Anskaffelsen av LeanKit

In 2017 fikk Planview et godt fotfeste i Lean og Agile med anskaffelsen av LeanKit. Ervervelsen av løsningen for Lean- og Agile-levering var et viktig bidrag til Planviews visjon for arbeids- og ressurshåndtering (WRM) med å støtte alle arbeidsmetodene som organisasjonene bruker, slik at de kan planlegge og skalere mer effektivt og gi verdi til kundene raskere.

Ved å kombinere Kanban i bedriftsklasse med effektive arbeidsflyt og samarbeidskapasiteter, bidrar LeanKit til bruk av Lean-prinsipper og skaleringsmuligheter på tvers av hele organisasjonen innen applikasjonsutvikling, DevOps og IT. LeanKits løsing øker Planviews evne til å levere løsninger til ingeniører og teknikere i hjertet av den digitale transformasjonen som foregår i mange bransjer.

LeanKits historie

Regnearkene – det mest populære prosjektledelsesverktøyet – har ikke endret seg mye siden VisiCalc introduserte dem i 1979. Arbeidet har utviklet seg enormt, med prosjektledelsesverktøyene har ikke holdt følge.

Statusoppdateringer er vanskelige å administrere, og teamene bruker timevis på statusmøter, for så å måtte gjette på hvor mye arbeid et prosjekt vil medføre. Samtidig sliter ledelsen med å ha oversikt over hvem som gjør hva og når.

LeanKits grunnleggere brukte flere år i slitejobber i IT-verdenen. Standardmetoden for teamsamarbeid innebar gammeldagse verktøy som fysiske whiteboards og listebaserte prosjektledelsessystemer (og selvfølgelig det obligatoriske regnearket). Det oppsto hindringer nesten daglig, noe som tok mye tid og forsinket prosjektene.

LeanKit-grunnleggerne ønsket å avkrefte myten om at mennesker er grunnen til at prosjekter mislyktes. De skapte derfor en programvare for visuell administrasjon og prognoser for å optimere effektiviteten til enkeltpersoner og team. Ved hjelp av en humanistisk, snarere enn mekanistisk, tilnærming til produktivitet, bidrar LeanKit til å rydde veien for fremtidens arbeid ved å skape et visuelt verktøy som setter en ny standard for hvordan team jobber.

I dag tilbys produktet under navnet Planview LeanKit. Planview LeanKit henter mye fra prinsippene Lean, Agile og Kanban, og revolusjonerer administrasjon av arbeid.

Planview Leankit
Øk leveringshastigheten og programsuksess gjennom implementering av Lean-Agile-praksis på tvers av ulike team.

Møt Jon Terry, LeanKit-grunnlegger og den store forkjemperen for Lean-Agile-strategi hos Planview

Jon Terry

Jon har vært leder for Agile-transformasjoner i noen av USAs største helseorganisasjoner, inkludert sykehusgiganten HCA Healthcare og datterselskapet HealthTrust Purchasing Group. Jon tok mastergrad i global ledelse ved Georgetown University og ESADE Business School i Barcelona. Jon har lang erfaring, og har blitt en leder og ettertraktet foredragsholder innen Lean og Agile. Jon hjelper ikke bare LeanKit-kunder med å oppdage hvordan de kan øke effektiviteten med LeanKit; han jobber også aktivt for å skape oppmerksomhet rundt fordelene med KanBan og visuell prosjektledelse.

LeanKit-ressurser