185,000+

Koble til programmene du allerede bruker


Å få gjort arbeidet er lett når teamet har de beste verktøyene for prosjektstyring.

 • • Dropbox
 • • HipChat
 • • Box
More Projectplace Integrations