Sikkerhet, tillit og forsikring

Planview Projectplace™ Tillit og sikkerhet


Projectplace er en SaaS-løsning for bedriftsledelse som kombinerer online teamarbeidsverktøy med prosjektstyringsprogram for å lette gjennomføringen av gruppeprosjekter og daglige oppgaver på tvers av team. Projectplace kan brukes til å planlegge teamprosjekter, planlegge oppgaver, samarbeide om dokumenter og spore teamprosesser ved hjelp av integrerte Kanban-tavler, Gantt-diagram og kommunikasjonsverktøy.

Se gjennom dokumentene nedenfor for flere detaljer om hvordan Projectplace sørger for at dataene er sikre og konfidensielle.

Besøk Planviews senter for tillit og sikkerhet