Projectplace

Projektutbud

Förbättra projektportföljens prestanda

Projektportföljer som är nära integrerade med branschledande lösningar för projekt- och portföljhantering.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Driv fram bättre prestanda över projekt

  Verktyg för hantering av projektutbud är centrala för alla organisationer som behöver insyn i samtliga sina projekt, för att på så sätt förstå hur medarbetarna utför projektarbetet, och för att driva fram bättre beslutsfattande som kommer att optimera prestandan.

  Med Projectplace projektutbud kan du organisera liknande projekt på ett och samma ställe, och på ett konsekvent och enkelt sätt tillhandahålla konsoliderad rapportering mot hela utbudet till alla berörda parter. Intressenter från alla delar av organisationen kan enkelt och snabbt göra följande:

  • Spåra prestandan hos de projekt som är viktiga för dem
  • Skilja ut de projekt som kan behöva åtgärdas, eller potentiella flaskhalsar
  • Identifiera de toppresterande medarbetarna eller resurserna som används i alltför hög utsträckning

  Möjligheten att organisera projekt i utbud och spåra samt hantera deras prestanda på ett konsekvent sätt leder till förbättrad optimering av projekt samt av medarbetare och ekonomiska resurser över hela organisationen.

 • Få kunskap och rapportera

  Projectplace PPM-verktyg förenklar rapporteringen av projektens status. Varje projekt har en rapporteringsflik som projektledarna kan använda för att tillhandahålla allt som behövs med enkla klick och kommentarsrutor. Detta säkerställer att alla inblandade får en konsekvent bild av projektets hälsostatus och framsteg, och man slipper samla in enorma mängder data i sista minuten varje kvartal när ledningen behöver få veta vad som händer.

  Hanteringen av projekt och portföljer stöds även genom att portföljadministratörerna får möjlighet att välja hur ofta dessa statusuppdateringar ska se. Projektledarna får ett e-postmeddelande när det är dags att slutföra uppdateringarna. Tillsammans presenterar projektstatusrapporterna en bild av hela projektportföljens hälsostatus med koncisa sammandrag som är enkla att se och förstå.

  För att förstå vilka projekt som kan utgöra problem i framtiden kan du enkelt borra ner med bara ett klick eller använda den robusta sökfunktionen. Se när en portfölj uppdaterades senast, vem som är projektledare, vilka projektprioriteringar som gäller och KPI:er för projekten.

  Med ett klick laddar du enkelt ner projekt- och utbudsrapporter i form av Word-dokument med lättlästa sammandrag. Detta är ett idealiskt alternativ inför stora möten, när du ska hålla presentationer för ledningen eller helt enkelt för att föra en historisk logg.

 • Utveckla din upplevelse med Power BI

  Med Projectplace blir upplevelsen av portföljrapporteringen ännu mer mångfacetterad när du utnyttjar integrationen med Microsoft Power BI för att göra en djupdykning och se mer information om dina projekt och om portföljen. Med Projectplace innehållspaket för Power BI kan du interaktivt se viktig projektstatistik, ta reda på vilka de mest aktiva och produktiva teammedlemmarna är och identifiera projekt samt portföljer som befinner sig i riskzonen.

  Du kan utvidga den användningsfärdiga instrumentpanelen och rapporterna för att få fram de insikter som är viktigast för dig,eller utforma exakt de rapporter som du behöver. Med Projectplace och Power BI är det enkelt. Med Power BI är det lätt att borra ner i analyserna och att gå från överskådliga visningar ner till de enskilda siffrorna som skapade dessa visningar.

  Eftersom det är ett webbaserat verktyg kan du se dessa Power BI-dashboards var du än befinner dig, och även berörda parter utan Projectplace-konton kan se analyserna.

 • Spåra det som är viktigt: nyckeltal

  Projektutbudshanterare, administratörer, projektledare, intressenter i ledningen: var och en av dessa grupper har sina speciella dagliga krav, samtidigt som de arbetar mot samma företagsmål. Mätningar av projekt- och utbudsprestanda samt tidsfrister måste fastställas och spåras för att säkerställa att framgångarna både är definierade och möjliga att uppnå.

  Med projektutbuden i Projectplace kan utbudsadministratörerna snabbt och enkelt fastställa nyckeltal för samtliga projekt. Applikationen innehåller användningsfärdiga bästa praxis-nyckeltal som till exempel:

  • Projektstatus
  • Budget
  • Faktiska kontra planerade kostnader
  • Potentiella besparingar
  • Risk
  • Kvalitet
  • Time
  • Milstolpar
  • Arbetskraft
  • Och många fler

  Många organisationer har anpassade prestandaindikatorer som ofta är baserade på deras branscher, på ekonomiska drivkrafter och andra uppgifter. Med Projectplace är det därför enkelt att skapa egna KPI:er som helt och hållet kretsar kring de egna organisatoriska behoven, eller till och med kring projektbehoven.

  När du har valt de användningsfärdiga och anpassade nyckeltalen kan du enkelt justera dem, lägga till och ta bort enligt dina egna behov, så att du får en uppsättning nyckeltal som hjälper berörda parter att fokusera på det som är viktigt. Du kan även arbeta med olika uppsättningar av nyckeltal för olika utbud.

  Det är även möjligt att se trenden för ett nyckeltal i takt med att projektet framskrider. Du bedömer snabbt om ett visst nyckeltal behöver extra uppmärksamhet, och för varje enskilt nyckeltal ser du förändringar, risker och förhållanden som måste åtgärdas skyndsamt.

  Nyckeltal kan delas in i sex olika typer:

  • Datumbaserade
  • Ekonomiska
  • Numerära
  • Status
  • Välj/plocklista
  • Textbaserad/anpassad

  Med hjälp av denna sortering kan de som tittar på rapporteringen snabbt sortera efter rapporttyp.

  Nyckeltal kan dessutom sorteras in i en av tre kategorier:

  • Budget
  • General
  • Avvikelser

  Dessa tilldelningar är färgkodade, och statussammanfattningar visar snabbt vilka projekt som riskerar att avvika från planen. Färgerna definierar hur allvarlig avvikelsen är, och projektledarna kan även lägga till kommentarer med kontext och orsaker till att ett nyckeltal faller under de förväntade gränserna.

 • Kommunicera över hela organisationen

  Det är viktigt att kommunicera projektets pågående status och slutgiltiga resultat över organisationen i sin helhet, men alla behöver inte information på samma detaljnivå. Med Projectplace kan man välja en av tre olika vyer för att säkerställa att alla får tillgång till exakt de uppgifter de behöver:

  • En vy över hela utbudet, med samtliga projekt och deras utbud samt nyckeltal
  • En översiktsvy över utbudets tidslinje, med start- och slutdatum samt milstolpar
  • Ett överskådligt sammandrag gällande utbudets hälsostatus

  Du kan även använda samarbetsfunktioner av snabbmeddelandetyp som har bakats in i samtliga aspekter av Projectplace för att garantera att projektutbudet optimeras. Delta i samtal om projekt och om utbudet och få snabba svar på knepiga frågor – även när gruppmedlemmarna befinner sig på avlägsna kontinenter. Och eftersom Projectplace tids- och datumstämplar alla samtal har du en historisk kopia av ert samarbete, utan att du behöver söka igenom långa och komplicerade e-poststrängar för att hitta den.

 • Mobilappar håller dig uppdaterad

  Det spelar ingen roll om du använder Android eller iOS: Projectplace har appar för bägge, och de är utformade för att hålla alla berörda parter engagerade och informerade om projekt och portföljer, oavsett var de befinner sig.

  Med en robust funktionalitet som kombineras med ett intuitivt gränssnitt säkerställer Projectplace mobilappar att du kan koppla upp dig var som helst. Se statusuppdateringar i realtid, lämna kommentarer och gräv i rapporterade avvikelser, även när du är på språng. Oavsett var du befinner dig kan du vara fullt involverad och uppdaterad.

Projektutbud

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations