Resurshanterare

Få ut mesta möjliga av dina resurser

med Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser för resurshanterare

Lösningar för resursansvariga som förbättrar resursanvändningen för arbete inom och utanför projekt


Implementera ett smartare resurshanteringssystem som hjälper din organisation att fokusera på rätt arbete vid rätt tidpunkt för att leverera högsta möjliga värde. Omfördela resurser till projekt som är anpassade till dina strategier.

Planviews programvara för resurshanterare optimerar resurskapaciteten och förbättrar resursutnyttjandet. Du kan effektivt fördela och omfördela resurser vid behov för att uppnå de önskade projektresultaten och leverera värdet av dina portföljer. Med insikt i både arbete och arbetsinsatser hjälper Planviews programvara dig att förverkliga företagets strategi genom investeringar, medarbetare och efterfrågekedjan.

 • Planera för optimerad resurskapacitet

  Med programvarulösningar för resurshantering kan du planera mot verkliga resurskrav genom att balansera planeringen av efterfrågan och kapacitet. Främja ansvarstagande och förbättra organisationens prestanda genom att använda de medarbetare som har den bäst lämpade kompetensen och tillgängligheten. Att med hjälp av tidsrapportering få veta vem som arbetar med vad och när gör det möjligt för team att arbeta mer effektivt, samtidigt som resurshanterarna kan beräkna projektinsatser på ett exakt sätt. Utnyttja "vad händer om...?"-scenarieplanering och balansera om kapaciteten baserat på tidslinjer, ekonomiska effekter och efterfrågan, så att du enkelt kan anpassa dig när förändringar inträffar. Planview tillhandahåller den programvara för resurshantering som du behöver för att minska risken och bygga in framgångsfaktorer för effektiv leverans i tid.

  Läs mer
 • Fördela resurser på ett proaktivt sätt och omfördela när prioriteringarna ändras

  Mät, hantera och spåra alla resurser som hör till dina projekt. Få synlighet i realtid ner till uppgifter eller deluppgifter, och spåra den faktiska tiden som spenderas på dem. Planviews resursplaneringsverktyg gör det möjligt för dig att bemanna projekt efter roll, kompetens eller individ. Använd mått för förfrågningshantering för att analysera värdet av och kostnaden för arbetet i realtid. Prioritera, godkänn och schemalägg sedan arbete som är i linje med strategiska mål på ett effektivt sätt. Omfördela resurser på ett enkelt sätt, eller begär vid behov ytterligare resurser, eller justera tidslinjer för att fastställa leveransförväntningar med berörda parter.

  Läs mer
 • Spåra resursutnyttjandet och maximera det realiserade värdet

  Få en tydlig bild av vad som händer med dina resurser – på en enda plats. Granska, godkänn och hantera resursschemaläggning för att på bästa sätt positionera din organisation för projektleverans i tid samt enligt budget. Konfigurerbara dashboards och rapportering möjliggör insikt i realtid sorterat på avdelning, program, portfölj eller individuellt projekt. Centraliserad resursoptimering ger grundscenarier och spårar trender. Använd faktiska resursdata för fakturering, återbetalningar, uppskattningar gällande framtiden och korrekt rapportering. Borra enkelt ner från rapporter och dashboards för att få fram de viktigaste resultatindikatorerna (KPI:er) som du behöver för att driva strategisk anpassning av projektleveranser till företagsmålen.

  Läs mer

Läs vad en annan programchef säger om Planviews lösningar

 • "Nu förstår vi efterfrågan och hur den prioriteras. Oavsett vilken fråga eller vilket problem det gäller kan man presentera data, hålla rätt samtal och ta förnuftiga beslut."

  Stacie Mastin Chef inom kapacitets- och planeringsavdelningen
Informationen du behöver

Planviews resurser för resurshanterare

Bläddra i faktablad, webbsändningar, analysrapportering med mera.

Gå till resurscentret

Planviews lösningar för resurshanterare

Läs mer om Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser.