Table of contents

Bedrifter blir ofte kontaktet med et bredt spekter av prosjekter, ledsaget av de ulike behovene og kravene til aktører. I disse situasjonene vil en solid prosjektporteføljestrategi føre til en høyere suksessrate

Planview PPM Pro

Innotas Cloud Portfolio Management solutions enables PMOs, IT managers, and CIOs to contribute more value to their organizations.

Watch the product demo • Planview PPM Pro

Fem viktige spørsmål å spørre din PPM leverandør

Use these thought provoking questions to evaluate IT PPM vendors and their solutions to choose the right solution

Les rapporten • Fem viktige spørsmål å spørre din PPM leverandør

Å spore flere aktive prosjekter, mens du holder deg informert om den samlede ytelsen på portefølje, er veldig utfordrende. Programvare for prosjektporteføljeadministrasjon gir organisasjoner et høyt globalt syn på fremdriften og bærekraftigheten til flere prosjekter.

Programvare for prosjektporteføljeadministrasjon kombinerer sky-konsepter med virksomhetsløsninger som hjelper organisasjoner med å jobbe mer effektivt ved å tilby flere nivåer av prosjektdata. PPM-programvare brukes av bedriftsledere, samt PMOer (Project Management Organizations) for å administrere prosjektporteføljer ved å bruke data som blir rullet opp fra mange forskjellige systemer til ett.

Programvare for prosjektporteføljeadministrasjon ble raskt vedtatt av IT- og programvareutviklingsorganisasjoner, men har flere fordeler for enhver type selskap eller organisasjon, inkludert:

 • Consulting agencies
 • Construction companies
 • Human resources departments
 • Financial institutions
 • Marketing and advertising agencies
 • IT-avdelinger
 • And other organizations

Fordelene ved å bruke PPM programvare

PPM er en enkel måte å evaluere forretningsmål opp mot nåværende og potensielle prosjekter ved å bruke nøkkelindikatorer, teamarbeid og sunn analysedata.

Den første beslutningen å gjøre er å investere i riktig type PPM-programvare. Etter å ha overgått den første barrieren, vil ledere og PMOer ikke ha problemer med å velge de beste prosjektene for å følge i fremtiden.

Robust reporting and analytics allows you to analyze portfolio and project performance for better decision-making.
Robust reporting and analytics allows you to analyze portfolio and project performance for better decision-making.

For organisasjoner som gir seg ut i en virtuell skog av prosjekter, er det viktig å ikke gå inn i skogen uten kompass. En effektiv PPM programvareløsning leder an ved å tilby:

 • Sentralisert organisatoriske målsettinger og mål
 • Et enkelt, men svært funksjonelt grensesnitt
 • Applications optimized for collaboration and communication
 • Flotte verktøy for å visualisere og organisere prosjekter
 • Robust reporting and analytics
 • Fleksibilitet og allsidigheten til å møte en rekke organisatoriske behov og aktørers krav

Neste avsnitt vil introdusere noen av de viktigste funksjonene i PPM-programvare som gjør det nyttig for nesten enhver bedrift eller organisasjon.

Hvorfor bruke programvare for administrasjon av produktporteføljer?

Det overordnede målet med PPM-programvare er å bistå ledelse og PMOer i bedre planlegging og beslutningsprosesser angående prosjektkostnad kontra fordeler. Disse kostnadene representerer penger som er tildelt for å gjennomføre kjernevirksomhetsmål som forventes å gi kvantifiserbar avkastning på investeringer. Kostnadene kan også illustreres av rutetabeller og teamressurser.

By setting the table with a global view of each project – including timelines, budgets and stakeholder demands – PPM software increases an organization’s ability to effectively meet core initiatives.

Dette gjelder for enhver bedrift eller organisasjon som tar på seg flere prosjekter, enten de kommer fra eksterne kilder eller inngår i interne tiltak.

Consolidate data with PPM software

Du kan generere varierte datasett som gir kraftfulle resultater for enhver bedrift som bruker programvare for prosjektporteføljeadministrasjon. Dette, støttet av velorganiserte team som bruker standardiserte metoder for innsamling og katalogisering av ulike data, hjelper organisasjoner til å holde seg informert uansett hvor mange prosjekter som forvaltes samtidig.

Ved å implementere en PPM programvare løsning, er informasjonen arrangert og arkivert på en meningsfull måte som driver fremdrift og skaper et rammeverk for realistiske synspunkter i prosjektets resultathistorie. Dette gjør at organisasjoner nøyaktig kan forutsi hvor mye innsats et prosjekt vil ta. Programvare eliminerer behovet for å samle data fra flere systemer ved å rulle det ut i ett sentralisert system der datasett er standardisert.

I stedet for å lagre viktige prosjektdata på flere steder, gir PPM-programvare prosjektporteføljeansvarlige et fokuseringspunkt for gjennomgang av data som de kan bruke til å lage prognosemodeller som er nyttige for å forutsi utfallet av et potensielt prosjekt. Dette gjør det lettere for prosjektledere å vurdere effektiviteten av en problemløsingsprosess når det oppstår feil.

Connect teams and stakeholders with PPM software

Borte er dagene av byråkratiske prosesser. I dette progressive forretningslandskapet er dagens motto enighet. Kreativitet og produktivitet trives med komplett team allokering.

PPM-programvare gir praktisk og relevant tilbakemelding om et prosjekt skal gå videre ved å sikre at alle er på samme side. Hovedvekten er sentrert på å støtte evnene til internt personell for å:

 • Fremme kommunikasjon for bedre produksjon
 • Holde gruppemedlemmer og aktører informert
 • Hjelpe bedre dokumentasjon for prosjektnotater og møteinformasjon
 • Gi tilbakemelding i sanntid
 • Bygg samarbeid gjennom eierskap av oppgaver og ansvarlighet

Når du har teammedlemmer som er i stand til å jobbe utenfor siloene og skaper replikerbare arbeidsflytprosesser, da ruller produksjonen ut på førsteplassen.

PPM (prosjektporteføljeledelse) programvare bidrar til å veilede organisasjoner på en slik måte at prosjektledere kan fokusere på individuelle oppgaver som er tildelt de utpekte team, mens ledelsen vurderer om ansatte blir utnyttet på de beste måtene for å møte overordnede organisasjonsmål.

PPM software allows project managers to focus on task assignment, while leadership ensures that teams are properly utilized.
PPM software allows project managers to focus on task assignment, while leadership ensures that teams are properly utilized.

Når organisasjonsmedlemmer kan opprettholde en sunn strøm av kommunikasjon med hverandre og deres aktører, kommer de viktigste indikatorene på arbeidsflyt tydeligere fram. Ved hjelp av disse indikatorene kan ledelse og PMOer lage retningslinjer for å evaluere hvert prosjekt. Med god planlegging kan prosjektporteføljeansvarlige identifisere prosjekter som overensstemmer med overordnede forretningsmål og problemer som potensielt kan føre til forsinkelser.

Gitt de sentrale funksjonene til PPM-programvare og dens innebygde allsidighet, hva er de viktige elementene en organisasjon bør se etter når du velger et prosjektporteføljeadministrasjonsverktøy?

Hva skal du se etter i en effektiv PPM-programvareløsning

Effektiv programvare for prosjektporteføljeadministrasjon inneholder noen grunnleggende funksjoner som gir brukerne optimaliserte verktøy for smartere beslutninger, for eksempel:

 • Nettskyer for bedre samarbeid og kommunikasjon
 • Et visuelt drevet, intuitivt og brukervennlig grensesnitt
 • Direkte rapportering, beregninger og analyser
Effective project portfolio management software includes functions that provide optimized tools for smarter decision-making, such as cloud computing for better collaboration, a visually-driven interface, and straightforward analytics.

Cloud-based management

Ved å ansette sky-basert databehandlingsverktøy, kan brukere få tilgang til informasjonen de trenger fra hvor som helst via Internett når som helst. Enten en prosess er på plass eller utvikling, gir PPM programvare sømløs integrasjon med hurtigoppsett og mobile tilgjengelighet. Fordelene distribueres lett over hele linja til hvert team.

Programvare for prosjektporteføljeadministrasjon styrker de allsidige databehandlingskapasitetene i skyen for å hjelpe organisasjoner å gå et skritt videre. PPM-programvare skaper et virtuelt landskap for å lagre organisasjonsinformasjon om hvert prosjekt på bordet, og tilbyr et nivå av dataanalyse og interaktivitet som holder teamene isolert.

PPM software creates a virtual landscape for storing organizational information regarding every project.
PPM software creates a virtual landscape for storing organizational information regarding every project.

Ved hjelp av prosjektporteføljehåndteringsverktøy kan ledere og PMOer ta bedre beslutninger om hvert prosjekt på bordet.

Workflow visualization

En visuell representasjon av en prosjektportefølje er et viktig komponent for alle PPM programvareløsning. Med muligheten til å visualisere hvor kollisjoner og kryssinger kan oppstå, oppmuntrer PPM-programvare til et feilfritt samarbeidsmiljø.

Tenk deg at du sitter ved hovedkvarteret for trafikkontroll i et byområde. Uten en detaljert skjerm som gir deg den visuelle oversikten over all trafikk inn og ut av et bestemt område, hva synes du ville skje?

 • Ulykker som kunne ha blitt forhindret
 • Kostbare flaskehalser som kaster bort ressurser
 • Tapt tid for å reparere hindringer
 • Misfornøyd pendlere

I verste fall vil disse problemene åpne slusene og gjør andre områder mer utsatt for lignende problemer.

Programvare for prosjektporteføljeadministrasjon fungerer som organisasjonens trafikkontrollsystem, og sikrer at bare de rette prosjektene kommer seg gjennom din dør. Dette, i sin tur reduserer sjansen for at flere problemer vil oppstå underveis fra unnfangelse til ferdigstillelse. Resultatet er mer effektive team og glade aktører.

Simple user interface

En enkel, men svært verdifull PPM programvare gir brukervennlighet – eller evnen til å samhandle med grensesnittet uten overdrevent mye trening. Programvaren skal forenkle en prosjektportefølje og samtidig være enkel å bruke.

Omfattende funksjonalitet og brukervennlighet forbundet med PPM programvare tillater brukerne å:

 • Fremskynde trening og læringsprosessen på alle nivåer i en organisasjon
 • Organisere prosjektene på en måte som er lett å forstå og administrere
 • Oppdatere informasjon og tildel menneskelige ressurser til riktige områder
 • Redigere raskt, å oppdatere og å dele rapporter, analyser og datadiagrammer
 • å tilby interne og eksterne tilganger uten komplikasjoner

Den mest effektive PPM programvaren tilbyr et høyt nivå av funksjonalitet og krever ikke avansert grad teknisk kunnskap.

Flere ressurser