De fleste som er kjent med Kanban, kjenner sin styrke på team nivå. Kanban paneler hjelper team å visualisere, håndtere og forbedre arbeidsflyten, samtidig som de samler uvurderlig data som muliggjør kontinuerlig forbedring. For ledere gir Kanban teampaneler verdifull innsikt i status, kapasitet, problemer som blokkerer fremdrift og mer. Denne innsiktet gjør at ledere kan være mer effektive leder og hjelper dem med å legge til mer verdi for sine lag.

Det som mange kanskje ikke skjønner er at Kanban har like stor transformativ evne på porteføljenivå også.

A well-designed portfolio of Kanban boards, connected in strategic ways, can equip stakeholders at every level of the organization with the insight they need to deliver on key initiatives.

Ved hjelp av Kanban kan organisasjoner synkronisere innsatser på alle nivåer for å holde alle fokusert på å maksimere kundeverdi. LeanKit av Planview er spesialbygget for Lean porteføljeadministrasjon.

Les videre for å lære hvordan du bruker LeanKit-planker på team, prosjekt- og porteføljenivå for å gi alle innsiktene de trenger.

From Spreadsheets to PPM: Taking the first steps on your portfolio management journey

Common challenges maturing organisations face in their project and portfolio management procedures

Se på webinaret • From Spreadsheets to PPM

Building a Business Case for Project Portfolio Management

Enabling every level of the organization

Les rapporten • Building a Business Case for Project Portfolio Management
 LeanKit multi-board connections
LeanKit multi-board connections

Statusoppdateringer på riktig nivå med korttilkoblinger

Ledere, mellomledere og teammedlemmer trenger forskjellige nivåer av synlighet på sine Kanban-paneler. På porteføljenivå må ledere forstå hvordan organisasjonen leverer på sentrale tiltak. Ledere trenger synlighet i fremgang på strategisk prosjekt og individuelle team nivåer. Team har et panel som de kan bryte ned og styre arbeid med aktivt og daglig.

Det kan betraktes tungvint og uholdbart å forsøke å holde alle tre nivåene på paneler oppdatert. Det er usannsynlig at en organisasjon vil kunne oppmuntre hver leder, for eksempel å oppdatere team, prosjekt- og paneler for porteføljenivå når deres team holder på med å levere et viktig arbeid.

Heldigvis, med LeanKit, kan alle i organisasjonen ha tilgang til det rette statusnivå— uten ekstra manuell innsats. Dette er gjort mulig med LeanKit av Planviews bindeledd for kort.

Team-level boards

Kanban paneler for team administrerer det daglige arbeidet til enkeltpersoner som arbeider i team. Medlemmer i teamet flytter kort over panelet fra venstre til høyre når de har fullført ulike trinn i teamprosessen. Felt i teampaneler reflekterer hvert av disse trinnene. Et markedsføringsteam kan for eksempel ha felt på panelene sine for Backlog, Up Next, Plan, Draft, Edit, Design, Build, QA, Deploy og Done.

 LeanKit kanban board
LeanKit kanban board

Teamet kan bruke korttyper for å skille mellom ulike typer leveranser: Destinasjonsside, rapport, blogginnlegg, sosiale kampanjer, etc.

Team er svært avhengige av LeanKit fra Planviews panellayouteditor for å lage paneler som reflekterer prosessen på en nøyaktig måte. Dette er kritisk for alle Kanban-paneler – hvis de ikke gjenspeiler virkeligheten, er det mye mindre sjanse for at folk vil bruke dem til å administrere arbeidet sitt.

Teampaneler brukes primært av medlemmer på teamet som bruker det til å styre sitt arbeid. Ledere vil også bruke dette panelet, legge til, prioritere og delegere arbeid, få en forståelse av teamets nåværende fokus og overvåke eventuelle problemer som blokkerer fremdriften. Ideelt sett vil arbeidet med dette panelet føre til strategiske initiativer på prosjekt- og porteføljenivå for å muliggjøre ekte forvaltning av prosjektporteføljer.

Paneler for prosjektnivå

Prosjektpaneler brukes til å styre tverrfunksjonelt strategisk arbeid som fører opp til viktige initiativer. Disse panelene brukes sannsynligvis av ledere for å få en forståelse for hvor godt team leverer på prosjektene som maksimerer kundeverdier.

Hvis et sentralt initiativ for eksempel er å implementere en ny metodikk i salgsavdelingen, kan et prosjekt kreve at salgsledelsen utvikler et treningsprogram som skal brukes over hele avdelingen. Dette treningsprogrammet kan kreve input fra markedsførings- og kundesuksesser og med bakgrunn fra salg. En salgsdirektør som leder dette prosjektet kan lage et kort på prosjektbordet som representerer dette prosjektet, og deretter lage tilkoblede kort på ulike salgs-, markedsførings- og kundesuksjonspaneler for å delegere oppgavene knyttet til opprettelsen av et treningsprogrammet.

Connected cards gallery

Etter hvert som medlemmer fra team fullfører oppgavene, blir prosjektkortet automatisk oppdatert med prosjektets samlede status (dvs. 6 av 12 kort fullført). For mer informasjon om fremragende arbeid, kan ledere som bruker prosjektpaneler undersøke kort som er forbundet med hverandre for å få oversikt over arbeidet som skal gjøres.

 Cards view
Cards view

Ledere kan også bruke prosjektpaneler: Rapporter basert på prosjektstyringsaktivitet kan gi ledere en forståelse av fordelingen av prosjekttyper. Dette kan bidra til å svare på spørsmål som: Hvor mange prosent av prosjektene våre bidrar til nye styrker, i forhold til prosenten av prosjekter som bare vedlikeholder produktenes funksjonalitet?

Portfolio-level boards

Prosjektporteføljeadministrasjon i LeanKit av Planview gir ledere et fugleperspektiv på hvordan organisasjonen går videre mot viktige initiativer. Arbeid på prosjekt- og teamnivå paneler fører opp mot kort på porteføljen. Dette panelet gir ledere og andre aktører en oversikt over hvordan organisasjonen utfører sine mål.

Paneler for porteføljenivå kan eller kan ikke brukes som tradisjonelle Kanban-paneler(det betyr at arbeid ikke kan strømme gjennom en prosess fra venstre til høyre). I stedet kan felt betegne avdelinger som er ansvarlige for å levere bestemte initiativer, eller andre mulige visualisering som er nyttig for ledere. Dette panelet kan også brukes som dashbord for å få et raskt bilde av fremdriften på kvartalsvise eller årlige mål, opprettet som en kalender med felt som representerer kvartaler eller måneder.

Siste tanker

Ved å koble til Kanban-paneler fra ulike nivåer av en organisasjon kan alle få det de trenger: Ledere kan se fra et fugleperspektiv på fremdriften av sentrale initiativer, ledere kan styre, prioritere og delegere arbeid på prosjektnivå, og de enkelte aktørene kan aktivt forvalte sine daglige oppgaver.

LeanKit fra Planview lar alle sammen være på samme side når det gjelder prioritet, status og mer, og dette muliggjør mer effektiv, samarbeidsrettet og målrettet arbeidsmåte i hele organisasjonen. Hold alle «laserfokusert» på maksimering av kundeverdien ved å utnytte styrken i prosjektporteføljebehandlingen i organisasjonen din.