Brittiska National Health Service förenklar och effektiviserar processer och kommunikation med Planview ProjectPlace

Om NHS

NHS (National Health Service) har försett Storbritanniens invånare med gratis sjukvård sedan 1948. Men sedan 2013 genomgår NHS en omfattande förvandling. Övergripande reformer har förändrat hur lokal sjukvård levereras till patienterna. Man etablerade kliniska uppdragsgrupper (CCGs eller Clinical Commissioning Groups) under ledning av allmänläkare och annan sjukvårdspersonal och gav dem en budget för inköp av sjukvård åt sina lokala samhällen.

Utmaningen: Reformen av NHS kräver reform av projektledningen

Genom programmet East Sussex Better Together arbetar CCG:erna och East Sussex County Council med att omstrukturera sjukvårds- och socialtjänster för att kunna ge ett bättre stöd till 360 000 patienter utifrån en budget på cirka 800 miljoner pund. Analyser visar att om inte reformerna genomfördes skulle underskottet i budgeten uppgå till 25 procent om fyra år.

CCG:erna stod inför fem specifika utmaningar innan de kontaktade Projectplace:

 1. Kommunikation mellan olika team – CCG-grupperna och East Sussex County Council saknade ett centraliserat sätt att samarbeta och få saker gjorda. Med många grupper och personer involverade i arbetet har kommunikationen mellan de olika teamen blivit alltför komplicerad.
 2. Schemaläggning av möten – på NHS är möten vanliga och ofta förekommande. Med så många intressenter var det svårt att bestämma en tid och plats för människor att mötas.
 3. Strikta säkerhetskrav – Aktörer inom sjukvården måste skydda konfidentiell information. Till varje pris. Teamen behövde ett sätt att se till att all information som skickas över nätverken och lagras i molnet är skyddade till 100 procent.
 4. Dokumentdelning och synlighet för projekt – CCG-grupper måste inkludera personer från allmänheten och allmänläkare i alla processer. Men teamen saknade ett diskret sätt att dela dokumentation och ge externa intressenter insyn i olika projekt.
 5. Kompetensbrist hos personalen – De flesta av NHS anställda har klinisk bakgrund. Vissa teammedlemmar kanske saknar specifika projektledningskunskaper, och för teamen som helhet krävs användarvänlig mjukvara så att de kan stödja varandra i övergången till nya ansvarsområden.
”Projectplace är ett väldigt användbart verktyg för att samla alla personer som behövs kring projektet och projektarbetet som ska utföras. ”

– Paul Macmillan, organisationsutveckling och interna ärenden, NHS

Lösningen: Implementera Projectplace för bättre projektsamarbete och säker dokumentdelning

Med Projectplace kan NHS ge riktlinjer, kommunicera, utföra åtgärder, följa upp och få saker gjorda.

De användarvänliga funktionerna har gjort det enkelt för personer utan tidigare erfarenhet av projektledning att övergå till sina nya ansvarsområden. Projektledningen är enkel och bekymmersfri tack vare en komplett översikt över projektmål, uppgifter och åtaganden.

Det är enklare än någonsin att arrangera möten som omfattar flera team. Med Projectplace mötesflik är det lättare att hitta tider som passar alla. Kommunikationen mellan CCG: er och andra offentliga organ har också effektiviserats, eftersom de anställda kan strukturera samtal kring specifika uppgifter.

Externa intressenter kan lätt ges tillgång till systemet. Dokument kan delas säkert till Projectplace-verktyget och projektövervakning sker diskret. Tack vare filkryptering av militär kvalitet, både för lagring och överföring, uttnyttjar NHS alla fördelar av Projectplace optimerade säkerhetsspecifikationer.

Fördelarna: Förbättrade processer och kommunikation ger patienterna bättre sjukvård

Med Projectplace har NHS

 • förbättrat kommunikation mellan teammedlemmar och olika grupper av intressenter
 • minskat schemaläggningskaoset med en lättanvänd mötesfunktion
 • förenklat och effektiviserat dokumentdelning och projektsynlighet för interna och externa intressenter
 • etablerat mycket säkra processer för samarbete, datalagring och datadelning
 • hjälpt nya projektledare med deras ansvarsområden genom en intuitiv, kraftfull plattform för projektsamarbete
 • skapat bättre förutsättningar för sjukvård för lokala patienter och samhällen.

Du kan läsa mer om vad Projectplace kan göra för dig på www.planview.com/se/products-solutions/products/ projectplace/