• Støttetelefon

  •  Standard – Ja
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Innsending av forespørsler på nett

  •  Standard – Ja
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Tilgang til opplæringssenteret

  •  Standard – Ja
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Tilgang til kundefellesskap og kunnskapsbase

  •  Standard – Ja
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Tilgang til kundewebinarer

  •  Standard – Ja
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Utnevnt kundeservicerepresentant

  • Standard – Nei
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Kundestøtteleder

  • Standard – Nei
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Fjernrådgivningstjenester

  • Standard – Nei
  •  Premium Lite – Ja
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Månedlig saksgjennomgang

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Virtuelle vurderinger

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • Forretningsgjennomgang av ledelsen

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  •  Premium – Ja
  •  Elite – Ja
  • 24/7 kritisk telefonstøtte

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  • Premium – Nei
  •  Elite – Ja
  • Driftsvurdering

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  • Premium – Nei
  •  Elite – Ja
  • Vurdering av løsningsarkitektur

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  • Premium – Nei
  •  Elite – Ja
  • Mulighet for å legge til en teknisk kontoadministrator

  • Standard – Nei
  • Premium Lite – Nei
  • Premium – Nei
  •  Elite – Ja