logg på

Populære søk

Tenk deg å realisere Agile i skala

Skalere Agile på tvers av bedriften

Lean-Agiles ultimate veiledning for kjøp av programvareløsninger

Lean-Agiles ultimate veiledning for kjøp av programvareløsninger

Uavhengig av om du bare utforsker Lean og Agile, skalerer Agile eller prøver å forbinde strategi med levering, tilbyr denne guiden kriterier for programvarevalg som hjelper organisasjonen din med å forstå hva den trenger.

View the guide: The Ultimate Lean and Agile Software Solution Buyer’s Guide

Hvorfor skalering av Agile er viktig


De fleste organisasjoner begynner å skalere Agile fordi de har store, sammensatte problemer som må løses. De må ta store deler av arbeidet, bryte dem ned og levere dem raskere og mer effektivt. De må motivere til innovasjon, levere kundeverdi raskere, slå konkurrentene, forstyrre markedet og gripe mulighetene like raskt som de oppstår.

Skalering av Agile er å ta det erfarne, mindre team av personer bruker for å gjennomføre produktutvikling og utvide prosessen med suksess, metodikken – og fordelene – for hele organisasjonen.

Dette oppnås ved å koble sammen team og team av team, og deretter dele ned komplekse initiativer i mindre arbeidsdeler som skal jobbes med samtidig. Dette gjør at Agile-team kan levere verdi på en itirativ måte, og på en måte som kontinuerlig tester verdilevering for å sikre tilpasning til det kunden ønsker.

Skalere Agile støtter «fail fast»-mentaliteten: Å lære av og å forbedre utviklingsprosessen med hver frigivelse. Når Agile-team leverer, samler de interne og eksterne tilbakemeldinger som brukes til å løpende evaluere leveringsprosesser og sikre at de effektiviseres og maksimeres.

Hvis en organisasjons initiativ mislykkes, skjer det enten fordi teamene ikke er innrettet for å oppnå dem, ledelsen ikke har innsikt i hindre, eller fordi de ikke effektivt fjerner hindre når de oppstår. Skalering av Agile vil samkjøre team, og ved hjelp av Agile-seremonier, sørge for kadenser, foreslåtte justeringsmøter og tilby dyp synlighet til fremdrift og avhengigheter slik at ledere kan identifisere hindre tidlig, evaluere alternativer for å adressere dem og handle deretter – før initiativet eller initiativene påvirkes negativt. Skalering av Agile på tvers av en organisasjon vil vise og fjerne mange av hindringene som forhindrer oppnåelse av viktige strategiske mål.

Bygge opp produktive Agile-team og frigjøre drivkrefter eBook

Bygge opp produktive Agile-team og frigjøre drivkrefter

Learn how to build high-functioning, successful Agile teams and get answers to important questions.

View the eBook: Building High-Performing Agile Teams and Release Trains

Viktige fordeler ved skalering av Agile


whitepaper

De 7 fordelene med å skalere Agile

Using seven benefits of scaling Agile, this guide provides step-by-step actions to take to realize Agile at scale.

Skaleringen av Agile har mange fordeler:

Strategisk justering på tvers av bedriften

Å skalere Agile vertikalt og horisontalt over hele organisasjonen gjør strategiske mål til et samlingspunkt for alle. Ved å organisere rundt verdistrømmer, tilpasses team det som gir verdi for kundene og per definisjon organisasjonen. Denne justeringen, kombinert med transparens og koordinering på tvers av team, hjelper alle med å fokusere, noe som resulterer i raskere leveringstid og muligheten til rask omprioritering.

Finansiering av verdistrømmer som betyr mest

Verdistrømmer er bygd rundt produkter, prosesser og løsninger for kunder. Ved å knytte finansiering direkte til verdistrømmer, støtter organisasjoner økonomisk de områdene i virksomheten med den mest vedvarende etterspørselen, og de som har mest potensial for å forbedre verdileveringen. Fremtidige finansieringsavgjørelser tas ved å evaluere tilknyttede KPI-er, snarere enn gjennomføring av leveranser.

Resultatet er mer effektiv finansiering, levering og verdi på tvers av organisasjonen og å sikre at produktkartplaner og utførelse er i samsvar med finansierings- og forretningsobjektiver.

Administrere kapasitet og mennesker mer effektivt

Scalering av Agile gjør det lettere å administrere kapasitet og mennesker. Kapasitetsplanlegging går ut på å vurdere teamets tid og rekkevidde under prioriteringsprosessen, slik at du kan administrere arbeid og investeringer til rett tid, og med de rette menneskene og teamene.

Capacity management is easier when teams are aligned to value streams, all with clear success metrics guiding the work underway. The balance of capacity by value stream is revisited as feedback comes in and priorities evolve. Many organizations reevaluate capacity and people quarterly, so they can rebalance with minimal disruption.>

Utfordringer ved skalering av Agile


Det er enkelt å implementere Agile på hvert teamnivå, og resultatene er overbevisende. Men å utvide det på til å omfatte flere team i store organisasjoner er mer utfordrende. Det er noen fallgruver du bør være klar over:

Motstand innenfra

Skalering av Agile krever betydelige omlegginger, og enkelte personer vil protestere. De forstår kanskje ikke hva som kreves. De kan være bekymret for å måtte beherske nye måter å gjøre ting på eller miste makt, ansvar eller stilling. Sterke Agile-ledere håndterer dette ved å:

 • Forklare problemene med gjeldende arbeidsmåter ved å understreke hvordan status quo legger unødvendig press på teamene og skaper motgang.
 • Dele en klar visjon om fremtiden som viser hvordan et samkjørt og resultatorientert miljø gjør livet lettere og bidrar til at selskapet lykkes.
 • Skalere trinnvis og formidle fremskritt underveis slik at de ansatte ser at det nytter.
 • Utnytte entusiastiske Agile-mestere som skaffer støttespillere for å drive en grasrotbevegelse.

For rask skalering av Agile

You’re probably under pressure to reap the benefits of scaling Agile as soon as possible, but there’s a danger in doing so too quickly. Think of the Agile transformation much like it were an Agile initiative. Break it down into pieces; identify dependencies; assign tasks. Execute accordingly, taking the time after every “release” to evaluate the process and the results, and consider how it could be better implemented with the next team.>

Bare horisontal skalering av Agile

Å skalere Agile horisontalt vil føre til at flere Agile-team leverer flere prosjekter raskere. Men uansett hvor mange team som bruker Agile, vil skalering bredt uten skalering oppover gå utover samarbeidet, justeringen og åpenheten som kreves for å levere alle fordelene ved Agile i stor skala.

That’s because the true value of scaled Agile happens when organization-wide synchronicity is reached – when teams are connected vertically, coordinating and planning their work and mapping dependencies together. Practicing and adopting key practices like Quarterly Planning are essential to driving alignment from the team level to the strategic objectives and portfolio level.>

Mestre utfordringer ved å skalere Agile med kvartalsvis planlegging


article

Program Increment Planning (PI Planning)

Read this article to learn the steps needed for a successful PI Planning to promote cross-team collaboration, stakeholder buy-in, and alignment to the overall business goals.

En metode for å skape styrkede, forbundede team og sikre synkronisering mellom dem er med kvartalsplanlegging («PI Planning» i SAFe® terminologi). Kvartalsplanlegging er med på å sikre justering, synkronisering og koordinering. Den kobler Agile-leveranseteam til bedriftsstrategi og hjelper alle med å forstå hva hvert team jobber med, hvordan de er avhengige av hverandre og hvordan deres arbeid vil bidra til selskapets overordnede mål.

Quarterly Planning acts as the foundation for the Agile Release Train. This two-day event assembles all teams and stakeholders to review the program backlog and break down the initiatives put forth by executive management into features and stories. Teams then collectively determine which can be completed within the planning increment and which will be “stretch objectives.”>

Å komme sammen hver åttende til 12 uke er en utfordring for store, geografisk spredte team, men det er avgjørende for å skalere Agile: Det letter tverrfunksjonelt teamsamarbeid, justering av prioriteringer, identifisering av avhengigheter og tildeling av arbeid basert på kapasitet og hastighet. Kvartalsplanlegging innebærer:

 • Samkjøring av bedriftsstrategi: Teamene bestemmer retningen ut fra den strategiske planen, basert på formålene og målene for organisasjonen. Denne informasjonen signaliserer til Agile-teamene hva de kommer til å levere mot disse målene, og de planlegger arbeidet i henhold til det.
 • Foreta prioritering: Teamene prioriterer funksjoner basert på størrelse, kapasitet, hastighet og beregnet kundeverdi. Visuelle tavler og rapporter veier prioriteringer mot hverandre og formidler realistisk levering.
 • Kartlegge prioriteringer på tvers av team og kapasitet: Kapasiteten kartlegges og modelleres for å forstå hvordan prioritert arbeid blir fordelt mellom team og når det vil bli utført.
 • Planlegging av iterasjoner: Teamene visualiserer iterasjonen og forbindelsen til hovedprosjektene og elementene med Kanban-tavler for bedrifter. Arbeidet brytes ned til mindre leveringssykluser og avhengigheter identifiseres.

Meste utfordringene med å skalere Agile med Enterprise Kanban


eBook

Kanban for bedrifter til skalering av Agile-team

5 Fordeler ved å utvide Kanban til alle team ved overgang til Agile

Kanban er en omfattende, men kort, visuell fremstilling som illustrerer arbeidsflyt, status og kontekst, slik at teamene kan forstå arbeidet som må gjøres og kan kommunisere om det –begge er viktige for å skalere Agile. Gjennom standardisering av ledetråder og forbedring av prosesser optimaliserer Kanban arbeidsflyten, forbedrer hastigheten og bringer sammen team for å kontinuerlig forbedre leveransen. I skalering av Agile-miljøer, vil Kanban:

Increases flexibility: Enterprise Kanban allows organizations to respond to change with flexibility. Kanban implementations use tools like Planview LeanKit to plan, manage, track, and deliver work in a shared, evolving space. Teams and teams of teams customize Kanban boards to reflect workflows.>

Når situasjoner endres, gjør Kanban-verktøy det enkelt å tilpasse planer og informere involverte parter. Team justerer sine Kanban-porteføljer etter hvert som Agile-initiativet utvikler seg, og ledere ser fremgang på et øyeblikk.

Arms leaders with valuable insights: Enterprise Kanban empowers leaders with valuable insights into what’s happening across the company. When executives need to understand the status of an initiative, the Kanban board illustrates:>

 • Hvilke prosjekter som pågår
 • Hvor lenge prosjekter har pågått
 • Hindre som forhindrer fremgang
 • Teamkapasitet
 • Teamproduktivitet
 • Kommende prosjekter

Enterprise Kanban gir Agile ledere den innsikten som kreves for å skape på en bedre måte, mer informerte planer basert på organisasjonens sanne realiteter, og det muliggjør mer produktive, meningsfulle og informerte samtaler.

Exposes inefficiencies: Kanban helps teams manage their work, improve their methods and identify inefficiencies. The simple process of defining your team’s basic workflow – a key step in customizing your Kanban board – often uncovers many systemic and localized inefficiencies.>

Kanba-paneler
Kanban-panelene illustrerer arbeidsflyt og teamsamarbeid, og legger vekt på viktige objektiver.

Gir visualisering: Mens arbeid flytter seg gjennom systemet, kan team se hindringer, flaskehalser og køer, noe som signaliserer behovet for nye tiltak for å øke effektiviteten.

Limits work-in-process: Work moves through the system faster when it’s not overloaded or suffering from constant reprioritization. Limiting work in progress unlocks the full potential of scaling Agile and enables faster, higher quality delivery.>

Støtter løpende forbedringer: Team sporer og måler arbeidsflyt, kvalitet, gjennomstrømming, leveringstider og andre data. Eksperimenter og analyser forbedrer effektiviteten. Identifisering og utnytting av forbedringsmuligheter sparer tid og penger.

A Kanban roadmap is essential to help your organization transition from basic visualization to a comprehensive approach to team workflow and coordination.>

Mestre utfordringene ved å skalere Agile med riktig rammeverk


article

Skalalevering for å oppnå forretningsresultater

See how Planview supports scaling Agile by connecting disparate Agile teams, giving visibility across the organization, and driving alignment from the team to the top.

Store organisasjoner utvider fordelene ved Agile ved å skalere metodene over større team av team, samtidig som de opprettholder koordinering og tilsyn. Flere rammer er tilgjengelige for å hjelpe, hver av dem med sine egne styrker og svakheter.

Scaled Agile Framework (SAFe®)

Scaled Agile Framework veileder bedrifter i å skalere Agile-praksis utover individuelle team. SAFe tar en planlagt tilnærming, og viser organisasjoner nøyaktig hva de skal gjøre og når de skal oppnå justering, samarbeid og levering på tvers av flere Agile-team.

SAFe addresses the enterprise at three levels: Team, program and portfolio. At the team level, SAFe shares many traits with Scrum, though not every sprint must end with a shippable increment. At the program level, the Agile teams’ work is aligned to enterprise objectives. At the Portfolio Level, product and objectives are aligned with investment and operational goals.>

SAFe utnytter tre primære kunnskapskilder: Agile-programvareutvikling, Lean-produktutvikling og systemtankegang. Det fremmer justering, samarbeid og levering på tvers av mange Agile-team. Viktige applikasjoner inkluderer virksomhetsarkitektur, bedriftsintegrasjoner, global styring, skalerbarhet og finansiering.

Hvordan Planview® støtter Scaled Agile Framework (SAFe® )
Hvordan Planview® støtter Scaled Agile Framework (SAFe® )

Fordeler: SAFe holder fokuset på aktuell utgivelse, fremmer samarbeid, involverer alle nivåer av organisasjonen og er fritt tilgjengelig. Fordi det er så populært, kan man finne artikler, veiledning, konsulenter overalt, og det er også tilgjengelig et opplegg for bruk ved skoler.

Cons: Some find SAFe too top-down, overly prescriptive, and lacking in flexibility. Adopting SAFe in its entirety rather than individual components can add complexity without significant benefit – exactly what businesses are trying to avoid.>

Storskala Scrum (LeSS)

LeSS er et lett rammeverk designet for å skalere Scrum på tvers av flere team ved å ta aktivitetene knyttet til det og bruke dem på team-av-team-nivå. LeSS er basert på ideen om at det å pålegge for mange regler, roller og gjenstander er feil tilnærming – skaleringsrammer skal være minimale og organisasjoner bør få lov til å fylle dem etter behov. Dette unngår unødvendig kompleksitet gjennom enkeltfunksjonsgrupper, leveringer og svake eller langsomme tilbakemeldinger.

Pros: LeSS is often identified as the most Agile of the various scaling methods and the most familiar for teams already doing Scrum.>

Ulemper: LeSS en den minst autoritære metoden, noe som betyr at det blir opp til organisasjonene å fylle tomrommene.

Disiplinert Agile-levering (DaD)

The DaD framework is a hybrid Agile approach to scaling Agile that enables teams to choose and evolve their way of working overtime. Guided continuous improvement (GCI) enables teams to improve faster by adopting the specific techniques most likely to work in the context of their situation. DaD reduces technical risk by placing significantly more emphasis on architecture. Unlike Scrum, DaD allows the team to decide on the platform, build the tools, and schedule project.>

Fordeler: Fokus på arkitektur og design kan føre til et bedre produkt.

Cons: Lesser market share means fewer options for assistance. Required expertise may not exist in your organization and may prove hard to find.>

Conclusion

Skalering av Agile vil være en stor endring for organisasjonen din, men er ikke en enkel oppgave. Det vil (og bør) forandre måten hele virksomheten fungerer på. Agile-drevet endring vil være nødvendig på alle nivåer.

Decisions on when and where to implement, which frameworks to use and how to instill Agile processes and methodologies are important. Missteps will happen and should not only be anticipated, but celebrated as evidence of courage, determination and progress.>

Lean og Agile programvare fra Planview

Planview’s Lean and Agile Delivery solutions enable organizations to adopt and embrace Lean-Agile practices, scale Agile beyond teams to Agile Release Trains or teams of connected teams and connect strategy to delivery while continuously improving the flow of work, to deliver work smarter and faster. With Planview, choose how you want to scale and when. We’ll help you transform and scale Agile on your terms and timeline.