Hopp fram til hovedinnhold

logg på

Populære søk

Tenk deg å realisere Agile i skala

Skalere Agile på tvers av bedriften

Hvorfor skalering av Agile er viktig


De fleste organisasjoner begynner å skalere Agile fordi de har store, sammensatte problemer som må løses. De må ta store deler av arbeidet, bryte dem ned og levere dem raskere og mer effektivt. De må motivere til innovasjon, levere kundeverdi raskere, slå konkurrentene, forstyrre markedet og gripe mulighetene like raskt som de oppstår.

Scaling Agile is the act of taking what skilled, smaller teams of individuals are using to successfully drive product development and expanding the process, the methodologies – and the benefits – across the organization.

Dette oppnås ved å koble sammen team og team av team, og deretter dele ned komplekse initiativer i mindre arbeidsdeler som skal jobbes med samtidig. Dette gjør at Agile-team kan levere verdi på en itirativ måte, og på en måte som kontinuerlig tester verdilevering for å sikre tilpasning til det kunden ønsker.

Skalere Agile støtter «fail fast»-mentaliteten: Å lære av og å forbedre utviklingsprosessen med hver frigivelse. Når Agile-team leverer, samler de interne og eksterne tilbakemeldinger som brukes til å løpende evaluere leveringsprosesser og sikre at de effektiviseres og maksimeres.

Hvis en organisasjons initiativ mislykkes, skjer det enten fordi teamene ikke er innrettet for å oppnå dem, ledelsen ikke har innsikt i hindre, eller fordi de ikke effektivt fjerner hindre når de oppstår. Skalering av Agile vil samkjøre team, og ved hjelp av Agile-seremonier, sørge for kadenser, foreslåtte justeringsmøter og tilby dyp synlighet til fremdrift og avhengigheter slik at ledere kan identifisere hindre tidlig, evaluere alternativer for å adressere dem og handle deretter – før initiativet eller initiativene påvirkes negativt. Skalering av Agile på tvers av en organisasjon vil vise og fjerne mange av hindringene som forhindrer oppnåelse av viktige strategiske mål.

Building High-Performing Agile Teams and Release Trains

eBook

Building High-Performing Agile Teams and Release Trains

Learn how to develop how to build high-functioning, successful Agile teams and get answers to important questions.

Product Demo

Scaling Agile Delivery Demo

Connect disparate Agile planning and work tracking tools into a single consolidated system for better cross-team planning, coordination and dependency management. Or use our robust Enterprise Kanban solution for better team-level Agile planning and delivery.

eBook

Kanban Roadmap

Last ned denne gratisguiden for å lære hvordan Kanban fungerer, hvordan du kartlegger teamets arbeidsflyt og mer.

Blogg

6 Viktige spørsmål du må svare på før du skalerer Agile

Lær om utfordringene du støter på når du oppretter et Agile-drevet selskap og om hvordan du kan overvinne hindringer.

Article

Fem trinn for å skalere Agile i bedriften

Se hvordan du kan ta det som gjør ett Agile-team vellykket, og forsterke det på tvers av en organisasjon.

Viktige fordeler ved skalering av Agile

Skaleringen av Agile har mange fordeler:

Strategisk justering på tvers av bedriften

Å skalere Agile vertikalt og horisontalt over hele organisasjonen gjør strategiske mål til et samlingspunkt for alle. Ved å organisere rundt verdistrømmer, tilpasses team det som gir verdi for kundene og per definisjon organisasjonen. Denne justeringen, kombinert med transparens og koordinering på tvers av team, hjelper alle med å fokusere, noe som resulterer i raskere leveringstid og muligheten til rask omprioritering.

Finansiering av verdistrømmer som betyr mest

Verdistrømmer er bygd rundt produkter, prosesser og løsninger for kunder. Ved å knytte finansiering direkte til verdistrømmer, støtter organisasjoner økonomisk de områdene i virksomheten med den mest vedvarende etterspørselen, og de som har mest potensial for å forbedre verdileveringen. Fremtidige finansieringsavgjørelser tas ved å evaluere tilknyttede KPI-er, snarere enn gjennomføring av leveranser.

Resultatet er mer effektiv finansiering, levering og verdi på tvers av organisasjonen og å sikre at produktkartplaner og utførelse er i samsvar med finansierings- og forretningsobjektiver.

Administrere kapasitet og mennesker mer effektivt

Scalering av Agile gjør det lettere å administrere kapasitet og mennesker. Kapasitetsplanlegging går ut på å vurdere teamets tid og rekkevidde under prioriteringsprosessen, slik at du kan administrere arbeid og investeringer til rett tid, og med de rette menneskene og teamene.

Kapasitetsstyring er enklere når team justeres etter verdistrømmer, og med klare suksessmålinger som styrer det pågående arbeidet. Balansen mellom kapasitet etter verdistrøm blir revidert når tilbakemeldinger kommer inn og prioriteringer utvikles. Mange organisasjoner revurderer kapasitet og mennesker kvartalsvis, slik at de kan rebalansere med minimal forstyrrelse.

Utfordringer ved skalering av Agile

Blogg

6 Viktige spørsmål du må svare på før du skalerer Agile

Lær om utfordringene du støter på når du oppretter et Agile-drevet selskap og om hvordan du kan overvinne hindringer.

Det er enkelt å implementere Agile på hvert teamnivå, og resultatene er overbevisende. Men å utvide det på til å omfatte flere team i store organisasjoner er mer utfordrende. Det er noen fallgruver du bør være klar over:

Motstand innenfra

Scaling Agile requires significant change, and some people will resist. They may not understand why it’s required. They may be worried about having to master a new way of doing things or losing power, responsibility, or their jobs. Strong Agile leaders address this by:

 • Explaining the problems with the current approach by emphasizing how the status quo puts unnecessary stress on teams and fosters adversity.
 • Sharing a clear vision of the future that shows how an aligned and outcome-driven work environment will improve lives and help the company succeed.
 • Scaling in stages and communicating successes along the way so employees see a better way.
 • Leveraging enthusiastic Agile champions that recruit supporters to drive a grassroots transition.

For rask skalering av Agile

Du står sannsynligvis under press for å høste fordelene ved å skalere Agile så raskt som mulig, men å gjøre det for raskt kan medføre fallgruver. Tenk på Agile-endringen omtrent som om det var et Agile-initiativ. Bryt den ned i deler, identifiser avhengigheter, tilordne oppgaver. Utfør deretter, ta deg tid etter hver «frigivelse» for å evaluere prosessen og resultatene, og vurder hvordan det kan implementeres bedre med neste team.

Bare horisontal skalering av Agile

Å skalere Agile horisontalt vil føre til at flere Agile-team leverer flere prosjekter raskere. Men uansett hvor mange team som bruker Agile, vil skalering bredt uten skalering oppover gå utover samarbeidet, justeringen og åpenheten som kreves for å levere alle fordelene ved Agile i stor skala.

Det er fordi den sanne verdien av skalert Agile skjer når synkroniseringen skjer på tvers av hele organisasjonen – når team forbindes loddrett, koordinerer og planlegger arbeidet og kartlegger avhengigheter sammen. Øvelse og å ta i bruk nøkkelpraksis som kvartalsplanlegging er avgjørende for å drive tilpasning fra teamnivå til strategiske mål og porteføljenivået.

Blogg

6 Viktige spørsmål du må svare på før du skalerer Agile

Lær om utfordringene du støter på når du oppretter et Agile-drevet selskap og om hvordan du kan overvinne hindringer.

Mestre utfordringer ved å skalere Agile med kvartalsvis planlegging

Rapport

Forsterk og utvid Agile-teamsuksess

Hvis du skalerer Agile på tvers av flere team og initiativer, må du sikre synkronisering. Last ned denne e-boken og få syv anbefalinger for å fremme koordinering på tvers av team og skalere Agile-levering.

En metode for å skape styrkede, forbundede team og sikre synkronisering mellom dem er med kvartalsplanlegging («PI Planning» i SAFe® terminologi). Kvartalsplanlegging er med på å sikre justering, synkronisering og koordinering. Den kobler Agile-leveranseteam til bedriftsstrategi og hjelper alle med å forstå hva hvert team jobber med, hvordan de er avhengige av hverandre og hvordan deres arbeid vil bidra til selskapets overordnede mål.

Kvartalsplanlegging fungerer som grunnlaget for Agiles løpende frigivelser. Denne todagers begivenheten samler alle team og interessenter for å gjennomgå programmets restanse og dele opp initiativene som ledelsen har lagt frem i funksjoner og historier. Team bestemmer deretter samlet hvilke som kan fullføres innen planleggingstrinnene og hvilke som vil være «strekningsmål.»

Å komme sammen hver åttende til 12 uke er en utfordring for store, geografisk spredte team, men det er avgjørende for å skalere Agile: Det letter tverrfunksjonelt teamsamarbeid, justering av prioriteringer, identifisering av avhengigheter og tildeling av arbeid basert på kapasitet og hastighet. Kvartalsplanlegging innebærer:

 • Corporate strategy alignment: Teams take their direction from the strategic plan, based on the objectives and goals of the organization. This information signals to Agile teams what they’re going to deliver against those goals, and they plan their work accordingly.
 • Feature prioritization: Teams prioritize features based on size, capacity, velocity and customer value metrics. Visual boards and reports balance priorities and communicate realistic delivery.
 • Mapping cross-team priorities and capacity: Capacity is mapped and modeled to understand how prioritized work is broken down between teams and when it will be delivered.
 • Iteration planning: Teams visualize the iteration and its relationship to epics and features with enterprise Kanban boards. Work is broken down into smaller delivery cycles and dependencies are identified.

Rapport

Forsterk og utvid Agile-teamsuksess

Hvis du skalerer Agile på tvers av flere team og initiativer, må du sikre synkronisering. Last ned denne e-boken og få syv anbefalinger for å fremme koordinering på tvers av team og skalere Agile-levering.

Meste utfordringene med å skalere Agile med Enterprise Kanban

eBook

Enterprise Kanban for Scaling Agile Teams

5 Benefits of Expanding Kanban Across Teams for Your Agile Transformation

Kanban er en omfattende, men kort, visuell fremstilling som illustrerer arbeidsflyt, status og kontekst, slik at teamene kan forstå arbeidet som må gjøres og kan kommunisere om det –begge er viktige for å skalere Agile. Gjennom standardisering av ledetråder og forbedring av prosesser optimaliserer Kanban arbeidsflyten, forbedrer hastigheten og bringer sammen team for å kontinuerlig forbedre leveransen. I skalering av Agile-miljøer, vil Kanban:

Increases flexibility: Enterprise Kanban allows organizations to respond to change with flexibility. Kanban implementations use tools like Planview LeanKit to plan, manage, track, and deliver work in a shared, evolving space. Teams and teams of teams customize Kanban boards to reflect workflows.

Når situasjoner endres, gjør Kanban-verktøy det enkelt å tilpasse planer og informere involverte parter. Team justerer sine Kanban-porteføljer etter hvert som Agile-initiativet utvikler seg, og ledere ser fremgang på et øyeblikk.

Arms leaders with valuable insights: Enterprise Kanban empowers leaders with valuable insights into what’s happening across the company. When executives need to understand the status of an initiative, the Kanban board illustrates:

 • Hvilke prosjekter som pågår
 • Hvor lenge prosjekter har pågått
 • Hindre som forhindrer fremgang
 • Teamkapasitet
 • Teamproduktivitet
 • Kommende prosjekter

Enterprise Kanban gir Agile ledere den innsikten som kreves for å skape på en bedre måte, mer informerte planer basert på organisasjonens sanne realiteter, og det muliggjør mer produktive, meningsfulle og informerte samtaler.

Exposes inefficiencies: Kanban helps teams manage their work, improve their methods and identify inefficiencies. The simple process of defining your team’s basic workflow – a key step in customizing your Kanban board – often uncovers many systemic and localized inefficiencies.

Kanba-paneler
Kanban-panelene illustrerer arbeidsflyt og teamsamarbeid, og legger vekt på viktige objektiver.

Provides visualization: As work flows through the system, teams can see impediments, bottlenecks and queues, signaling the need for new efforts to boost flow.

Limits work-in-process: Work moves through the system faster when it’s not overloaded or suffering from constant reprioritization. Limiting work in progress unlocks the full potential of scaling Agile and enables faster, higher quality delivery.

Supports continuous improvement: Teams track and measure workflow, quality, throughput, lead times and other data. Experiments and analysis improve effectiveness. Identifying and exploiting opportunities for improvement saves time and money.

Et Kanban-veikart er viktig for å hjelpe organisasjonsovergangen fra grunnleggende visualisering til en omfattende tilnærming til teamets arbeidsflyt og koordinering.

eBook

Enterprise Kanban for Scaling Agile Teams

5 Benefits of Expanding Kanban Across Teams for Your Agile Transformation

Mestre utfordringene ved å skalere Agile med riktig rammeverk

Article

Skalalevering for å oppnå forretningsresultater

Store organisasjoner utvider fordelene ved Agile ved å skalere metodene over større team av team, samtidig som de opprettholder koordinering og tilsyn. Flere rammer er tilgjengelige for å hjelpe, hver av dem med sine egne styrker og svakheter.

Scaled Agile Framework (SAFe®)

Scaled Agile Framework veileder bedrifter i å skalere Agile-praksis utover individuelle team. SAFe tar en planlagt tilnærming, og viser organisasjoner nøyaktig hva de skal gjøre og når de skal oppnå justering, samarbeid og levering på tvers av flere Agile-team.

SAFe adresserer bedriften på tre nivåer: Team, program og portefølje. På teamnivå deler SAFe mange egenskaper med Scrum, selv om ikke hver sprint må ende med et forsendbart tilskudd. På programnivå er Agile-teamets arbeid tilpasset bedriftsmål. På porteføljenivå er produkt og mål tilpasset investerings- og driftsmål.

SAFe utnytter tre primære kunnskapskilder: Agile-programvareutvikling, Lean-produktutvikling og systemtankegang. Det fremmer justering, samarbeid og levering på tvers av mange Agile-team. Viktige applikasjoner inkluderer virksomhetsarkitektur, bedriftsintegrasjoner, global styring, skalerbarhet og finansiering.

How Planview® Supports the Scaled Agile Framework (SAFe® )
How Planview® Supports the Scaled Agile Framework (SAFe® )

Pros: SAFe maintains focus on the release at hand, promotes collaboration, involves all levels of the organization and is freely available. Due to its popularity, articles, tutorials, consultants and videos are ubiquitous and an academy and accreditation scheme is available.

Cons: Some find SAFe too top-down, overly prescriptive, and lacking in flexibility. Adopting SAFe in its entirety rather than individual components can add complexity without significant benefit – exactly what businesses are trying to avoid.

Storskala Scrum (LeSS)

LeSS er et lett rammeverk designet for å skalere Scrum på tvers av flere team ved å ta aktivitetene knyttet til det og bruke dem på team-av-team-nivå. LeSS er basert på ideen om at det å pålegge for mange regler, roller og gjenstander er feil tilnærming – skaleringsrammer skal være minimale og organisasjoner bør få lov til å fylle dem etter behov. Dette unngår unødvendig kompleksitet gjennom enkeltfunksjonsgrupper, leveringer og svake eller langsomme tilbakemeldinger.

Pros: LeSS is often identified as the most Agile of the various scaling methods and the most familiar for teams already doing Scrum.

Cons: LeSS is the least prescriptive method which means organizations will be responsible for filling in the gaps.

Disiplinert Agile-levering (DaD)

DaD-rammeverket er en hybrid Agile-tilnærming til skalering av Agile som gjør det mulig for team å velge og utvikle sin måte å jobbe overtid på. Veiledet kontinuerlig forbedring (GCI) gjør det mulig for teamene å forbedre seg raskere ved å ta i bruk de spesifikke teknikkene som mest sannsynlig vil arbeide i henhold til deres situasjon. DaD reduserer teknisk risiko ved å legge betydelig større vekt på arkitektur. I motsetning til Scrum, lar DaD teamet bestemme plattformen, bygge verktøyene og planlegge prosjekt.

Pros: Focus on architecture and design can result in a better product.

Cons: Lesser market share means fewer options for assistance. Required expertise may not exist in your organization and may prove hard to find.

Conclusion

Skalering av Agile vil være en stor endring for organisasjonen din, men er ikke en enkel oppgave. Det vil (og bør) forandre måten hele virksomheten fungerer på. Agile-drevet endring vil være nødvendig på alle nivåer.

Avgjørelser om når og hvor man skal implementere, hvilke rammer man skal bruke og hvordan man kan innpasse Agile-prosesser og -metoder er viktig. Feiltrinn vil skje og bør ikke bare forutsettes, men feires som bevis på mot, besluttsomhet og fremgang.

Article

Skalalevering for å oppnå forretningsresultater

Lær mer om å overvinne utfordringene ved å skalere Agile med riktig rammeverk

Lean og Agile programvare fra Planview

Planviews Lean og Agile-leveringsløsning gjør det mulig for organisasjoner å ta i bruk og implementere Lean-Agile-praksis, skalere Agile utover team og koble strategi til Agile-teamlevering, mens de kontinuerlig forbedrer arbeidsflyt og hjelper dem å jobbe smartere og levere raskere. Med Planview velger du hvordan og når du vil skalere. Vi hjelper deg med å endre og skalere Agile med dine vilkår og tidslinje.