Logga in

Populära sökningar

Vi presenterar

Kanban-tavlor online

See the big picture

LeanKits Kanban-anslagstavlor online för Lean och Agila team hjälper er att visualisera ert arbetsflöde och att börja se saker ni aldrig sett förut.

Try LeanKit FreeFully-functional 30-day trial
 • Build visual process models in minutes

  • Create lanes to represent the stages in your workflow and note cards to represent work items.
  • Drag-and-Drop the cards through the lanes as work moves from one stage to another.
  • Easily see the status of everyone’s work in one Kanban board or across boards.
 • Identify and alleviate bottlenecks

  • Visualize cues like blocked items, long queues, and empty spaces.
  • See leading indicators of problems before they happen.
  • Act fast and prevent delays.
 • Improve performance and reduce waste

  • Making quick and easy changes to your process and workflow.
  • Define new lanes, resize, drag, and divide them into sub-lanes to manage Work-In-Process limits.
  • Model task breakdowns, sub-flows, and process handoffs with ease

See LeanKit in action!


Video: LeanKit on-demand product demo Video: LeanKit on-demand product demo Watch Now: Click to access a LeanKit on-demand product demo.

Watch how LeanKit supports the implementation of Lean principles, practices, and work methodologies across all business functions, to help organizations create an environment of continuous improvement and innovation to deliver customer value, faster. By visualizing your work as it flows through your process, LeanKit provides a big-picture understanding of the work that helps teams work together more effectively.

Kanban-tavlor online

is just one powerful LeanKit feature


Det är lätt att få jobbet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen som gör det möjligt för både fasta och tillfälliga projektledare att planera och utföra arbetet tillsammans med sina grupper.

 • Visualisering av process och arbete

  Hantera arbetet visuellt genom att använda Kanban-tavlor som ger dig flexibiliteten att enkelt modellera vilken arbetsflödesprocess som helst, oavsett hur komplex den är

 • Kanban-tavlor online

  LeanKits Kanban-anslagstavlor online för Lean och Agila team hjälper er att visualisera ert arbetsflöde och att börja se saker ni aldrig sett förut.

 • Arbetsstatus i realtid

  Dra och släpp kort över banor på en tavla med anpassade kategoriseringsetiketter som representerar olika typer av arbeten när du vill dela de allra senaste framstegen

 • Identifiera leveransrisker

  Kommunicera blockerat arbete visuellt och identifiera flaskhalsar i processen för att säkerställa att parametrar som utgör risker för flödet åtgärdas så snabbt som möjligt

 • Arbetskopplingar över gruppgränserna

  Bryt ner och distribuera kopplat arbete över grupperna som visualiserar över- och underordnade relationer för att enkelt kunna granska konsoliderad statistik och potentiella problem

 • Begränsningar för pågående arbete (Work in Process, WIP)

  Fastställ begränsningar för antalet kort som kan placeras på en bana eller underbana på din tavla, eller definiera antalet objekt som kan tilldelas varje gruppmedlem

 • Planering och leverans av arbete

  Använd en backlogg inom varje tavla för att planera, organisera och prioritera kommande arbete, utföra pågående arbete och flytta det fram mot slutförandet och värdeleveransen

 • Komplex processkartläggning

  Skapa nya eller redigera befintliga tavellayouter genom att dela upp banor i flera steg med horisontella banor som representerar olika arbetsflöden på samma tavla

 • Mallar för Kanban-tavlor

  Använd förberedda tavelmallar för att skapa arbetstavlorna du startar med, eller skapa din egen anpassade mall för upprepningsbara processer

 • Synliga processpolicyer

  Säkerställ att processen är konsekvent i hela gruppen: lägg till, uppdatera och dela definierade policyuppgifter för alla banor/steg i värdeflödet

 • Kontextuellt samarbete

  Håll kommunikationen inom kontexten med trådar som innehåller kommentarer om tavlor och @mentions, bifoga dokument eller bilder till kort och dela med dem du samarbetar med

 • Arbetsobjektets hälsa och historik

  Se en komplett verifieringskedja med alla förändringar som ett kort har genomgått, inklusive brott mot WIP-begränsningar och uppgifter om blockeringar/avblockeringar, banrörelser och tilldelade användare

 • Lean-analyser

  Spåra och mät hur snabbt arbetet rör sig genom processen genom att använda ledtids- och cykeltidsmått för att identifiera möjligheter till meningsfulla förbättringar

 • Flödesanalyser

  Se hur arbetet flödar genom din process, och fastställ hur detta påverkar slutförandedatumen. Lokalisera sedan på vilken punkt arbete har fastnat i en kö så att du kan avhjälpa detta och få igång flödet igen

 • Analyser av Agile-grupper

  Få insikt i om planerat sprintarbete håller kursen mot måluppfyllandet, se vilken effekt oplanerat arbete har och hur troligt det är att planerade leveransdatum hålls

 • Avancerade rapporteringsfunktioner

  Få åtkomst till dina Planview Leankit-data i ett verktyg för omvärldsanalys som du själv väljer, så att du kan uppfylla din organisations unika behov inom rapportering

 • Företagsintegrationer

  Integrera Planview LeanKit med dina existerande företagsapplikationer, inklusive Agile-planering, problemspårning och testning, PPM, ITSM och servicelinjeverktyg.

 • Sökning och filtrering

  Hitta och navigera snabbt till kort på vilken tavla som helst, och filtrera visningarna per användare, förfallodatum, korttyp, tagg, prioritet och anpassade ikoner när du vill fokusera på specifika objekt

 • Riktade meddelanden

  Prenumerera på tavlor, banor och/eller kort, och få e-postaviseringar om alla förändringar som sker med kortet

 • Data i anpassade fält

  Skräddarsy tavlor så att de uppfyller ditt företags behov genom att fånga upp ytterligare information i anpassade kortfält som är unika för din grupp

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder Leankit

Se fler funktioner

Koppla till applikationer som du redan använder


Integrera dina existerande företagsapplikationer så att information kan fortsätta flöda mellan grupper och leveranser kan snabbas upp genom hela värdeflödet. Företagsintegrationer erbjuder helautomatisk, dubbelriktad synkronisering.

 • Jira
 • ServiceNow
 • Visual Studio
 • Salesforce
 • Slack
 • GitHub
Fler integreringar med Projectplace

Utvärdera Leankit kostnadsfritt i 30 dagar

Du förbinder dig inte till något, och inget kreditkort krävs

Kom igång med din testperiod Utvärdera Leankit kostnadsfritt i 30 dagar