CEO

Spigit för VD

Mer än 6 miljoner anställda vid mer än 500 företag i hela världen använder Spigit för att utforma idéer.

Se video

Lös affärsutmaningar utan att sakta ner – med Spigit


När konventionella metoder för innovation och problemlösning inte kan skalas upp utsätts ditt företag för störningar. Spigit fokuserar din mest värdefulla tillgång – dina medarbetares kollektiva intelligens – på avgörande frågor.

 • Lös affärsutmaningar utan att sakta ner – med Spigit Se

  Utveckla din affärsmodell

  Störning förekommer, men du behöver inte fastna i dem. Utnyttja kunskapen från anställda i hela ditt företag för att identifiera såväl hot som möjligheter till tillväxt.

 • Lös affärsutmaningar utan att sakta ner – med Spigit
 • Lös affärsutmaningar utan att sakta ner – med Spigit Se

  Eliminera dyra blinda fläckar

  Låt ditt företag gå framåt, inte bakåt. Få inblick i de stora operativa riskerna och överskotten i hela organisationen som drar ner resultatet.

 • Balansera tillväxt, risk och vinst

  Gräv fram idéer som radikalt kommer att omforma "business as usual"-angreppssättet. Betygsätt och rangordna de mest lovande investeringarna baserat på tillhörande risk, kostnad och intäkter.

 • Lös affärsutmaningar utan att sakta ner – med Spigit
 • Lös affärsutmaningar utan att sakta ner – med Spigit Se

  Bygg kultur utan att öka kostnaderna

  Dina anställda och experter har en mängd kunskap av kunskap och insikt som bara väntar på att användas. Stärk nästa generation och driv tillväxt – det är win-win.

 • Innovera snabbare. Ligg före konkurrenterna. Kvantifiera det "omöjliga"

  Utnyttja crowd science för att exakt mäta din innovationsportföljs inverkan och tid till värde

 • Driv beslutsfattandet

  Få den on demand-synlighet du behöver för att överbrygga genomförandeklyftan så att din nästa stora idé inte faller genom sprickorna

Utveckla idéer överallt, nå alla


"Om vi kan hitta ett sätt att få alla 70 000 anställda i MetLifes 50 olika geografiska marknader att samarbeta och börja lösa gemensamma problem, så kan vi utnyttja konkurrensfördelen i ytterligare 150 år."


John Geyer

SVP Innovation, MetLife

"Vi har sett utveckling av 300 idéer från plattformen under det senaste året. Den har varit otroligt framgångsrik i att förbättra kundernas engagemang och involvering."


Wendy Mayer

VP, Global innovation, Pfizer

”Det här är ett program som gör folk entusiastiska. Medarbetare i frontlinjen skulle vanligen aldrig kunna få audiens hos den verkställande ledningen, med TIP händer det regelbundet.


Abhi Ingle

VP, ekosystem och innovation, AT&T

"Det fanns en enorm möjlighet för vår ledning att visa för våra anställda att vi ville att de skulle utforma idéer, att vi ville att de skulle ta förnuftiga risker och balansera tillväxt, vinst och risk."


Jeremy Johnson

Ordförande och VD, AIG

Försäkringsledare innoverar med Spigit

"Om vi kan hitta ett sätt att få alla 70 000 anställda i MetLifes 50 olika geografiska marknader att samarbeta och börja lösa gemensamma problem, så kan vi utnyttja konkurrensfördelen i ytterligare 150 år."


John Geyer

SVP Innovation, MetLife

Insight from subject matter experts

Läs vår blogg

Rikt, insiktsfullt innehåll om innovationshantering, idéhantering och allt som har med innovation att göra.

Börja lära dig mer om innovationshantering på Planview-bloggen i dag