Lean och Agile Kanban-programvara för företag för självständiga och integrerade team

Säg hejdå till förvirrande prisplaner och säg hej till ett enkelt upplägg. Nu får du alla kraftfulla LeanKit-funktioner till ett överraskande förmånligt paketpris.

1 prisplan. 100% funktionalitet.
Det börjar på 20USD per användare, per månad, faktureras årligen.
Registrera dig för en gratis provperiod för dig och ditt team Starta din provperiodProva LeanKit gratis i 30 dagar

Få allt du behöver för att få arbetet gjort och uppnå teammålen

Leankit har allt du och dina geografiskt utspridda grupper behöver för att hantera ert arbete.

Detta är vad du får
• Växla displayerbjudanden funktionslista

Definiera och visualisera din process

 • Obegränsade tavlor

  Skapa obegränsade Kanban-tavlor som hjälper dig att visualisera och hantera alla typer av arbete och arbetsflöden i din organisation.
  Ingår
 • Konfigurerbar tavelredigerare

  Skapa och redigera dina tavlor på språng med ett klick.
  Ingår
 • Vertikala fält och underfält

  Lägg till vertikala fält och dela upp dem i underfält efter behov så att de motsvarar stegen i din process.
  Ingår
 • Mallbibliotek för tavlor

  Använd vårt växande mallbibliotek för att enkelt skapa din första tavla eller för att få inspiration till en ny process.
  Ingår
 • Anpassade tavelmallar

  Spara dina taveldesigner som anpassade mallar så att du eller andra användare snabbt och enkelt kan skapa en ny tavla med en standardiserad process.
  Ingår
 • Tavelmallar med kort

  Kom i gång snabbare genom att skapa en tavelmall med förinstallerade kort.
  Ingår
 • Dubblera tavlorna

  Skapa en exakt kopia av en tavla för omedelbar användning eller för att arkivera en tavla för senare analys.
  Ingår
 • Importera tavlor

  Importera tavlor från andra team eller organisationer som använder ett annat LeanKit-konto (som exempelvis kunder eller partners som har relaterade arbetsflöden).
  Ingår
 • Tavelteckenförklaring

  Ge varje användare sammanhang snabbt med förklaring av arbetstyper och kortikoner baserat på din tavelkonfiguration.
  Ingår
 • Virtuella whiteboards

  Hantera arbete av alla typer och storlekar visuellt med LeanKits virtuella whiteboards. Ojämförlig flexibilitet hjälper dig att enkelt modellera vilken arbetsflödesprocess som helst, oavsett komplexitet.
  Ingår

 • Eftersläpningshantering

  Använd eftersläpningssektionen på varje tavla för att planera och organisera kommande arbete.
  Ingår
 • Arkivhantering

  Flytta alla kort som har slutförts eller kasserats till arkivdelen av varje tavla.
  Ingår
 • Skapa, redigera och flytta kort

  Använd kort för att representera arbetsposter och leveranser. Lägg till nya kort, redigera befintliga kort och dra och släpp enkelt kort över tavlan för att visa hur arbetet fortskrider mot slutförandet.
  Ingår
 • Korttyper och -färger

  Använd en ny uppsättning korttyper på varje tavla för att representera olika arbetskategorier (t.ex. uppgift, leverans, problem). Koppla samman varje korttyp med en specifik färg.
  Ingår
 • Beskrivningar och hyperlänkar

  Lägg till kortbeskrivningar för att ge fullständig arbetskontext och hyperlänkar till externa resurser efter behov.
  Ingår
 • Bifogade filer

  Ladda upp och bifoga nästan vilken typ av standardbild eller dokument som helst till dina kort. Filstorlekar och totala lagringsstorlekar listas för varje utgåva.
  Ingår
 • Importera / Exportera kortdata

  Importera eller exportera kortdata till eller från dina tavlor med ett kalkylblad (.csv)
  Ingår
 • Anpassade kortrubriker

  Använd anpassade kort-ID för att enkelt sortera och söka efter kort inom en tavla. Kort kan också kopplas samman med andra externa system med standardprefix, texter, länkar och siffror.
  Ingår
 • Anpassade kortfält

  Skräddarsy Leankit så att de uppfyller ditt företags behov genom att fånga upp ytterligare information i anpassade kortfält som är unika för din organisation eller ditt team.
  Ingår
 • Utskrivbara kort

  Ladda ned kort i utskrivbart format för att underlätta fysisk planering / planering för stort rum.
  Ingår

 • Flytta kort mellan tavlor

  Flytta kort till och från alla tavlor som du har listat som användare.
  Ingår
 • Koppla samman kort på samma tavla

  Dela upp arbete genom att koppla ett föräldrakort till barnkort på en tavla.
  Ingår
 • Visualisera sambanden

  Visualisera kortrelationer för att förstå och hantera beroenden mellan kort.
  Ingår
 • Koppla samman kort från flera tavlor

  Spåra och leverera arbete som spänner över flera team, processer och värdeströmmar genom att koppla samman relaterade arbetsposter.
  Ingår
 • Sammankopplade kortmätvärden

  Få en snabb ögonblicksbild av hur sammankopplade kort utvecklas med statistik över sammankopplade kort. Gå djupare för att bättre förstå vilka arbetsposter som kan vara i fara.
  Ingår
 • Anslutningar för flera föräldrakort

  Låt barnkort ha flera föräldrakort för att spåra beroenden samt knyta arbete till epics, milstolpar, leveranser, epics, projekt, initiativ osv.
  Ingår
 • Tavelnivåer

  Skala upp LeanKit över hela organisationen genom att gruppera tavlor i en fördefinierad hierarki.
  Ingår

 • Start- och slutdatum

  Ställ in det datum då varje arbetspost ska startas och/eller slutföras.
  Ingår
 • Blockerare

  Kommunicera visuellt om en arbetspost för närvarande är blockerad och anledningen till det. Anledningen till att blockeringen av ett kort tas bort kan också sparas.
  Ingår
 • Kortstorlek

  Använd fältet för kortstorlek för att registrera den uppskattade mängden arbete som kopplas till ett kort.
  Ingår
 • Kortprioritet

  Identifiera varje arbetsposts prioritet visuellt (låg, hög eller avgörande).
  Ingår
 • Tilldelning till flera användare

  Utse flera teammedlemmar som arbetar med ett kort. Ladda upp avatarer som visuellt motsvarar varje teammedlem som har tilldelats kortet.
  Ingår
 • Kortets historik

  Se en fullständig granskningsspårning av alla förändringar som har gjorts på ett kort.
  Ingår
 • Aktivitetsström

  Håll dig uppdaterad med alla åtgärder som vidtas på ditt teams tavla.
  Ingår
 • Taggar

  Tagga kort med nyckelord för att enklare kunna gruppera, söka, filtrera och rapportera om arbetsposter.
  Ingår
 • Global sökning

  Hitta snabbt ett kort på vilken tavla som helst, från vilken tavla som helst, och navigera till det kortet med ett enda klick. Förutom korttitel och beskrivning indexerar global sökning uppgiftstavlor och kommentarer och taggar externa ID och kort i eftersläpning eller arkiv.
  Ingår
 • Filter

  Filtrera kortvyer efter användare, förfallodatum, korttyp, korttag, prioritet, blockerare, ålder och anpassade ikoner för att markera specifika objekt.
  Ingår
 • Mina kort

  Visa och navigera snabbt till alla kort som du har tilldelats eller tecknats för, från vilken plats som helst inom LeanKit.
  Ingår
 • Uppgiftstavlor

  Anpassa uppgiftskort på dina uppgiftstavlor. Uppgiftstyper hjälper dig att hantera många typer av arbete inom varje kort.
  Ingår
 • Uppgiftstyper

  Anpassa uppgiftskort på dina uppgiftstavlor. Uppgiftstyper hjälper dig att hantera många typer av arbete inom varje kort.
  Ingår
 • Anpassade kortikoner

  Använd anpassade kortikoner med flexibel fältmärkning för att ytterligare kategorisera, filtrera och rapportera om ditt arbete.
  Ingår

 • Lead- och cykeltid

  Få förståelse för hur lång tid det tar att slutföra varje arbetspost, antingen från det att arbetet kommer in på tavlan eller från det att arbetet påbörjas. Denna information kan användas för att avgöra var arbetet går långsammare i din process.
  Ingår
 • Arbetsfördelning

  Få förståelse för varje teammedlems arbetstilldelning, processteg, arbetstyp, prioriteringsnivå för varje arbetstyp och genom ett specifikt arbetstypattribut.
  Ingår
 • Tilldelad användare

  Identifiera de individer eller uppsättningar av kompetenser som är överbelastade, förstå kapaciteten hos nyckelresurser och se var det kan behövas ytterligare resurser.
  Ingår
 • Kumulativt flöde och utbränning

  Se hur smidigt arbetet flödar genom din process och avgör om teamet kan slutföra sin nuvarande arbetsbörda till ett visst datum.
  Ingår
 • Processeffektivitet

  Mät när arbetet i kön växer i procent av det totala pågående arbetet (WIP). Avgör var arbete troligen sitter fast i en kö och undersök också vad som kan göras för att arbetet ska flyta på igen.
  Ingår
 • Nedbränt

  Få förståelse för om du är i fas för att slutföra allt planerat arbete i slutet av din sprint och se effekterna av oplanerat arbete. Användbart för team som praktiserar Scrum och Scrumban.
  Ingår
 • Undantag

  Identifiera arbetsposter som är blockerade, inaktuella eller försenade i realtid, så att du kan gripa in proaktivt för att hålla viktiga leveranser på rätt spår.
  Ingår
 • Planerad procentandel slutförd

  Få förståelse för hur tillförlitligt ditt team håller sig till planerade leveransdatum genom att se hur hög procentandel arbete som har slutförts tidigt, i tid och sent. Användbart för team som använder planerade slutdatum för att schemalägga sitt arbete.
  Ingår
 • Avancerad rapportering

  Få åtkomst till dina Leankit-data i ett verktyg för omvärldsanalys som du själv väljer, så att du kan uppfylla din organisations unika behov inom rapportering.
  Ingår
 • Korthälsa

  Snabba inblickar i varje arbetspost. Förstå enkelt fastslaget slutdatum och sannolikheten för leverans i tid baserat på historiska resultat.
  Ingår

 • Fältpolicyer

  Säkerställ processenhetlighet i hela ditt team. Definiera och lägg till policyer till rätt fält och hovra sedan över fältets informationsikon för att läsa policyn.
  Ingår
 • Begränsningar för pågående arbete (Work in Process, WIP)

  Fastställ begränsningar för antalet kort som kan placeras på en bana eller underbana på din tavla, eller definiera antalet poster som kan tilldelas varje teammedlem.
  Ingår
 • Överträdelser och åsidosättande av pågående arbete

  Se omedelbart när WIP-gränserna har överskridits. Om det är nödvändigt kan du manuellt åsidosätta WIP-gränserna och spåra orsaken.
  Ingår
 • Sunda tavlor

  Visuella insikter inbyggda i varje tavla. Förstå processhinder och förstå hur aktuella resultat jämförs med historiska.
  Ingår

 • Support för mobil webbläsare

  Håll kontakten med ditt arbete när som helst, var som helst med LeanKit i webbläsaren på din mobila enhet.
  Ingår
 • @mentions

  Använd @mentions i kortbeskrivningen, kommentarer och blockeringsanmärkningar för att meddela teammedlemmarna om uppdateringar.
  Ingår
 • Kortprenumerationer

  Prenumerera på ett kort för att få meddelanden via e-post eller RSS-flöde när ett kort uppdateras.
  Ingår
 • Kommentarstrådar

  Hantera och spåra kommunikation som är relaterad till ett specifikt kort med hjälp av kommentarer.
  Ingår
 • Skicka kommentarer med e-post

  Använd e-post för att enkelt lägga till en kommentar till ett kort genom att svara direkt på ett e-postmeddelande.
  Ingår
 • Prenumerationer på tavlor och fält

  Prenumerera på en tavla eller ett fält för att få meddelanden via e-post eller RSS-flöde för att spåra kortaktiviteter på en tavla eller inom ett visst fält.
  Ingår

 • SSL-kryptering

  Erbjuder privat applikationssäkerhet enligt branschstandard.
  Ingår
 • Rollbaserad säkerhet på tavelnivå

  Kontrollera åtkomst till specifika kort baserat på användarroller och begränsa de åtgärder en användare kan utföra – som att skapa, redigera och flytta kort, ställa in och ändra gränser för pågående arbete och ändra tavellayouten. Tillgängliga roller är ingen åtkomst, användare, läsare, chef och administratör.
  Ingår
 • Exportera tavelhistorik

  Få en fullständig granskningsspårning av hur arbetet slutfördes. Historiska data som spårar alla förändringar på ett kort samt data kan exporteras för ytterligare analys.
  Ingår
 • Förbättrad säkerhetsadministration

  Förbättra dina säkerhetsalternativ med möjlighet att ställa in policyer för kontolåsning och andra detaljerade säkerhetsinställningar.
  Ingår
 • Mängdanvändaradministration

  Administrera enkelt behörigheter för flera användare på flera tavlor.
  Ingår

 • Agile leveransintegrationer för team

  Anslut Agile-team med hjälp av olika utvecklingsverktyg för att förbättra samarbetet samt påskynda värdeleveransen i hela företaget.​
  Ingår
 • Integrationer för företagsapplikationer​

  Integrera Planview Leankit med dina befintliga företagsapplikationer, inklusive PPM, ITSM och mer.​
  Ingår
 • Öppet API

  Använd Planview Leankits öppna API för att konfigurera anslutningar till andra programvarusystem som Microsoft Power BI, Tableau och mer.​
  Ingår
 • API för användarhantering

  Kontoadministratörer kan undvika manuell användarhantering genom att använda vår API eller SCIM 1.1-kompatibla integration för att ansluta till befintliga identitetshanteringsverktyg.
  Ingår
 • SSO

  Visualisera kortrelationer för att förstå och hantera beroenden mellan korten. ”Integrera med ditt SAML-baserade SSO-verktyg för att stödja enkel inloggning och effektivisera användarhanteringen.
  Ingår

Anslut de appar du använder varje dag ​


Accelerate delivery and improve the flow of information between teams by integrating Planview LeanKit with the apps you use every day.​

 • • Jira
 • • Broadcom Rally Software
 • • Microsoft Azure DevOps
 • • digital.ai
 • • ServiceNow
Fler integrationer med Leankit

Utvärdera Leankit kostnadsfritt i 30 dagar

Du förbinder dig inte till något, och inget kreditkort krävs

Start Your TrialTry LeanKit free for 30 days • Planview planview-leankit