logg på

Populære søk

Strategisk planlegging

Driv strategien gjennom hele virksomheten

Planview sin programvare for strategisk planlegging lar ledere, økonomiansvarlige og EPMO-er jobbe sammen for å bringe strategier til live samtidig som de bruker strategisk planlegging til å raskt endre strategier, prioriteringer, finansiering og ressurser for å oppnå de mest strategiske tiltakene.

Strategisk roadmapping

Driv fram strategien fra produktene, programmene og tjenestene du leverer


Strategisk roadmapping
Strategisk roadmapping
Virksomhetsstrategiske veikart kobler strategi opp mot investeringer, produkter og applikasjoner.

Bygg veikart som kobler strategi opp mot investeringer og utfall som driver fram transformasjonen og drift. Med et bedriftsveikart kan du lede transformasjonsendring, måle fremgangen, forstå virkninger av beslutninger og justere deg dynamisk.

Planlegging av scenario

Modell trade-off i miljøer som konstant endrer seg


Planlegging av scenario
Planlegging av scenario
Analyser over/under beslutningslinjene opp mot begrensninger.

Optimalisering av finansiering og ressursallokeringer opp mot tverrfunksjonelle initiativer. Bruk strategisk planlegging til å prioritere initiativer, å vurdere finansieringsalternativer og for å sammenligne avveininger mellom foreslåtte beslutninger.

Programstyring

Lever programmene som driver fram innovasjon og omstruktureringer


Programstyring
Programstyring
Balanser programplaner ovenfra og ned og fra bunnet og opp.

Utfør viktige strategiske initiativer med fremgang. Program administrasjonsmuligheter gir en lett, men robust løsning til å definere planer, spore statusen og for å måle fremdrift.

Finansiell og kapitalmessig planlegging

Administrer strategisk finansiering og ytelse fra strategi til initiativer


Finansiell og kapitalmessig planlegging
Finansiell og kapitalmessig planlegging
Planlegg og administrer finansielle kostnader og inntekter.

Maksimer avkastning på investeringer fra strategiske initiativer. En investeringssentrert innfallsvinkel skaper kapitalplaner som integrerer strategisk og organisatorisk økonomi for å fremme synlighet og framdriftsytelse.

Strategiske analyser og instrumentpaneler

Mål ytelse og del fremgang med instrumentbord og visualiseringer


Strategiske analyser og instrumentpaneler
Strategiske analyser og instrumentpaneler
Måling av strategiske prestasjoner.

Hold aktører informert og engasjert med rapporter, instrumentbord og interaktive visualiseringer. Med en enkel kilde for strategisk ytelse kan du fokusere på fremdriftsanalyser, identifisere trender og akselerere din strategi.

Ideasjon og samarbeid

Bli involvert med din organisasjon for å opprette og gjennomføre strategiske planer


Ideasjon og samarbeid
Ideasjon og samarbeid
Bruk Kanban paneler for å spore fremdrift.

Bring ditt virtuelle, tverrfunksjonelle team sammen for å planlegge og gjennomføre strategien. Samarbeidsorientert arbeidsområder, Kanban paneler og ideasjonskampanjer tilbyr enkle måter for alle aktører og bidragsytere til å justert seg, drive prosessen fram og for å dele informasjon.

Programvare for strategisk planlegging fra Planview

Med Planview Enterprise One og Planview Projectplace, kan organisasjoner levere transformerende endringer som trengs for å realisere strategier. Planleggingsmuligheter for strategi, kapasitet og finans levert av Planview Enterprise gir ledere muligheten til å definere veikart, angi planer og å måle fremdriften. Når man bruker Planview Projectplace på tvers av og utover virksomheten kan den samarbeide for å administrere planer og for å kjøre fram prosesser.

Programvare for strategisk planlegging for innovative selskaper

  • "Et strategisk veikart gir deg et delt perspektiv. Det gir deg et sted å snakke om viktige strategiske initiativer for organisasjonen, og gir brensel til lidenskap og fokus for det som betyr noe."

    Maureen Snowden Øverste prosjektleder, Abbott Nutrition
  • "Vi gikk fra å utnytte 10 prosent av vår arbeidskraft til 20 prosent, noe som kan sammenlignes med en størrelse på et multi-million dollar stort beløp og nesten en positive avskrivninger på vårt balanserekneskap. Det er en stor seier for vår finansavdeling."

    Woody Green IT økonomisjef, American Airlines
  1. Abbott Nutrition
  2. American Airlines

Utvid din kunnskap om programvare for strategiske planlegging

Utvid din prosjektportefølje og ressursadministrasjonskunnskap.

Gå til ressursenter

Se vår programvare for strategiske planlegging i aksjon

Se demoen