Ressursledelse

Få maksimalt ut av ressursene

med Planviews løsninger for arbeids- og ressurshåndtering for prosjektledere

Løsninger for ressursledere forbedrer ressursutnyttelsen til prosjektarbeid og ikke-prosjektarbeid


Ta i bruk et smartere system for ressurshåntering som hjelper organisasjonen med å fokusere på det riktige arbeidet til riktig tid – for å levere høyest mulig verdi. Flytt ressurser til prosjekter som bidrar til å følge strategiene.

Planviews programvare for ressursledere optimerer ressurskapasiteten og forbedrer utnyttelsen av ressursene. Effektivt tildel og omfordel ressurser ved behov for å oppnå ønskede resultater for prosjektene, og lever verdien i porteføljene. Med kunnskap om både arbeid og innsats, kan Planviews programvare hjelpe deg med å realisere selskapet strategi via investeringer, mennesker og etterspørsel.

 • Plan for optimert ressurskapasitet

  Programvareløsninger for ressursplanlegging gir deg muligheten til å forberede deg på ressurskrav ved å balansere planleggingen av etterspørsel og kapasitet. Skap ansvarsfølelse og forbedre organisasjonsytelsen ved å bruke personer som har tilgjengeligheten og egenskapene som trengs. Tidsrapporter som forteller hvem som jobber med hva og når, effektiviserer teamarbeidet og gir ressurslederne muligheten til å beregne arbeidsmengden i prosjektene på en presis måte. Planlegg med hva-hvis-scenarioer og rebalanser kapasiteten basert på tidslinjer, påvirkning av økonomi og etterspørsel, slik at du enkelt kan tilpasse deg når det skjer endringer. Planview gir deg ressurshåndteringsprogramvaren du trenger for å redusere risikoen og integrere suksessfaktorer for effektiv levering til riktig tid.

  Få mer informasjon
 • Proaktivt tildel ressurser og omfordel når prioritetene endrer seg

  Mål, administrer og følg med på alle ressurser i prosjektene dine. Få sanntidsoversikt ned til oppgaver og underoppgaver, og følg med på tidsbruken. Planviews verktøy for ressursplanlegging gir deg mulighet til å tildele prosjekter etter rolle, ferdigheter eller enkeltpersoner. Bruk målinger av forespørselsadministrasjon til å analysere verdien og kostnadene av arbeidet i sanntid, for så å effektivt prioritere, godkjenne og planlegge arbeid i henhold til strategiske målsettinger. Enkelt omfordel ressurser, eller, hvis nødvendig, be om ekstra ressurser eller juster tidsplanen for å gi interessene en realistisk forventning til leveringen.

  Få mer informasjon
 • Spor ressursutnytting og maksimer realisert verdi

  Få et klart bilde av hva som skjer med ressursene dine – på ett sted. Se over, godkjenn og administrer ressursplaner for å gi organisasjonen en best mulig sjanse til å levere prosjektet til riktig tid og til budsjett. Konfigurerbare dashbord og rapporter gir sanntidskunnskap om avdeling, program, portefølje og prosjekter. Sentralisert ressursoptimering gir grunnlinjer og sporer trender. Bruk faktiske ressursdata til fakturering, tilbakeførsler, fremtidige prognoser og presis rapportering. Bruk rapporter og dashbord til å finne nøkkelindikatorene (KPI-ene) du trenger for å samordne strategien for prosjektleveringen med selskapets målsettinger.

  Få mer informasjon

Les hva en annen programsjef sier om Planviews løsninger

 • «Vi forstår nå etterspørsel og hvordan den prioriteres. Uansett hva det gjelder, kan folk presentere data, ha de rette samtalene og treffe gode beslutninger.»

  Stacie Mastin Leder i avdelingen for kapasitet og planlegging
Informasjonen du trenger

Planviews ressurser for ressurssjefer

Se veiledninger, webcasts, analyserapporter og mer.

Gå til ressursenter

Planviews løsninger for ressurssjefer

Les mer om Planviews løsninger for arbeids- og ressurshåndtering.