Oversett strategi til resultat

med Planview Enterprise One

Akselerer strategisk utførelse med Planview Enterprise One ved å integrere forretnings- og teknologiplanlegging, optimere alle ressurser og levere banebrytende produkter, tjenester og kundeopplevelser for best mulig forretningsresultat.

Viktige funksjoner for Planview Enterprise One

 • Oversett strategi til levering på en organisasjonsomfattende, tverrfunksjonell skala med veikart som kobler investeringer, resultater, virksomhetsfunksjoner, milepæler, teknologi og økonomi som kreves for å realisere strategier.

  • Strategisk planlegging

   Realiser din strategi. Oversett oppdrag og målsettinger på høyt nivå til spesifikke investeringer som trengs for å lage strategiene reelle på tvers av avdelinger og geografiske områder.

  • Programadministrasjon

   Utnytt programstyring for å levere strategiske tiltak. Strekk deg ut over tradisjonelle organisatoriske og geografiske siloer.

  • Skap veikart

   Skap veikart som forbinder strategi, investeringer, prosjekter og ressurser. Sørg for at organisasjonen er på rette spor for å levere produkter, teknologi og applikasjoner.

  • Prioriteringer av investeringer

   Ranger og analyser investeringer etter forretningendrivere og bruk «hva om» scenarier for å sammenligne mulighetene. Lag en optimalisert portefølje for å drive fram en strategisk suksess.

  • Finansiell planlegging

   Sett finansielle mål for dine porteføljer. Administrer dem med muligheter for budsjettering, prognoser og sporingskostnader og fordeler.

 • Samle inn og evaluer etterspørsel over hele virksomheten fra ustrukturerte ideer til formelle forespørsler, alt på ett sted.

  • Etterspørselsregulering

   Se etterspørsel fra hele virksomheten. Vurder forespørsler om å utnytte dine begrensede ressurser på best mulig måte.

  • Ideation Management

   Samle inn de vinnende ideer som drive konkurransefortrinn. Gi brensel til innovasjon ved å samle ideer, automatisere rangeringer av ideer og ved å tilpasse ideer med behov og muligheter.

  • Prosessautomatisering og administrasjon

   Forbedre tiden det tar å levere til markedet. Administrer og automatisere forretnings- og teknologiprosessene som styrker prosjekter og grupper.

 • Planlegg og optimaliser folk, kostnader, arbeid, teknologi og business evner; enkelt tilpasse planer som forholdene endres. Visualisere relasjonene over porteføljens integreringsstrategi, evne, applikasjoner, programmer og prosjekter.

  • Programadministrasjon

   Fang etterspørsel, bygg planer, prioriter porteføljer, balanser kapasitet over behov og håndter økonomi. Vår end-to-end tilnærming spenner over din porteføljer.

  • Kapasitetsplanlegging

   Gjør riktige avveininger for å optimalisere folk og penger. Kontinuerlig investering og kapasitetsplanlegging hjelper deg å maksimere ressursene dine så de kan bli til strategiske resultater.

  • Business Capability Planning

   Evaluate business capabilities against business goals. Help the business anticipate investment opportunities and make planning a continuous process.

  • Metamodel

   Model complex portfolios and enhance governance with our library of component types. It is based on best practices of the Global 2000 to streamline your work.

  • Scenario Modeling

   Analyze alternate models for transformation. Create technology and application models to examine scenarios for moving to a new future state.

  • Impact Analysis

   Validate change options effectively. Understand how potential changes will affect your business to ensure accurate scoping and predictable delivery times.

  • Automated Data Collection

   Koble opp med de beste kilder til teknologi porteføljedata. Kontroller at informasjonen du bruker til å ta avgjørelser er gjeldende, korrekt og konsekvent.

  • Prognose og faktiske data

   Administrer kostnader mot budsjettet tvers over porteføljer. Balansere din portefølje for kapital og kostnader.

  • Standards Catalog

   Definere en standard for teknologi tvers over hele bedriften. Utnytt metamodellen og adresseteknologier, versjoner, livssykluser, og oppdater sykluser.

 • Administrer og lever alle typer arbeid, teknologi og programporteføljer. Oversett forretningskrav til standarder som må møtes for å nå de strategiske målene, for å redusere kostnader og redusere risiko.

  • Alt Arbeid - status og personale

   Få en komplett tilnærming til alle typer arbeid, – de tradisjonelle, smidige, iterative og samarbeidsmessige. Balansere arbeid og ressurser og hold teamene produktive.

  • Ressursadministrasjon

   Utnytt ressursene dine best mulig. En skalerbar brukeropplevelse sikrer at alle jobber med de rette prioritetene for å levere de riktige resultatene.

  • Planlegging og administrasjon av prosjekt

   Sørg for levering prosjektet innenfor budsjett i tide. Tidsplaner og milepæler holder folk og prosjekter på kurs for maksimalt nedslag; dashboards gir innsikt om ytelse.

  • Iterativ arbeidsledelse

   Gjør en iterativ tilnærming til prosjektgjennomføring og levering, og innfør smidige konsepter i planlegging og arbeidsledelse.

  • Utgifter og faktiske omkostninger

   Se planlagt og faktisk økonomi på prosjekter og programmer. Pass på at ting er på rette spor for å levere innenfor budsjett, og unngå problemer før de begynner å påvirke planen.

  • Portefølje for program- og teknologiledelse

   Standardize and rationalize technology and application portfolios. Catalog and evaluate assets and plan for optimized portfolios that support the business well.

  • Tidsrapportering

   Ha kjennskap til hvordan folk bruker tiden sin. Strømlinjeformede og robuste timelister fanger opp prosjekt og ikke-prosjektarbeid raskt, både på skrivebord og i mobilen.

  • Styring og standarder

   Monitor compliance with technology standards. Plan for a standard technology stack with predictable implementation times and costs; track compliance with reports.

  • Design Patterns

   Opprett standard arbeidsflyt med designmønstre. Åpne forhåndsbygde mønstre og endre oppdagede mønstre ved bruk av strømlinjet arbeid og begrenset risiko.

  • Lifecycles

   Purposefully manage the life of applications and technologies. Document and share critical milestones so that all decision makers know when to use which technology.

  • Ad-hoc Analysis

   View, analyze, and manage interconnected enterprise-level portfolios. Perform real-time and dynamic analysis of organizational business and technology assets.

  • Centralized Repository

   Utnytt en kilde for teknologi eiendeler og en kilde for prosjekter. Se relasjonene mellom og forretningsmuligheter, organisasjoner, programmer og strategier.

 • Koordiner levering og fordeler fra produkter, tjenester og andre resultater som kan oppnå strategiske mål.

  • Resultatorienterte veikart

   Synkroniser tidsplan, milepæler, utgivelser, og økonomi til hvert resultat med viktig informasjon om de tilordnede programmene og prosjekter.

  • Lever utfall på produkter og applikasjoner

   Driv fram IT og produktstrategi gjennom din organisasjon. Bruk kartplaner for produkter og applikasjoner som inkluderer programmer, prosjekter, viktige milepæler og utgivelser.

  • Application, Services, and Products TCO

   Forstå taktisk kontroll ledelse på programadministrasjon av tjenester, teknologi og produkter.

 • Bring team sammen for å få ting gjort, uansett hvor de arbeider.

  • Felles arbeidsledelse

   Samarbeid med Planview Projectplace holder team justert og arbeidsbyrden håndterbar.

  • Online kanban paneler

   Visualiser arbeidsflyt og fremgang i alle gruppens prosjekter og forpliktelser.

  • Teamkommunikasjon i sanntid

   Engasjer gruppemedlemmene ved å gi dem muligheten til å øyeblikkelig dele tilbakemeldinger, ideer og spørsmål.

 • Ta informerte beslutninger hele veien og tilby synlighet og styring av ytelse på C-nivå.

  • Porteføljerapportering og effekter

   Gjøre bedre portefølje beslutninger. Mer enn 200 ferdiglagde rapporter og visualiseringer er dine for omfattende fremvisning av prosjektet, teknologi, program og produktlandskapet.

  • Instrumentbordanalyse

   Tilby høyt innsynsnivå i din porteføljestatus med interaktive og oversikter som er lett å bruke. Se resultat som spenner over strategi, programmer, prosjekter, produkter, applikasjoner, teknologier og ressurser.

  • Analyser og rapportering

   Forstå ytelse og undersøk problemer med rapporter og analyser som er lett tilgjengelige og deles via fullt integrert Microsoft Power BI i bånd og fliser. Lag data-drevne beslutninger raskt for å ta informert handling.

Planview Enterprise One sertifiseringer

 • Skyhigh Enterprise-klar

  Skyhigh Enterprise-klar

  Skyhigh CloudTrust Rating forkorter evalueringsprosessen fra uker til timer, og tilbyr en objektiv, helhetlig vurdering av Planview Enterprise Ones sikkerhetsfunksjoner og bedriftsberedskap.

 • AICPA sertifisert

  AICPA sertifisert

  Denne skysikkerhetsrevisjonen verifiserer for kunder at Planview Enterprise One oppfyller tøffe krav til sikkerhet, tilgjengelighet, konfidensialitet og personvern.

 • TOGAF 9

  TOGAF 9

  Planview Enterprise One er TOGAF 9 sertifisert, en indikasjon på at det gir en tilnærming til utforming, planlegging, implementering og styrer en bedriftsteknologisk informasjonsarkitektur.

Planview-prosjektporteføljeforvaltning (PPM)-løsninger skalert for alle PMO-er

Planview tilbyr PPM-løsninger som passer til enhver PMOs behov. Se de rollebaserte produktdemoene våre, og finn ut hvordan Planview sine løsninger for prosjekt- og porteføljehåndtering kan hjelper PMO-ene dine med å prioritere arbeid, håndtere ressurser og få selskapet til å levere det viktigste arbeidet.

Planview PPM Pro

PPM Pro er perfekt for de som nettopp har begynt med PPM og vil bli bedre på ressursforvaltning og porteføljeprioritering.

• Show more of product features

Vis rollebaserte demoer

• Show less of product features

Skjul rollebaserte demoer

 • PMO-leder

  Løsninger for porteføljeforvaltning gir synlighet og driver frem bedre beslutningstaking ved å måle ytelse, identifisere problemer og håndtere matriser og KPI-er.

 • Porteføljeansvarlig

  Finn ut hvordan porteføljeansvarlige fokuserer på å levere strategier og forbedre beslutningstaking.

 • Ressursleder

  Finn ut hvordan ressursledere jobber med å ta de beste beslutningene for team-medlemmer og utnyttelse.

 • Project Manager

  Finn ut hvordan prosjektledere står i sentrum når den strategiske planen skal oversettes til en leveranse.

 • Team Member

  Finn ut hvordan teammedlemmer bruker spesialbygde verktøyer for å levere, uansett hvordan de arbeider.

Planview Enterprise One

Planview Enterprise One lar senior-PMOer og EPMOer dirigere den strategiske utførelsen på tvers av alt arbeid, ansatte, evner og økonomi.

• Show more of product features

Vis rollebaserte demoer

• Show less of product features

Skjul rollebaserte demoer

 • PMO-leder

  Løsninger for porteføljeforvaltning gir synlighet og driver frem bedre beslutningstaking ved å måle ytelse, identifisere problemer og håndtere matriser og KPI-er.

 • Porteføljeansvarlig

  Finn ut hvordan porteføljeansvarlige fokuserer på å levere strategier og forbedre beslutningstaking.

 • Programbehandling

  Finn ut hvordan programansvarlige utvikler resultatorienterte veikart og bruker scenarioanalyser til å optimalisere porteføljer.

 • Ressursleder

  Finn ut hvordan ressursledere jobber med å ta de beste beslutningene for team-medlemmer og utnyttelse.

 • Project Manager

  Finn ut hvordan prosjektledere står i sentrum når den strategiske planen skal oversettes til en leveranse.

 • Team Member

  Finn ut hvordan teammedlemmer bruker spesialbygde verktøyer for å levere, uansett hvordan de arbeider.

 • PMO-leder

  Løsninger for porteføljeforvaltning gir synlighet og driver frem bedre beslutningstaking ved å måle ytelse, identifisere problemer og håndtere matriser og KPI-er.

 • Porteføljeansvarlig

  Finn ut hvordan porteføljeansvarlige fokuserer på å levere strategier og forbedre beslutningstaking.

 • Ressursleder

  Finn ut hvordan ressursledere jobber med å ta de beste beslutningene for team-medlemmer og utnyttelse.

 • Project Manager

  Finn ut hvordan prosjektledere står i sentrum når den strategiske planen skal oversettes til en leveranse.

 • Team Member

  Finn ut hvordan teammedlemmer bruker spesialbygde verktøyer for å levere, uansett hvordan de arbeider.

 • PMO-leder

  Løsninger for porteføljeforvaltning gir synlighet og driver frem bedre beslutningstaking ved å måle ytelse, identifisere problemer og håndtere matriser og KPI-er.

 • Porteføljeansvarlig

  Finn ut hvordan porteføljeansvarlige fokuserer på å levere strategier og forbedre beslutningstaking.

 • Programbehandling

  Finn ut hvordan programansvarlige utvikler resultatorienterte veikart og bruker scenarioanalyser til å optimalisere porteføljer.

 • Ressursleder

  Finn ut hvordan ressursledere jobber med å ta de beste beslutningene for team-medlemmer og utnyttelse.

 • Project Manager

  Finn ut hvordan prosjektledere står i sentrum når den strategiske planen skal oversettes til en leveranse.

 • Team Member

  Finn ut hvordan teammedlemmer bruker spesialbygde verktøyer for å levere, uansett hvordan de arbeider.

Informasjonen du trenger

Utvid din portefølje og ressursadministrasjonskunnskap

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap.

Gå til ressursenter