Micro Focus PPM

Micro Focus PPM


Genom att överföra uppgifter från Micro Focus PPM till ingenjörsteamen kan PMO (Project Management Office) vara säkra på att deras vision kommuniceras korrekt till de personer som arbetar med att förverkliga den. Detta skapar en integrerad livscykel som möjliggör centraliserad styrning samtidigt som kommunikation och samarbete förbättras. Med en integrationsstrategi kan din organisation till och med organisera en implementering av Scaled Agile Framework®(SAFe®) på portfölj-, program- och teamnivå. Kort sagt, genom att integrera Micro Focus PPM med den utvecklingsfokuserade strukturen hos Agile-verktyg kan ni framgångsrikt leverera utmanande, mycket komplexa programvaruprojekt i tid och inom budget.

  • Reduce manual entry and wasted work
  • Förbättra samarbetet mellan olika team
  • Få spårbarhet av krav
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • broadcom-gateway
  • • blueprint-gateway
  • • smartbear-gateway
  • • Jira 2
  • • ServiceNow
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt