Vi presenterar

Kanban-tavlor online

Se den övergripande bilden

LeanKits Kanban-anslagstavlor online för Lean och Agila team hjälper er att visualisera ert arbetsflöde och att börja se saker ni aldrig sett förut.

Prova LeanKit gratis Fullt fungerande 30-dagars provversion
 • Bygg visuella processmodeller på några minuter

  • Skapa fält som motsvarar steg i ditt arbetsflöde och låt kort få representera arbetsposter.
  • Dra och släpp kort genom fälten när arbete rör sig från ett stadium till ett annat.
  • Se enkelt status för allas arbete på en Kanban-tavla eller flera tavlor.
 • Identifiera och lindra flaskhalsar

  • Visualisera ledtrådar som blockerade poster, långa köer och tomma utrymmen.
  • Se ledande indikatorer på problem innan de inträffar.
  • Agera snabbt och förebygg förseningar.
 • Förbättra resultatet och minska slöseriet

  • Gör snabba och enkla ändringar i din process och ditt arbetsflöde.
  • Definiera nya fält, ändra storlek, dra och dela upp dem i underfält för att hantera begränsningarna i Work-In-Process.
  • Modellera uppdelning av uppgifter, delflöden och bearbeta handoff enkelt

Se hur LeanKit fungerar!


• Video: Produktdemo för LeanKit on demand Video: Demo för LeanKit on demand-produkt Se nu: Klicka för att titta på en on-demand-produktdemo för Leankit.

Se hur LeanKit stöder implementeringen av Leans principer, praxis och arbetsmetoder i alla affärsfunktioner för att hjälpa organisationer att skapa en miljö med kontinuerlig förbättring och innovation för att leverera kundvärde snabbare. Genom att visualisera ditt arbete när det flödar genom din process ger LeanKit en storbildsförståelse av arbetet som hjälper team att arbeta tillsammans mer effektivt.

Kanban-tavlor online

är bara en av LeanKits kraftfulla funktioner


Det är lätt att få jobbet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen som gör det möjligt för både fasta och tillfälliga projektledare att planera och utföra arbetet tillsammans med sina grupper.

 • Visualisering av process och arbete

  Hantera arbetet visuellt genom att använda Kanban-tavlor som ger dig flexibiliteten att enkelt modellera vilken arbetsflödesprocess som helst, oavsett hur komplex den är

 • Kanban-tavlor online

  LeanKits Kanban-anslagstavlor online för Lean och Agila team hjälper er att visualisera ert arbetsflöde och att börja se saker ni aldrig sett förut.

 • Arbetsstatus i realtid

  Dra och släpp kort över banor på en tavla med anpassade kategoriseringsetiketter som representerar olika typer av arbeten när du vill dela de allra senaste framstegen

 • Identifiera leveransrisker

  Kommunicera blockerat arbete visuellt och identifiera flaskhalsar i processen för att säkerställa att parametrar som utgör risker för flödet åtgärdas så snabbt som möjligt

 • Arbetskopplingar över gruppgränserna

  Bryt ner och distribuera kopplat arbete över grupperna som visualiserar över- och underordnade relationer för att enkelt kunna granska konsoliderad statistik och potentiella problem

 • Begränsningar för pågående arbete (Work in Process, WIP)

  Fastställ begränsningar för antalet kort som kan placeras på en bana eller underbana på din tavla, eller definiera antalet objekt som kan tilldelas varje gruppmedlem

 • Planering och leverans av arbete

  Använd en backlogg inom varje tavla för att planera, organisera och prioritera kommande arbete, utföra pågående arbete och flytta det fram mot slutförandet och värdeleveransen

 • Komplex processkartläggning

  Skapa nya eller redigera befintliga tavellayouter genom att dela upp banor i flera steg med horisontella banor som representerar olika arbetsflöden på samma tavla

 • Mallar för Kanban-tavlor

  Använd förberedda tavelmallar för att skapa arbetstavlorna du startar med, eller skapa din egen anpassade mall för upprepningsbara processer

 • Synliga processpolicyer

  Säkerställ att processen är konsekvent i hela gruppen: lägg till, uppdatera och dela definierade policyuppgifter för alla banor/steg i värdeflödet

 • Arbetsobjektets hälsa och historik

  Se en komplett verifieringskedja med alla förändringar som ett kort har genomgått, inklusive brott mot WIP-begränsningar och uppgifter om blockeringar/avblockeringar, banrörelser och tilldelade användare

 • Lean- och Agile-mätvärden

  Använd inbyggda mätvärden för att bedöma lagprestanda, fatta sunda strategiska beslut och främja kontinuerlig förbättring utan att störa teamets produktivitet

 • Mål och nyckelresultat

  Identifiera vilka mål ni ska följa på varje nivå i organisationen och lägg fokus på mätbara resultat

 • Instant Coffee

  Anslut och samarbeta i realtid med en inbyggd virtuell anslagstavla med stöd för Lean Coffee, inkrementell planering, retrospektiv och mycket mer

 • Avancerade rapporteringsfunktioner

  Få åtkomst till dina Planview Leankit-data i ett verktyg för omvärldsanalys som du själv väljer, så att du kan uppfylla din organisations unika behov inom rapportering

 • Företagsintegrationer

  Integrera Planview LeanKit med dina existerande företagsapplikationer, inklusive Agile-planering, problemspårning och testning, PPM, ITSM och servicelinjeverktyg.

 • Sökning och filtrering

  Hitta och navigera snabbt till kort på vilken tavla som helst, och filtrera visningarna per användare, förfallodatum, korttyp, tagg, prioritet och anpassade ikoner när du vill fokusera på specifika objekt

 • Data i anpassade fält

  Skräddarsy tavlor så att de uppfyller ditt företags behov genom att fånga upp ytterligare information i anpassade kortfält som är unika för din grupp

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder Leankit

 • Collaboration & Notifications

  Keep card comment threads and @mentions in context, attach docs and details for easy sharing. Subscribe to notifications for the latest info.

 • Card Scoring

  Easily provide transparency and confidence around priorities by ranking work on the dimensions that matter most to you and your teams.

Se fler funktioner

Koppla till applikationer som du redan använder


Integrera dina existerande företagsapplikationer så att information kan fortsätta flöda mellan grupper och leveranser kan snabbas upp genom hela värdeflödet. Företagsintegrationer erbjuder helautomatisk, dubbelriktad synkronisering.

 • • Jira
 • • ServiceNow
 • • Visual Studio
 • • Salesforce
 • • Slack
 • • GitHub
More Projectplace Integrations

Utvärdera Leankit kostnadsfritt i 30 dagar

Du förbinder dig inte till något, och inget kreditkort krävs

Start Your TrialTry LeanKit free for 30 days • Planview planview-leankit