Automatisk baslinje

Ställ automatiskt in en baslinje när du aktiverar ett utkastprojekt och skriv ett meddelande i projektets diskussionstråd.

About This App

Baselines are a useful method to track variance of updated plans from original or agreed plans.

Ställ automatiskt in en baslinje när du aktiverar ett utkastprojekt och skriv ett meddelande i projektets diskussionstråd.

The triggering criteria can be further configured to suit particular requirements.