Projectplace

Fildelning och dokumenthantering

Förenkla samarbete i grupper

Fildelning och dokumenthantering som är nära integrerad med branschledande lösningar för hantering av projekt och portföljer.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Dokumenthantering och samarbete är enkelt med Projectplace

  Se till att alla berörda parter har den information de behöver med verktygen för fildelning och dokumenthantering i Projectplace.

  Snabb tillgång till rätt dokumentversion är avgörande för att kunna förverkliga planerna. Med Projectplace är det lätt: här kombineras ett mycket säkert dokumentarkiv, samarbetsfunktioner och kraftfulla verktyg för dokumentdelning för att effektivisera:

  • Du kan dela med dina projektmedlemmar och med personer utanför teamet – även om de inte använder Projectplace
  • Stark dokumentversionskontroll med återställning
  • Djupgående granskningsfunktioner för att samla in återkoppling
  • Dokumenthistorik och funktioner för att spåra ändringar
  • Granulära åtkomsträttigheter och begränsningar som är lätta att administrera
  • En hög säkerhetsnivå som skyddar dokumenten
  • Möjligheten att länka dokument till kort och aktiviteter, så att själva utförandet håller kursen
 • Dela och samarbeta enkelt så att projektet blir ännu mer framgångsrikt

  Med Projectplace kan du samarbeta på många olika sätt med hjälp av dokument. Att dela dokument är ett av de bästa sätten att kommunicera över grupper och geografiska områden när projektet skapas, när arbetet pågår, när ledningen ska informeras och under analysen efter att projektet avslutats.

  Dela dokument med teammedlemmar och med andra personer inom företaget som har relevant information att bidra med under granskningscyklerna. Du kan till och med bjuda in externa personer som inte använder Projectplace för att samarbeta med dig. Projectplace effektiviserar delningen genom att göra den möjlig i praktiskt taget alla skeden:

  • Filväljare: Du kan snabbt bifoga dokument till projektet, direkt från din dator eller från Drive, Dropbox, Box, OneDrive, eller SharePoint. Dokument eller länkar till dokument kan placeras direkt i Projectplace dokumentarkiv, eller så väljer du att associera dem med ett Kanban-kort för projektet, eller med en aktivitet i ett Gantt-schema.
  • Dela en länk: Eftersom dokument i Projectplace sparas till det mycket säkra centrala dokumentarkivet får de var sin unika länk. Du skickar denna länk till projektmedlemmar via e-post, dokument eller någon annan digital kommunikationsform. Du kan till och med referera till länken i direktsamtalen som du ser i arbetsutrymmet för dokument.
  • Avisering i kommentar: Med funktionen “@ref”, som finns tillgänglig i dokument och i Kanban-kort, kan gruppmedlemmar meddela varandra om dokument som nyligen har lagts upp eller ändrats.
  • E-posta dokument: Från dokumentets arbetsyta e-postar du enkelt ett eller många dokument till personer som spelar en central roll i projektet.
  • Granskning: En speciell typ av delning i form av en begäran som kan skickas till alla berörda parter för effektiviserad dokumentgranskning och återkoppling.
  • Projektets webbplats: Här publiceras dokument för allmän åtkomst på en extern projektwebbplats vilket ger alla berörda parter ökad tillgänglighet till dokumenten.

  Denna webbaserade fildelning kontextualiserar dokument för utförande genom att hålla dem kopplade till aktiviteten som gruppmedlemmarna utför samtidigt som överföringen av viktig information över organisatoriska och geografiska gränser snabbas upp.

 • Skydda dokument med Projectplace

  Det centrala dokumentarkivet är en säker plats att dela dokument från. Med hjälp av arkivet är det även enkelt att skapa mappar på ett sätt som passar ditt team och era projekt. Om du använder en intuitiv mapphierarki kan du vara exakt så detaljerad som du behöver. Du kan skapa komplexa kataloghierarkier för de dokument som ska hjälpa dig att driva fram beslut för dina projekt.

  Ladda upp alla dokument som är viktiga för projektet:

  • Microsoft Office-dokument
  • Videofiler
  • Bilder
  • Adobe PDF-filer
  • CAD-ritningar
  • Praktiskt taget alla filer som du behöver för ditt projekt kan laddas upp till Projectplace centrala dokumentarkiv

  Använd filter i filstrukturvyn för att se vilka dokument som granskas eller som har ändrats nyligen, eller klicka på en fil för att se alla dokument som den innehåller, så får du en överblick över viktiga metadata om varje dokument:

  • Den senaste versionen som är tillgänglig
  • Om ett dokument har slutförts
  • Om det är låst för redigering eller uppladdningar
  • Om det granskas
  • Hur många kommentarer dokumentet har fått

  Du kan använda ett aktuellt dokumentarkiv som mall för nya arkiv, och låta allt från strukturer till faktiska dokument ingå, vilket blir tidsbesparande i framtiden. Ett annat alternativ är att exportera filstrukturvyn till Microsoft Excel för granskning och diskussion.

 • Kontrollera dokumentåtkomst

  Åtkomsträttigheter till dokument är viktiga för att dina projekt ska fortsätta löpa på smidigt. Att låta alla berörda parter få åtkomst till och redigera samtliga dokument kan sakta ner utförandet, och för viss information gäller bara läsbehörighet. Somliga medlemmar behöver fullständiga läs- och skrivrättigheter medan andra bara behöver läsbehörighet. Det kan kännas komplicerat om man inte har rätt verktyg.

  Dokumentdelningsverktygen i Projectplace förenklar kontrollerna av åtkomsträttigheter. Du hittar dem i det centrala dokumentarkivet, och du kan göra inställningar för arkivet i sin helhet eller vara precis så komplex som du själv vill, mapp för mapp, med bara ett klick med musen.

  Du kan tryggt fortsätta arbeta med ditt projekt och tillåta dokumentdelning i förvissning om att du har angett vem som kan se och redigera enskilda dokument. Detta tillför ytterligare ett säkerhetslager till dina projekt, och det bidrar till att snabba upp dina planer.

 • Håll koll på versionskontrollen

  Versionshantering är en central del av fildelning och dokumenthantering. Att hitta den senaste versionen av ett dokument är centralt för projektets genomförande. Ju mer samarbetsinriktad din miljö är, desto fler utmaningar tenderar denna uppgift att innehålla. Projectplace erbjuder verktyg som förenklar versionskontrollen, och de aktiveras som standard för alla dokument inom det centrala dokumentarkivet. Dessa verktyg möjliggör bland annat följande funktioner:

  • Versionsgenerering: Varje gång ett dokument uppdateras genereras en ny version av dokumentet, och för att man enkelt ska kunna hitta rätt version får den nya versionens filnamn ett högre nummer. Detta sker automatiskt och kräver inga åtgärder av en teammedlem.
  • Automatisk utcheckning/incheckning: När en teammedlem redigerar ett dokument visas det som utcheckat i arkivet så att det inte kan redigeras av en annan användare innan det har checkats in igen. Teammedlemmarna ombes att lämna kommentarer vid incheckningen så att andra får information om de ändringar som gjorts och om varför man har gjort dem.
  • Historik: Med versionshanteringskontrollerna kan man få en listvy över alla versioner av ett dokument, och därmed dokumentets historik med samtliga versioner. Med denna funktion ser man när en ändring gjordes och vem som gjorde den.
  • Återställningskopia: Du kan också återställa till äldre versioner av ett dokument vid meddelade förändringar, om du inser att redigeringen har blivit fel eller om något annat problem uppstår.
 • Förenkla dokumentgranskning

  Dokumentgranskning är en av de viktigaste funktionerna för dokumentsamarbete under projektets genomförande. Projectplace applikation för fildelning online effektiviserar denna funktion för dig.

  Du kan bjuda in vem som helst att granska, och Projectplace kommer att samla in återkopplingen på ett strukturerat och användbart sätt. Kommentarer från alla granskare samlas på ett enda ställe, och du kan hålla reda på vem som redan har svarat och vem som behöver en påminnelse. Du kan välja om du vill att granskarna ska redigera dokumentet eller om du bara behöver allmänna kommentarer och om dokumentet ska vara låst.

  Under granskningen kan dokumentet inte ändras av någon som inte deltar i granskningen. I det centrala dokumentarkivet markeras alla dokument som är föremål för granskning med en granskningsikon. Du kan även filtrera så att du ser alla pågående granskningar i projektet.

  Så här fungerar granskningsfunktionen:

  • Öppna dokumentet
  • Klicka på Skicka för granskning, och skicka det till din grupp eller till andra
  • Du anger deadlines och berättar vilka åtgärder som behövs: kommentarer, redigering, godkännande, etc.
  • Spåra förloppet och skicka påminnelser om det behövs
  • När granskarna är klara med sitt arbete kan du se den samlade återkopplingen i avsnittet Granskningar
  • Genomför återkopplingen vid behov
  • Spara dokumentet –det sparas automatiskt som en ny version. Skriv kommentarer till versionen som du kan använda som påminnelser längre fram
  • Nu är du klar!

  Denna metod snabbar upp granskningsprocessen, hjälper dig säkerställa att allas åsikter kommer med och eliminerar det tidskrävande arbetet med att samordna redigeringar.

Fildelning och dokumenthantering

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Testa gratis Projectplace programvara för hantering av samarbetsprojekt

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick