Projectplace

Tidsspårning

Spåra, hantera och rapportera projekttid

Funktioner för tidsspårning som är tätt integrerade med branschledande lösningar för hantering av projekt och portföljer.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Projectplace ger dig fördelarna med tidsspårning av projekt

  Att spåra tiden som dina medarbetare lägger ner på sina arbetsaktiviteter är avgörande för att dina projekt ska bli framgångsrika. Med hjälp av träffsäker projekttidsspårning kan du:

  • Snabbt och säkert ta fram noggranna beräkningar för framtida projekt
  • Ge ekonomiavdelningen och ledningen insyn i projektet med hjälp av viktiga siffror
  • Säkerställa att du har tillgång till ytterligare resurser när du behöver dem
  • Förutsäga leveransdatum med hög precision
  • Bidra till att eliminera ambitionsglidningar och sänka kostnaderna
  • Förstå vad som verkligen krävs för att kunna färdigställa aktuella uppgifter
  • Prognosticera när gruppen är redo att ta sig an nytt arbete
  • Öka gruppernas effektivitet genom att hitta områden där disciplinen kan förbättras

  Med Projectplace är det enkelt för både dig och dina gruppmedlemmar att spåra tid och rapportera, oavsett var ni befinner er – vid skrivbordet eller på resande fot, via mobilappar.

 • Placera en projekttidsspårare där dina teammedlemmar behöver den

  Projectplace gör det enkelt och smidigt att spåra projekttid: dina medarbetare anger snabbt dina tidsuppgifter oavsett var de befinner sig, och sedan kan de gå vidare till andra arbetsuppgifter.

  I Projectplace kan man rapportera tid på tre områden i applikationen:

  • Mot aktiviteter i en Gantt-tabell: gruppmedlemmar kan ange antalet timmar de har arbetat på en aktivitet per datum, och sedan klickar de för att rapportera tiden. Då rullas en komplett historik upp för rapportering av projekthantering.
  • Mot aktiviteter på en Kanban-tavla: på ett liknande sätt som ovan kan projektets medlemmar rapportera timmar man ägnat åt en arbetsuppgift per kort. Då rullas aktiviteterna i Gantt-tabellen upp, och därmed får du en komplett och holistisk visning av all tid som har spenderats på ett projekt.
  • I Projectplace tidsspårningsverktyg: här kan gruppmedlemmarna registrera tid som spenderats på ett projekt, och här inkluderas även tid som registreras på Kanban-tavlor. Funktioner för automatisk ifyllnad fyller i tidrapporter med de aktiviteter som man arbetade med förra veckan. På så sätt snabbar man upp processen för grupper som arbetar med långsiktiga projekt.

  Med denna breda tillgänglighet är det lätt att spåra projekttid utan att avbryta arbetsflödet, och utan att teammedlemmarna behöver lära sig nya applikationer.

 • Rapportera om projektframgångar

  Alla vill ha tillgång till siffror, och Projectplace hjälper dig att snabba upp projekttidsrapporteringen. Du kan snabbt och enkelt, och när som helst – medan projektet pågår, eller efter att det har levererats – visa ledningen och andra berörda parter vad din grupp har åstadkommit.

  Projectplace skapar projektrapporter som baseras på det angivna antalet timmar, och du kan exportera dem till:

  • Microsoft Excel-filer: det format de flesta föredrar för att djupdyka i materialet och skapa presentationer
  • XML: Filformatet som passar ekonomiavdelningen och back office, för inmatning i administrationssystem
 • Använd mobilappar för att uppdatera timmarna

  Det spelar ingen roll om du använder Android eller iOS: Projectplace har appar för bägge, och de är utformade för att hålla teamen och projekten på rätt kurs.

  Med en robust funktionalitet som kombineras med ett intuitivt gränssnitt säkerställer Projectplace mobilappar att dina team inte bara får jobbet gjort utan att de även kan redovisa det. De kan enkelt spåra tid även när de inte sitter vid datorn, och projektledarna kan se vad som händer oavsett var i världen de befinner sig.

Tidsspårning

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Testa gratis Projectplace programvara för hantering av samarbetsprojekt

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick