IBM Rational ClearQuest

IBM Rational ClearQuest


The Tasktop IBM Rational RequisitePro integration enables teams to bi-directionally flow requirements from ReqPro to the rest of your software delivery tools synchronizing data in real-time and allowing stakeholders to review them in the context of their own tool, and everyone in the software delivery process is kept abreast of the latest comments or changes. Integrating IBM Rational RequisitePro with Tasktop will:

  • Improve team collaboration by connecting ReqPro to third party tools
  • Tillhandahålla spårbarhet av krav till test och utveckling
  • Eliminera behovet av manuella processer och kalkylblad och skapa OSLC-länkar för krav från ReqPro.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • bmc-gateway
  • • git-gateway
  • • salesforce-gateway
  • • jira-gateway
  • • blueprint-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt